به‌روز شده در: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۸۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۴
دشمن در آرایش جنگ سیاسی خود صدها اندیشکده را بسیج کرده ومحصول آنها در اختیار دستگاههای ااطلاعاتی و امنیتی آمریکا و صهیونیسم گذاشته شده و از سربازان منافق و ضد انقلاب و اپوزسیون ضد نظام در داخل و خارج و دهها رسانه و شبکه های متعدد رسانه ای برای تحقق اهداف سیاسی خود که براندازی نظام و یا تغییر نظام سیاسی کشور است استفاده میکنند و تا کنون نتیجه را در چند فتنه و اغتشاشات داخلی دنبال کرده و شکست خورده اند
حمیدرضا ترقی- امروزجنگسرد وجنگروانی را با شکلهای مختلفی انجام میدهند. میخواهند به ملت ایران و به جوان ایرانی بباورانند که شما نمیتوانید بدون ارتباط و اتصال با قدرتهای سلطه‌گر به جائی برسید. در تاریخ انقلابها که انسان نگاه میکند، این همه موانع در راه یک ملت و یک انقلاب بسیار بندرت دیده میشود و انقلابها معمولاً پشت این موانع میمانند و خود را تسلیمدشمنمیکنند - و با این همه تهدید، با تحریم، با انواع و اقسامدشمنیها و حیله‌ها و کارشکنیها توانسته است پیش برود، قله‌ها را فتح کند؛ همچنان چشم به قله‌های بالاتری دارد و همچنان با قدرت پیش میرود. میخواهند این انگیزه را از ملت ایران بگیرند. من به جوانان عزیزمان عرض میکنم: شما در نیمه‌ی راه هستید و آنچه از راه گذرانیده‌اید، با مشکلات بسیار بزرگی مواجه بوده است؛ اما توانسته‌اید. آن نیمه‌ی دیگر راه و آن بخش باقیمانده‌ی راه را - کهدشمنمیخواهد نگذارد شما آن نیمه‌ی اصلی، نیمه‌ی آخر را طی کنید و به قله‌ها برسید - با عزم راسخ میتوانید دنبال کنید. شما میتوانید؛ همچنانیکه ثابت کرده‌اید که میتوانید.14/3/87

جنگ روانی:

جنگروانی یعنی چه؟ هدفجنگروانی، مرعوب کردن است. کی را میخواهند مرعوب کنند؟ ملت که مرعوب نمیشود؛ توده‌ی عظیم مردم که مرعوب نمیشوند. چه کسی را میخواهند مرعوب کنند؟ مسئولان را، شخصیتهایسیاسیرا، به قول معروف خود ما نخبگان را؛ اینها را میخواهند مرعوب کنند. کسانی که قابل تطمیعند، آنها را میخواهند تطمیع کنند؛ اراده‌ی عمومی را میخواهند تضعیف کنند؛ درک مردم از واقعیتهای جامعه‌ی خودشان را میخواهند تغییر دهند؛ هدفجنگروانی این است. یک نفر که بیمار نیست، صد بار به او بگویند آقا! شما کسالت دارید، شما مریضید، یک مقدار احساس بیماری میکند. بعکس، اگر کسی دچار بیماری هم باشد، صد بار به او بگویند شما حالتان خوب است، احساس صحت میکند. با تلقین میخواهند واقعیتهای کشور ما را در نظر ملت ما دگرگون کنند.(مقام معظم رهبری1/1/86)

دشمن در آرایش جنگ سیاسی خود صدها اندیشکده را بسیج کرده ومحصول آنها در اختیار دستگاههای ااطلاعاتی و امنیتی آمریکا و صهیونیسم گذاشته شده و از سربازان منافق و ضد انقلاب و اپوزسیون ضد نظام در داخل و خارج و دهها رسانه و شبکه های متعدد رسانه ای برای تحقق اهداف سیاسی خود که براندازی نظام و یا تغییر نظام سیاسی کشور است استفاده میکنند و تا کنون نتیجه را در چند فتنه و اغتشاشات داخلی دنبال کرده و شکست خورده اند

اصول مقابله با جنگ سیاسی ونرم دشمن

1. اصل دستاویزی به مبانی الهی

افسران جنگ نرم به سفارش پیامبر اعظم (ص) همواره به اصول مورد تأکید قرآن و سیره ی اهل بیت توجه نموده و در انتخاب های فردی و اجتماعی این اصول را خط مشی خود قرار می دهد.

٢. اصل اعتماد به وعده های الهی

افسر جنگ نرم بر این اعتقاد است که اگر فقط برای رضای خدا تلاش کند، خداوند قطعاً او را در مسیر رسیدن به هدف یاری خواهد کرد.

٣. اصل تکلیف محوری

افسر جنگ نرم همواره در تصمیم گیری های فردی و اجتماعی به جای نتیجه گرایی فقط به انجام تکلیف می اندیشد؛ چرا که معتقد است با توکل به خداوند مهربان به وظیفه، نتیجه حاصل خواهد شد.

٤. اصل اعتقاد به ظهور منجی

افسر جنگ نرم در راستای زمینه سازی ظهور، همواره بالابردن آگاهی و بصیرت، دفاع از حق، حمله به شیطان و مبارزه با جهل و کفر را در دستور کار خود قرار می دهد.

٥. اصل دشمن شناسی

افسر جنگ نرم با هوشیاری و بصیرت دشمن را شناخته و همواره با دقت و تیزبینی مواضع روش های آنان را به منظور طراحی عملیات دفاعی یا تهاجمی مورد بررسی قرار می دهد.

٦- اصل بازی نکردن در زمین دشمن

افسر جنگ نرم همواره با توجه به تدابیر فرمانده، به هیچ وجه در زمین دشمن بازی نکرده و در نقشه های دشمن نیز ایفای نقش نمی کند.

7-یکی از اساسی‌ترین کارها حفظ اتّحاد و وحدت کلمه است. آحاد ملّت مراقب باشند به خاطر اختلاف نظرهای کوچک و اختلاف سلیقه‌های کوچک، در مقابل هم قرار نگیرند. بدانند که قدرت این ملّت در اتّحاد است؛ اتّحاد آحاد مردم، اتّحاد گروه‌های اجتماعی گوناگون، اتّحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی میکنند، اتّحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئولین کشور؛ این است که به این کشور اقتدار میبخشد و تا حالا اقتدار بخشیده و بحمدالله این اقتدار هست؛ این [اقتدار] را حفظ کنند. و بدانند به توفیق الهی این توطئه‌هایی که دشمن دارد انجام میدهد، همه‌ی این تدبیرهایی که علیه ملّت ایران دارند انجام میدهند، با وجود تبلیغات وسیعی که برای مشوبکردن ذهنها و مخلوط کردن صحنه دارند، به ضرر خود او تمام خواهد شد.11/2/98

من به همین مناسبت به عناصرسیاسیداخلی هم دوستانه نصیحت میکنم؛ مراقب باشند، طوری حرف نزنند، طوری موضعگیری نکنند که به مقاصددشمندر اینجنگروانی کمک شود؛ بهدشمنکمک نکنند. امروز هر کس که مردم را ناامید کند و به خود، به مسئولین و به آینده بیاعتماد کند، بهدشمنکمک کرده. امروز هر کس که به اختلافات دامن بزند - هر نوع اختلافاتی - بهدشمنملت ایران کمک کرده. کسانی که قلم دارند، بیان دارند، تریبون دارند، جایگاهی دارند، باید مراقب باشند؛ نباید بگذارنددشمناز آنها استفاده کند.جنگروانیدشمن، مهمترین بخش مبارزه‌یدشمنبا ملت ایران است1/1/86

شما جوانهای عزیز به توفیق الهی شکست آمریکا را خواهید دید؛ به توفیق الهی به زانو در‌آمدن صهیونیسم را خواهید دید؛ به توفیق الهی عظمت و عزّت نهایی ملّت ایران را مشاهده خواهید کرد.. 11/2/98

آرایش جنگی در حوزه فرهنگی ومجازی

در حوزه فرهنگی اعم از نظان آموزشی و تربیتی و فضای مجازی سیاستها و نقشه راه مشخص شده ولی فرماندهی و هماهنگی و تبعیت از فرماندهی و تمرد ومتاثر شدن از تبلیغات دشمن مانع تحقق آرایش کامل جنگی شده .

مثلا در سند تحول آموزشی ؛ نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی‌بخشی در کلیه مؤلفه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت‌پذیری مردم، خانواده و نهاد‌های اقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیاد‌های عام‌المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، ارتقاء جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از پیش‌دبستانی تا دانشگاه به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی، ارتقاء معرفت و بصیرت دینی، انقلابی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و مشارکت برای ارتقاء معنوی خانواده، توسعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج‌ساله تنها بخشی از اهداف کلان سند تحول بنیادین است که برخلاف سند ۲۰۳۰، قرائتی بسیار مترقی و هماهنگ از فرهنگ ایرانی – اسلامی به شمار می‌آید.

اقدامات دشمن در فضای مجازی

- آنان از تهدید نظامی حرف می‌زنند و با تهدیدنمایی می‌خواهند ایجاد رعب کرده و کشور را در شرایط انتخاب بین جنگ و سازش نشان میدهند؛
- آنان شرایط آینده کشور را به رغم آنکه دوران سخت تحریم‌ها را سپری کرده و امکان افزایش آن وجود ندارد، بدتر و روبه‌بدترشدن معرفی می‌نمایند؛
- آنان مذاکره با آمریکا راعلی‌رغم آن‌که به شرور بودن ترامپ و تیم او اعتراف هم می‌کنند ، یک گزینه منطبق با مصلحت و منافع ایران معرفی می‌کنند؛
- آنان سخن از سایه‌نشین، خانه‌نشین و محدودشدن سپاه به حوزه نظامی سخن می‌گویند که این برخلاف نص قانون اساسی هم هست که سپاه را «پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی» معرفی می‌کند؛
- آنان به دروغ‌پردازی علیه گروه‌های مقاومت منطقه‌ای نظیر حزب‌الله، حشدالشعبی، انصارالله و دولت سوریه سرگرم هستند؛
- آنان روند کنونی اقتصادی که قطعاً ریشه اصلی آن در سوء مدیریت و رهاشدن امور است، علاج‌ناپذیر معرفی می‌نمایند؛
- آنان در زمانی که به همبستگی ملی در مواجهه با دشمنی که با آرایش جنگی به صحنه آمده نیاز داریم، بر طبل تفرقه می‌کوبند؛
- آنان به تضعیف موقعیت‌ها و جایگاه‌هایی که برای کشور و نظام جنبه هویت‌بخشی دارند و قله‌های دفاع از امنیت و منافع ملی ایران شناخته می‌شدند، مشغولند و به‌خصوص تضعیف‌کنندگان رهبری.

برچسب ها: حمیدرضا ترقی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: