به‌روز شده در: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۱۶۶
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
لاله افتخاری:
نمایندگان مجلس باید اصل 44 قانون اساسی را به‌خوبی پیاده کنند و عیب‌های اجرایی خصوصی‌سازی را بیرون بیاورند و به‌جای اینکه مردم سرمایه‌هایشان را صرف خرید دلار و سکه کنند، آن را در خدمت تولید به کار بگیرند تا هم تورم کم و هم اشتغال ایجاد و مشکلات برطرف شود. در واقع تولید باید سودآور شود تا مردم سرمایه‌هایشان را به سمت تولید سرازیر کنند.
مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهایی است که نقش مؤثری در امور کشور دارد و تاکنون شاهد تأثیرات خروجیهای آن بوده و بهخوبی دریافتهایم چنانچه نمایندگان مجلس بهدرستی به وظایفشان عمل میکردند بخش اعظم مشکلات کشور از ابتدا شکل نمیگرفتند و گسترش نمییافتند. اقدامات اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و نظارت برای اجرای آنها از یک سو و اعمال تحریمهای جدید توسط استکبار جهانی از سوی دیگر، هفتهنامه «شما» را بر آن داشت تا در خصوص تمهیداتی که مجلس میتواند در کاهش تأثیر تحریمها بیندیشد و اقداماتی که انجام دهد با لاله افتخاری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به گفتگو بپردازد. آنچه میخوانید متن این گفتگوست.

مجلس میتواند چه کارهایی را برای کاهش تأثیر تحریمها انجام بدهد؟

باید قوانین خودش را بررسی و تجمیع کند. اگر نیاز به قانون جدید یا اصلاح قانون هست این کار را انجام بدهد یا اگر نیاز نیست نظارت قوی، مستمر و دقیقی بر اجرای قوانینش داشته باشد. تا الان مجلس تا حدودی و نه خیلی توانسته است به این وظیفهاش عمل کند. اگر درست عمل کرده بود وضعیت به اینجا نمیکشید. پس میتوانیم بگوییم دقیق به وظیفهاش عمل نکرده است.

چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهید؟ مثلاً حذف قوانین دست و پا گیری که جلوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان هست و وضع قوانینی که تولید و صادرات را تسهیل میکنند.

همینطور است. مجلس نهم مصوبهای در خصوص اصلاح قوانین مالیاتی داشت. همچنین قوانینی در جهت بهبود فضای کسب و کار تصویب کرده بود. مجلس فعلی باید تأکید بر اجرای این قوانین کند و نظارت بر حسن اجرای آنها داشته باشد. اگر در این باره مشکلی وجود دارد یا مالیات مضاعفی از عدهای گرفته میشود یا موانعی برای صادرات تولیدات داخلی وجود دارد مجلس باید در این زمینهها اقدام کند و بخشی از قوانین تسهیل‌‌کننده واردات را که مشکلی ایجاد نمی‌‌کنند حذف یا اصلاح کند تا با تقویت تولید و صادرات کالای ایرانی و حمایت از آن بتواند به اصلاح اقتصاد مملکت کمک کند.

اقتصاد مقاومتی راهحلی کاربردی برای کاهش تأثیر تحریمهاست. آیا مجلس در این خصوص گامهای مثبتی برداشته است؟

نمیدانم، در جریان امور مجلس نیستم، اما اگر قطعاً اقدامات مثبتی انجام داده بود، وضعیت کشور به اینجا منجر نمیشد. بخش عمدهای از مجلس فعلی همراه با دولت است. دولت هم در اجرا مشکلاتی دارد و از نیروهای توانمند استفاده نکرده است. ضمن اینکه مجلس در رأیگیری اخیر باید دقت میکرد. دولت نیروهایی را که کارآیی و توانمندی کمتری داشتند وقتی به مشکل برخوردند، در جای دیگری قرار داد و مجلس هم به این اقدام رأی داد و همین نشان میدهد این چرخه معیوب است و تعدادی از شخصیتهای مجلس و نمایندگان یا به وظیفه خودشان آشنا نیستند یا خوب عمل نمیکنند. دولت هم که معلوم است و مشکلات زیادی دارد.

در واقع نمایندگان مجلس پشتیبان دولت هستند و دولت هم در اجرا ضعیف عمل کرده است.

بله، تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس چنین عملکردی دارند. وقتی دو باره به وزیر ناکارآمدی رأی میدهند که وزیر جای دیگری شود دلیل بر این است که مجلس معیوب است و مشکلات مجلس مانع عملکرد واقعی و انجام وظیفه حقیقی آن میشود. مجلس و دولت باید روی سرمایههای مردمی اعم از نیروی جوان و دانش آنها و سرمایههای مالیشان سرمایهگذاری کنند. نمایندگان مجلس باید اصل 44 قانون اساسی را بهخوبی پیاده کنند و عیبهای اجرایی خصوصیسازی را بیرون بیاورند و بهجای اینکه مردم سرمایههایشان را صرف خرید دلار و سکه کنند، آن را در خدمت تولید به کار بگیرند تا هم تورم کم و هم اشتغال ایجاد و مشکلات برطرف شود. در واقع تولید باید سودآور شود تا مردم سرمایههایشان را به سمت تولید سرازیر کنند.

برچسب ها: لاله افتخاری
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: