به‌روز شده در: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۶۳۹
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰
بی تعارف باید گفت آنجا که مقتدای ماهشدار تاپای جان می دهد، دلیل اش این است که خط سازش که با رای همین مردم شهید داده بر عرصه مسئولیت ها قرار گرفته، ودر اقتصاد با مشی لیبرالی ودرفرهنگ، با مشی سکولاری به دنبال اداره امور مردم هست، وسیاست های ابلاغی ایشان راباهزار ویک دلیل بی دلیل، اجرا نمی کنند، این همان نگرانی است که ریزشی های قرار گرفته بر مسند، نه تنها از حل معضلات اساسی جامعه عاجزند، بلکه مدعی حل امور جامعه با نسخه های شکست خورده غربی هستند

نصر عزیزی- همایش عاشورایی وعزت واقتدار عاشورائیان باسخنرانی رهبر معظم درورزشگاه آزادی نشان از بالندگی ودرخشندگی وروح حماسی ملت ایران دارد. چنین همایشی که تکرار همایش زمان دفاع مقدس واز جنس رویش های انقلاب است، بیان جاری خون حسین(ع) دررگ های حیات جامعه وحرارت جوشنده علیه ظلم وبیداد گری عصرماست واین چنین است که آرامش را از ظالمان جهان سلب نموده وکاخهای مستکبران را متزلزل ساخت واین خظ سفید وسبز وسرخ انشاالله تا طلیعه ظهور ادامه خواهد داشت.

خطبه غرای حضرت امام خامنه ایی که رنگی و نشانی از خطبه های نهج البلاغه داشت، مسیر امت را برای آغاز دهه پنجم انقلاب مشخص نمود ویکی از فرازهای مهم آن، ترسیم خط رویش ها وریزش ها بود، که دران یکی بارو یش ها انقلاب ونظام وکشور در طی چهار دهه از سخت ترین
وپر خطر ترین موانع داخلی وبین المللی عبور داده می
شود، ودردیگری باریزش ها، تعفن آزار دهنده ذلت پیشگی وخودباختگی ورفاه طلبی خط تسلیم رادنبال می کند.

تسلیم گرایان از ابتدای انقلاب درجپهه احزاب مخالف وبرانداز قرار داشتند وهرگز به آرزوهای باطل خود نرسیده اندوالبته ازتربیت هم کیشانی برای رویارویی با انقلاب دریغ نورزیدند. برخی باسران جپهه استکبار آرزویشان رابه گور برده اند، برخی هم به دامن اربابان پناه بردند وبرخی نیز درلجن زار دروغ وتهمت وشایعه پراکنی وافترا ومایوس سازی وناامیدی وجاسوسی وفساد، همگام وهمراه با رسانه های بیگانه، درتماشای سراب سقوط نظام ویاباز گشت دوباره آمریکا ویا حکومت کودتا ویا بازگشت بقایای منافقین، پرسه می زنند.

چنانچه بانگاه خصومت ودشمنی دشمنان اسلام وانقلاب اسلامی به رویکرد تسلیم گرایان نگاه نکنیم، آنها حتی اگر مسلمان باشند ونام شیعه رایدک بکشند، میتوان گفت جماعتی سست عنصر، سست عقیده، ضعیف الایمان، خودباخته، کم اطلاع ومغرور، بی تحلیل ومدعی، بی بصیرت
وکم تشخیص، دنیاپرست، ترسو، مایوس، ناامید، خود خواه، سربار دیگران، وبه بیانی مفت خورانی هستند، که نه غم دیگران را دار ند، نه شریک سختی های ملت هستند ونه دردهای دیگران رادرک می کنند.

تسلیم گرایان که بطور عمده ادعای رو شنفکری ونخبگی دارند، به دلیل کم کاری وپرتوقعی، معنی استقلال را
نمی فهمند، آزادی برایشان اهمیتی ندارد، ولی تا می
توانند از فضای آزادی کمال سؤاستفاد را می کنند. چون مرزی برای حد وحدود رفاه خود نمی شناسند و تحلیلی از معانی آزادگی واستقلال وعزت ندارند، به آسانی تسلیم ذلت شده وبرای ذلت پیشگی دردام جریان خزنده توطئه ها وبراندازی قرار میگیرند.

اینکه مقام معظم رهبری تاپای جان درجایگاه دفاع از اسلام ونظام اسلامی واستقلال و آزادی حقیقی ومبارزه بااستکبار جهانی، می ایستند، ضمن اینکه نگاه ایشان جهانی وبین المللی وفرامکانی وفرا زمانی و رسیدن به اوج قله های علم ومعرفت وبیداری وپیشرفت وسعادت زندگی می باشد، ازجریان ریزش ها و ذلت پیشگان وعقب ماندگان، هم غافل نیستند، زیرا دشمن به این قشر طمع دارد وازاین این جماعت یارگیری میکند، وگاهی اینها که چشم وگوش وعقل شان به اراجیف ولجن پراکنی های رسانه های دشمن هستند، بعنوان سیاهی لشکر مورد سؤاستفاد قرار می گیرند به سان میکروب های آلوده محیط وفضای پاک وخالصانه عزت خواهی، استقلال خواهی وعدالتخو آهی ملت راآلوده می سازند، و ای بسا فلسفه خون آلود سازی پیراهن عثمان درچنین فضایی شکل می گیرد شمشیر برآن رابه نفع معاویه ازدست مالکها می گیرند وبرای خدمت به دشمن، صلح حسنی ویا مذاکره برجام راتحمیل میکنند.

بی تعارف باید گفت آنجا که مقتدای ماهشدار تاپای جان می دهد، دلیل اش این است که خط سازش که با رای همین مردم شهید داده بر عرصه مسئولیت ها قرار گرفته، ودر اقتصاد با مشی لیبرالی ودرفرهنگ، با مشی سکولاری به دنبال اداره امور مردم هست، وسیاست های ابلاغی ایشان راباهزار ویک دلیل بی دلیل، اجرا نمی کنند، این همان نگرانی است که ریزشی های قرار گرفته بر مسند، نه تنها از حل معضلات اساسی جامعه عاجزند، بلکه مدعی حل امور جامعه با نسخه های شکست خورده غربی هستند. به عبارت دیگر، خط سازش، خط تسلیم، خط نمی توانیم، خط رفاه زدگی، خط بی بصیرتی، همراه باخط توهم توطئه، اتحاد نامیمونی راباکمک خط نفوذ، علیه استقلال ملت وبه نفع وابستگی تشکیل داده اند، تاشاید بتوانند انقلاب را درمسیر آرمانهای بلند دینی وجهانی اش متوقف سازند.

اینجاست که امام خامنهای درجمع عاشورائیان حسینی شعار هیهات من الذله راتفسیر وتحلیل می نمایند وجامعه را به بصیرت افزایی، علیه تسلیم گرایی وذلت پیشگی فرا می خوانند. ومی فرمایند، تامن زنده هستم سازش وذلت وتحقیر ملت، اتفاق نخواهد افتاد. شرط اش این است که درانتخابات باید هوشیار بودو رای به کسانی داده نشود که بعدها پشیمانی آورد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: