به‌روز شده در: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۱۹۱
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱
با نزدیک شدن به زمان انتخابات فدراسیون وزنه برداری:
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری کاندیداهای احتمالی با وعده های تو خالی ودروغ در پی جمع کردن آرا و برخی از مریدان که منافع شان در گروی این افراد قرار دارد نیز در پی تخریب رقبا هستند.
خسرو کفیلی- با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری کاندیداهای احتمالی با وعده های تو خالی ودروغ در پی جمع کردن آرا و برخی از مریدان که منافع شان در گروی این افراد قرار دارد نیز در پی تخریب رقبا هستند.

, با اینکه کمتر از پنج ماه به زمان انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری باقی مانده است ولی برخی از افراد که ادعای نامزد شدن دراین انتخابات را کرده اند از هم اکنون رایزنی های خودرا با روسای هیئت های وزنه برداری
استان ها آغاز کرده و حتی وعده های تو خالی هم داده اند.

این افرادهمچنین با رایزنی با برخی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیز در پی کسب آرای نمایندگان برخی ازادارات و دستگاه های دولتی هستندکه درمجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری عضویت دارند.

یکی از این نفرات که پیش از این دستی نیز در رسانه ها نیزداشته است و خود را به عنوان نامزدتصدی پست ریاست فدراسیون وزنه برداری معرفی کرده و حتی عنوان کرده است که از سوی مسوولان دستگاه ورزش مورد حمایت قرارخواهدگرفت عنوان کرده است که یک هزار دستگاه هالترخریداری ودر اختیار هیئت های وزنه برداری استان ها و شهرستان ها قرار خواهد داد.

این درحالی است یک دست هالتر کامل دربازار ۴۰میلیون تومان قیمت داردو مشخص نیست که این کاندیدای ریاست فدراسیون وزنه برداری چگونه می تواند این هالترها راتهیه و در اختیار هیئت های وزنه برداری استان ها قرار دارد حال آنکه در دوران ریاست افراد مختلف بر فدراسیون وزنه برداری حداکثر هالترهای خریداری شده توسط این افراد درطول سال یکصددست بوده است.

نامبرده همچنین ادعا کرده است که از میان روسای هیئتهای وزنه برداری مسئولان اجرایی فدراسیون وزنه برداری را انتخاب خواهدکرد که این موضوع نیز نوعی عوام فریبی برای کسب آرای این روساست.

افزون بر آن زمزمه هایی نیز از حمایت برخی ازمسوولان سابق فدراسیون وزنه برداری که چندی است مورد غضب علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری قرارگرفته ومجبوربه ترک این فدراسیون شده انداز برخی از نامزدهای احتمالی درجامعه وزنه برداری شنیده می شود.

این افراد که در دوره گذشته انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری نقش
ارزنده ای در انتخاب دوباره مرادی
داشته اند اکنون تلاش می کنند که اشتباه خود را جبران کرده و فردی اصلح تر که منافع آنان را نیز درنظربگیرد برای ریاست فدراسیون وزنه برداری به روسای هیئت های معرفی کنند.

از میان نامزدهای اصلی انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری نخست علی مرادی از نامزدی اش در این انتخابات سخن به میان آورده است و او نیز شعار انتخابی اش را معطوف به مدیران هیئت های وزنه برداری استان ها یعنی تغییر ساختار وزنه برداری عنوان کرده است.

مرادی که با ۱۶ سال ریاست بر فدراسیون وزنه برداری بیشترین مدت را به عنوان رییس در این فدراسیون به فعالیت پرداخته است و تمامی برنامه های خودرادراین مدت به اجرا گذاشته است اکنون وبا نزدیک شدن به زمان انتخابات با آگاهی از اینکه بیش از سه چهارم آرای اعضای مجمع عمومی فدراسیون در اختیار روسای هیئتها قرار دارد شعار خودرا تغییر ساختار و تهیه امکانات برای این هیئتها در نظر گرفته است. پس از مرادی ،حسین رضازاده رییس سابق فدراسیون وزنه برداری نیز از نامزدی اش برای تصدی دوباره بر این فدراسیون در پی درخواست برخی از پیشکسوتان این رشته ورزشی سخن به میان آورده است . سخنان رضازاده که حضورش درانتخابات را به درخواست برخی از روسای هیئتها و پیشکسوتان عنوان کرده است با پاسخ تند محمدنصیری ازجمله پیشکسوتان این رشته ورزشی که اکنون به عنوان مشاور عالی رییس فدراسیون وزنه برداری به فعالیت پرداخته و منافع مالی اش به حضور دوباره مرادی به عنوان رییس گرو خورده است ،روبه روشده است. با نزدیک شدن به زمان این انتخابات دراردیبهشت ماه سال آینده مطمئنا کاندیداهای احتمالی وعده های توخالی بسیاری به روسای هیئت های وزنه برداری استان هاکه اکثریت رادر مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری دارند ، خواهندداد که اجرای آنها نشدنی است ضمن آنکه برخی از افراد که حضورشان در فدراسیون وزنه برداری تنها درگرو انتخاب برخی از نامزدهاست اکنون در پی تخریب رقبایی است که قصد نامزد شدن در این انتخابات را دارند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: