به‌روز شده در: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۵۳۷
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
نگاهی به کتاب «کاشوب»
آنهایی که می‌خواهند سیاسی به مقوله عاشورا نگاه کنند می‌توانند با این کتاب نگاه کنند و آنهایی که می‌خواهند با عاشورا خود را زنده کنند با این کتاب می‌توانند. در واقع تنوع روایت‌ها این امکان را فراهم کرده تا هرکس در آینه یک روایت به تماشای خویش بنشیند و این به معنای این است که در جمع‌آوری این روایت‌ها نگاه خاصی به مقوله وجود نداشته و تنها نوشتن روایت اصالت داشته است.
فهیمه اسماعیلی- هرکس عاشورایی دارد. این جمله معانی متفاوتی را به ذهن متبادر میکند. اما هرکس در درون خودش به شکلی با ماجرای عاشورای سیدالشهدا ارتباط برقرار میکند و این نشان میدهد که نحوه مواجهه افراد با این واقعه و پیامهای آن متفاوت است. حالا کتاب «کاشوب» که نفیسه مرشدزاده آن را دبیری کرده نیز بازنمایی این مواجهه متفاوت با قیام عاشورا و روضههای سیدالشهدا است.

این کتاب در بردارنده ۲۳ روایت از روضههایی است که زندگی میکنیم. در واقع در این کتاب خواننده خود را در معرض روایت افراد مختلف و مواجهه آنها با روضه و مقوله عاشورا قرار میدهد. در مرور این کتاب خواننده به جمله ابتدایی این یادداشت میرسد که هرکس عاشورایی دارد. یعنی آنطور که ما فکر میکنیم افراد به ماجرای روضه و عاشورا نگاه نمیکند. روضه و عاشورا برای عدهای مقصد، برای دیگری معبر و برای برخی وسیله است و این یعنی نگاهها به ماجرای قیام امام حسین که در عصر ما با روضه بازخوانی میشود متفاوت است.

۲۳ روایت ممکن است در میان افراد مختلف بازتابهای مختلفی داشته باشد. برای مثال در دید یکی روایت اول و در دیگری روایت دوم برجسته شود و این نشان میدهد حتی دید افراد در قضاوت در مورد یک روایت متفاوت است. در واقع راوی متناسب با دیدگاه خود را پیدا میکند.

در این کتاب خواننده در پیوند روضه با زندگی روایتهایی میبیند که به نظر میرسد این هدف اصلی دبیر این مجموعه بوده تا نشان دهد که تمام باورهای ما در ساخت کلی زندگی ما تاثیر دارد و حتی سبک زندگی ما متاثر از آنها است. افراد مختلف از نقاط متفاوت در این کتاب روایتهایی را بازگو کردهاند و زاویه خود را نسبت به اتفاقی به نام روضه و عاشورا را بازگو کردهاند.

آنهایی که میخواهند سیاسی به مقوله عاشورا نگاه کنند میتوانند با این کتاب نگاه کنند و آنهایی که میخواهند با عاشورا خود را زنده کنند با این کتاب میتوانند. در واقع تنوع روایتها این امکان را فراهم کرده تا هرکس در آینه یک روایت به تماشای خویش بنشیند و این به معنای این است که در جمعآوری این روایتها نگاه خاصی به مقوله وجود نداشته و تنها نوشتن روایت اصالت داشته است.

این کتاب که با استقبال خوبی مواجه شده و توانسته به چاپهای چندم برسد نشان میدهد که سلیقههای مختلف در این کتاب خود را میبینند و با آن ارتباط برقرار کردهاند. زاویه متفاوت نگاه به ماجرای روضه و البته لطافت موضوع مهمی است که در اغلب روایتها به چشم میآید که با بسامد متفاوت در کتاب دیده میشود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: