به‌روز شده در: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۸۵۴
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري
در اينکه فضاسازي رسانه‌اي دشمنان هر روز در صدد مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامي و کارهاي حکومت است شکي نيست اما رفتار برخي از مسئولان و صحبت‌هاي نخبگان که همين رويه را ادامه مي‌دهند جاي تامل و تعجب دارد!
حميدرضا ترقي- يک مسئله، تصويرسازي دشمن است؛ الان يک جنگ تبليغاتي و رسانهاي بسيار تندي عليه ما وجود دارد، درست مثل جنگ تحميلي. در جنگ تحميلي، ما اوايل جنگ حتّي آرپيجي نداشتيم؛ آرپيجي! خب مقابل ما يگانهاي بزرگ زرهي آمده بودند صف کشيده بودند؛ الان امکانات تبليغاتي و رسانهاي ما در مقابل دشمن، مثل امکانات آن روز ما است در مقابل دشمن؛ البتّه آن روز ما غلبه کرديم بر دشمن، امروز هم غلبه خواهيم کرد؛ بدون ترديد غلبه خواهيم کرد، امّا وضع اين است. با آن امکانات وسيع، مهمترين کاري که دشمن ميخواهد بکند تصويرسازي غلط از وضع کشور است؛ نهفقط براي اغواي افکار عمومي دنيا بلکه حتّي براي اغواي افکار عمومي داخل خود کشور؛ حتّي داخل خود کشور! يعني حرف ميزنند براي اينکه بنده و جنابعالي که خودمان در اين فضا داريم تنفّس ميکنيم، چيز ديگري فرض کنيم غير از آن واقعيّتي که وجود دارد..25/7/97

جريان مرجفون

جريانهاي سياسيِ ضدّ جمهوري اسلامي و ضدّ اين حرکت عظيم اسلاميِ ملت ايران و ملتهاي منطقه - اين جريان تبليغاتيِ عظيمي که امروز به راه انداختهاند - در جهت ايجاد تلاطم - هم تلاطمهاي اجتماعي و هم تلاطم روحي - است؛ يعني دلها را مضطرب کردن، نگران و ترسان کردن که امروز سياست کلّي امپراتوري خبري در دنيا اين است و تازگي هم ندارد - نسبت به جريان حق در طول تاريخ اسلام از اوّل تا امروز بوده يکي از مطالبي که در قرآن روي آن بهعنوان يک موضوعِ منفي تکيه شده، «مرجفون» است؛ يعني همان کساني که سعي ميکنند دلها را مضطرب، پريشان و ملتهب کنند و دلهره ايجاد نمايند ، «الّذين قال لهم النّاس انّ النّاس قد جمعوا لکم فأخشوهم)». در مدينه پيغمبر جنجال درست ميکردند که: «جمع شدهاند و ميخواهند پدرتان را دربياورند! از بين رفتيد، نابود شديد؛ تمام شد». آيه قرآن نازل شد که وقتي ياوهگويان و هرزهگويان و ضعيفان چنين فضايي را ايجاد ميکنند و اين ميکروب و ويروس خطرناک ترس را در فضا ميپراکنند، مؤمنان کساني هستند که «فزادهم ايمانا»؛ ايمانشان بيشتر ميشود. در شرايط مرعوب شدن، ترسيدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّي باورهاي قطعي انسان هم از ياد ميرود. انسانِ مرعوب، اينطور است. «جبن»، هم عقل را از کار مياندازد، هم عزم را. انسان مرعوب و جبان، نه درست ميتواند فکر کند، نه درست ميتواند عزم و اراده خودش را بهکار بيندازد؛ دائم يک قدم به جلو برميدارد و يک قدم به عقب. اين است که پيغمبر اکرم به اميرالمؤمنين در آن وصيت معروف خود فرمود: «ولاتشاورنّ جبانا. لأنّه يضيّق عليک المخرج»؛ با آدم جبان و ترسو در هيچ کاري مشورت نکن، زيرا که گريزگاه و دريچه فَرَج را بر رويت ميبندد. انسان وقتي که مرعوب نيست، ميتواند درست فکر کند، درست تصميم بگيرد و از اين مانع عبور کند؛ اما وقتي مرعوب شد: «يضيّق عليک المخرج»؛ به بکنم، نکنم دچار ميشود و خود را دست بسته تسليم ميکند. اين است که «سکينه» خيلي مهمّ است. ۱۳۸۲/۰۳/۰۷

اين سخنان را مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس ششم و درشرايطي که دشمن ايران راعلي رغم لبخندهاي دولت اصلاحات محور شرارت اعلام کرده بود بيان فرمودند .؛

امروز چه کساني دم از فروپاشي ايران مي زنند ؟ دربيرون ترامپ و عربستان و کشورهايي که تحليل هاومحاسبات غلط آمريکا را قبول دارند و در داخل همانطور که مناظره هاي آنهارا مشاهده کرديد ، امثال عباس عبدي ها و جلائي پورها وحجاريانها که تئوري پردازان جريان اصلاحات هستند!

چه کساني ميگفتند آمريکا ظرف دوساعت با حمله نظامي ايران را نابود ميکند؟

چه کساني از ترس حمله و جنگ (غيرواقعي ) آمريکا تن به مذاکره دادند؟

اينان بواقع همان مرجفوني هستند که در صدر اسلام ومدينه مردم را از دشمن ميترساندند ودلشان را خالي ميکردند تا دست از مقاومت در برابر دشمن بردارند .

مرجفون به ظرفيت هاي عظيم جوانان مقاوم و فداکار و آماده به رزم ملت توجه ندارند .

مرجفون شهرهاي زير زميني موشکي کشور را که آماده نبردسخت با دشمن است نمي بينند

مرجفون عنايات الهي در حفظ نظام جمهوري اسلامي در برابر توطئه هاي دشمن را نميفهمند

تصويري که مرجفون از نظام اسلامي ارائه ميدهند سرشار از ناکارآمدي و ضعف و ترس وناتواني است

چون موشک و غني سازي و پهپاد هاي رادارگريز مسلح و... را نميبيند فکرميکند ما فقط آبگوشت بزباش ميتوانيم بپزيم

مقام معظم رهبري در پاسخ به مرجفون امروز فرمودند:

به نظر من در امکانات و اقتدار دشمن مبالغه ميشود. نه اينکه بنده خبر ندارم؛ نه، من از اغلب شما از امکاناتي که دارند و وسايلي که ميسازند، بيشتر اطّلاع دارم، چون اينجا مرکز سيل اطّلاعات گوناگون از جاهاي ديگر است و ما ميدانيم در دنيا چه خبر است. سلاح و تجهيزات و ابزارهاي جاسوسي و ابزارهاي اطّلاعاتي و ... براي ايجاد سيطره يک قدرت بر ملتي که بخواهد بايستد، کافي نيست. لذا ميبينيد که امروز در حرفهايشان ميگويند که بايستي از درون با ايران برخورد کرد؛ بايد ارادهها؛ اراده بر ايستادگي را سُست کرد. اگر اراده يک ملت - که در اراده مسئولينش تجسّم و تجسّد پيدا ميکند - سُست نشود، هيچ کاري نميتوانند بکنند.70/3/28

کار دشمن براي ارائه تصوير غلط

1-يکي از کارهاي آمريکاييها در اين سالهاي آخر، اين است که کساني را وادار کنند به بَزَککردن چهره آمريکا؛ به اينکه اينجور وانمود بکنند که آمريکاييها اگر هم يک روزي دشمن بودند، امروز ديگر دشمني نميکنند؛ هدف ايناست. هدف اين است که چهره دشمن براي ملّت ايران پنهان بماند تا از دشمني او غفلت بشود و او بتواند دشمني خودش را اعمال کند و خنجر را از پشت فرو کند؛ هدف اين است. يک عدّهاي البتّه مغرضانه اين کار را ميکنند، يک عدّهاي هم از روي سادهلوحي اين کار را ميکنند. واقعيّت قضيّه اين است که اهداف آمريکا نسبت به جمهوري اسلامي هيچ تغيير نکرده است؛ هيچ تغيير نکرده. امروز هم اگر بتوانند جمهوري اسلامي را نابود کنند، يک لحظه تأمّل نميکنند؛ منتها نميتوانند و انشاءالله با همّت شما جوانها، با پيشرفت شما جوانها، با گسترش و عمق بصيرت ملّت ايران، در آينده هم نخواهند توانست اين کار را بکنند .مقام معظم رهبري. ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

2-مقام معظم رهبري در آن زمان فرمودند:امروز يکي از مهمترين شگردهاي دشمن اين است که بگويد در داخل نظام جمهوري اسلامي دو دستگي است و اين دو دسته با هم بدند. دو صدايي و چند صدايي که شما ميگوييد و بنده هم معتقدم، نميگويد. بحث چند صدايي نيست؛ چند صدايي همهجا هست. ميگويد مخاصمه و دشمني؛ يعني فرض ميکند يک گروه، گروه ديگر را ميخواهد نابود کند! اين گونه تصوير ميکند. نگذاريد اين تصويرسازيِ مطلوب دشمن تحقّق پيدا کند؛ اين را مراقب باشيد. ۱۳۸۲/۰۳/۰۷

کار خودي ها براي ارائه تصوير غلط

در اينکه فضاسازي رسانهاي دشمنان هر روز در صدد مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامي و کارهاي حکومت است شکي نيست اما رفتار برخي از مسئولان و صحبتهاي نخبگان که همين رويه را ادامه ميدهند جاي تامل و تعجب دارد!

اگر راديو بيبيسي بگويد که درايران آزادي نيست ، طبيعي است اما وقتي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، ايران را با عربستان! مقايسه کرده و آزادي مطبوعات حتي در دورهاي خاص را زير سوال ميبرد، اين تصويرسازي غلط توسط خودي هاست

يا وقتي استاد سياسي برجستهترين دانشگاه جمهوري اسلامي، دموکراسي ايران را با افغانستان مقايسه کرده و افغانيها را در اين عرصه پيشروتر ميبيند! نميتوان به راحتي از ماجرا عبور کرد و اينطور تلقي کرد که اشتباهي سهوي در معرفي چهره کشور مرتکب شده است. آن هم چند روز بعد از توصيه مقام معظم رهبري درباره صداقت با مردم و تلاش براي به تصوير کشيدن چهره واقعي کشور و غرب براي آنها!

*اخيرا آقاي مطهري در مقالهاي کوتاه اقدام به مقايسه قتلهاي زنجيرهاي با قتل خاشقجي (روزنامهنگار سعودي که به دست سران اين حکومت کشته شده) کرده و گفته بود که اگر رسانههاي آزاد وجود ميداشتند، قتلهاي زنجيرهاي رخ نميدادند.

اين مقايسه که با بيسليقگي صورت گرفت در راستاي خدشه وارد کردن به چهره انقلاب نيست؟.

آياچنين مقايسهاي به ايجاد تصوري غلط براي نسل جديد ودرذهن دشمنان نمي انجامد؟

*درست در همين روزها صادق زيباکلام، استاد دانشکده علوم سياسي دانشگاه تهران در توئيتي با تبريک به مردم افغانستان مينويسد: «انتخابات افغانستان به مراتب از انتخابات ايران دموکراتيکتر بود. نه شوراي نگهبان و نه نظارت استصوابي در کار بود و هرکس ميتوانست نامزد شود.» اين سخن از زبان اين استاد که انتظار ميرود پايه علمي داشته باشد در حالي مطرح ميشود که همين انتخاباتي که او آن را دمکراتيک تر از جمهوري اسلامي معرفي ميکند، با سه سال تاخير!! تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شده و حتي بر اثر بيم نا امني در تعدادي از حوزه هاي انتخاباتي راي گيري لغو شد!

بعضيها خودشان را کوچک ميشمارند؛ بعضيها نيروي خودشان را نديده ميگيرند؛ بعضيها آن استعداد و حرکت و انرژي عظيمي را که در درون اين ملت و دستگاه مديريّت اين کشور - از مجموعه قوا - وجود دارد، دستکم ميگيرند. اين هم جزئي از تبليغات دشمن است. همه هدف تبليغات دشمن اين است: «بدبخت شديد! بيچاره شديد! از بين رفتيد؛ تمام شد!» اين تبليغات مربوط به امروز هم نيست؛ سالهاست همين مطالب را تکرار و ترويج ميکنند .مقام معظم رهبري -7 /3/82

چهره واقعي کشور

رهبر معظم انقلاب در ديداري که اخيرا با نخبگان داشتند فرمودند که بايد تلاش شود در برابر جريان رسانهاي غرب که مدام چهره نادرستي را از جمهوري اسلامي و همچنين غرب به نمايش ميگذارد و اينطور القا ميکند که همه کارهاي نظام جمهوري اسلامي غلط است و رفتارها و رويهها در امريکا و اروپا درست! مقابله کرد و چهره واقعي و صحيحي را براي مردم جهان و جامعه ايجاد کرد.

اين تصويرسازي غلط و جا خالي دادن ما، باعث ميشود که فرصت مقتضي در اختيار دشمنان قرار گرفته و اعتماد مردم به حکومت را خدشه دارد کرده و خودباوري آنها را نشانه بگيرند. اما اين ماجرا وقتي بغرنجتر ميشود که ببينيم برخي از چهرههاي سياسي و نخبگان اين عرصه رفتارهايي همراستا با سياستهايي که به کشور ضربه ميزند داشته و در مقاطعي به مخدوش شدن چهره واقعي کشور کمک ميکنند.

امروز جمهوري اسلامي دموکراتيک ترين و مردم سالارترين کشور درجهان است

امروز جمهوري اسلامي پرچم دارمبارزه با تروريسم درهمه انواع آنست

امروز جمهوري اسلامي ملتزم ترين کشور به حقوق بشر است

امروز جمهوري اسلامي بزرکترين حامي مظلومان وستمديدگان جهان است

امروز جمهوري اسلامي تجلي همزيستي مسالمت آميز سني و شيعه ومسيحي و زرتشتي و يهوديست

امروز جمهوري اسلامي مستقل ترين کشور اسلامي است

امروز جمهوري اسلامي بزرگترين حامي آرمان ملت فلسطين است .امروز جمهوري اسلامي داراي: عادل ترين ، باتقواترين،سياستمدارترين ،باتدبير ترين ،بانفوذ ترين ، ساده زيست ترين،مردمي ترين،محبوب ترين ،بااقتدار ترين ، منطقي ترين،شجاع ترين،خطيب ترين، با سلامت نفس ترين،باسعه صدر ترين، محروم نواز ترين،مدبرترين؛آگاه ترين به امورکشوروبا اتکال ترين: رهبر،به خداونداست .

برچسب ها: حميدرضا ترقي
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: