به‌روز شده در: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۱۳۲
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۲
استفاده از ظرفیت های رسانه ای علیه ایران
در نگاهی به حساب توییتر‌ فارسی‌زبان وزارت امور خارجه آمریکا و وب‌سایتShareAmerica -که خود را به‌عنوان یک پلتفرم برای جلب بحث در مورد دموکراسی و سایر مسائل توصیف می‌کند- تعدادی پست‌های انتقادی از تهران ‌در ماه گذشته دیده می‌شود.
محمد حیدری- خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد مقامات مطلع آمریکایی خبر دادهاند دولت ترامپ یک تهاجم مبتنیبر سخنرانیها و ارتباطات آنلاین را به منظور تحریک ناآرامیها و کمک به فشار بر ایران برای پایان دادن به برنامه هستهای و حمایت از گروههای شبهنظامی راهاندازی کرده است. رویترز در این گزارش اعلام میکند که تیمی از 10نفر از مقامات فعلی و سابق گفتهاند این کمپینی که توسط مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی پشتیبانی میشود، به معنای آن است که با همصدایی با دولت ترامپ توسط اعمال مجدد تحریم، اقتصاد ایران را تحتفشار قرار دهند. مقامات فعلی و سابق معتقدند که این کمپین باید با بزرگنمایی و اغراق در اطلاعات و رد اظهارنظرهای رسمی بهعنوان مثال نظرات دولتهای قبلی، چهره رهبران ایران را تخریب کند. کاخ سفید توضیح

در نگاهی به حساب توییتر فارسیزبان وزارت امور خارجه آمریکا و وبسایتShareAmerica -که خود را بهعنوان یک پلتفرم برای جلب بحث در مورد دموکراسی و سایر مسائل توصیف میکند- تعدادی پستهای انتقادی از تهران در ماه گذشته دیده میشود.

در مورد این کمپین را نپذیرفت. وزارت امورخارجه همچنین حاضر به توضیح درباره این کمپین بهطور خاص، از جمله نقش پمپئو نشده است. طبق گزارش رویترز یکی از مقامات ارشد ایران که نخواست نامش فاش شود ضمن رد این کمپین گفته است: ایالاتمتحده بیهوده تلاش کرده دولت ایران را از زمان انقلاب اسلامی 1979 تضعیف کند. او همچنین گفته است تلاشهای آنها دوباره شکست خواهد خورد.

ایران موضوع چهارم از پنج موضوع اول وبسایت مرکز مبارزه با افراطگرایی خشونتآمیز است. برخی از تیترهای آن عبارتند از: «شرکت هواپیمایی ماهان ایران به گسترش خشونت و تروریسم کمک میکند.» اینها توئیتهایی است که روی وبسایتShareAmericaقرار گرفته است و به فارسی ترجمه شدهاند: «مردم ایران بهخاطر حقوق خود مستحق احترام هستند. «یا» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تقویت میشود درحالیکه خانوادههای ایرانی در مشکلات و کشمکشهای زیادی بهسر میبرند.»

پمپئو خود نیز در پستهای رسانههای اجتماعی و سخنرانیها درخواستهایی را به طور مستقیم از ایرانیها، جمعیت یهودیان پراکنده ایران و مخاطب بینالمللی مطرح میکند. پمپئو در 21 ژوئیه در توییتی نوشت: «اعتراضات در ایران رو به رشد است.»چندی قبل پمپئو سخنرانیای تحت عنوان «حمایت از صداهای ایرانی» در دیدار با ایرانیهای آمریکاییتبار در کالیفرنیا انجام میدهد که بسیاری از آنها بعد از انقلاب اسلامی از ایران فرار کردهاند. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال رویترز با عقبنشینی از مواضع قبلی آمریکا گفت: بگذارید روشن بگویم، ما بهدنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم بلکه بهدنبال تغییر در رفتار دولت ایران هستیم. یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود مدعیشد: ما میدانیم که ایران را به سمت انتخابهای سختی سوق میدهیم. آنها میتوانند مسیر خود را تغییر دهند یا سختیهای فزایندهای را تجربه کنند و معتقدیم که در حال ارائه چشمانداز بسیار مثبتی برای آنچه ما میتوانیم بهدست آوریم و آنچه مردم ایران میتوانند داشته باشند هستیم.

رویترز در بخش دیگری از این گزارش مینویسد: مقامات فعلی و سابق میگویند برخی از اطلاعاتی که دولت منتشر کرده، ناقص یا تحریف شده است. پمپئو در سخنرانی 21می خود در واشنگتن به طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران پرداخت و نوشت رهبران ایران از پرداخت وجوهی که بهدلیل مذاکرات هستهای آزاد شدند به مردم خود ابا دارد و آنها را در جنگهای نیابتی استفاده میکند. در مقابل، در برابر شهادت ماه مارس قبل از کمیته مجلس سنا رابرت اشلی، مدیر سازمان اطلاعات دفاع ایالاتمتحده گفته بود هزینههای اجتماعی و اقتصادی با وجود برخی هزینههای نیروهای امنیتی اولویت کوتاهمدت تهران باقیمانده است. پمپئو همچنین گروههای شبهنظامی شیعه تحت حمایت ایران را به نفوذ در نیروهای امنیتی عراق و بهخطر انداختن حق حاکمیت عراق در طول دوره توافق هستهای متهم کرد.

یک مقام وزارت امور خارجه تصریح کرد شبهنظامیانی که بهعنوان نیروهای بسیج مردمی شناخته میشوند، بخشی از نیروهای امنیتی قانونی عراق هستند و در مقابله با دولت اسلامی در سال 2014 نقش ایفا کردهاند. این مقام در ادعایی بدون سند و به قصد ایرانهراسی مدعی می شود: ما میدانیم برخی از نیروهای بسیج مردمی غیررسمی به ایران نزدیک هستند و به دستورهای ایران عمل میکنند و سابقه فعالیت جنایی و تروریستی دارند. این گروهها همانطور که برای دولت عراق مشکلسازند؛ برای ما نیز هستند. کارشناسان معتقدند که دولت درباره نزدیکی روابط ایران و شبهنظامیان طالبان و القاعده و همدست بودن آنها در اقدامات فتنهانگیز بزرگنمایی میکند. مقامات ایالاتمتحده نیز گفتهاند هنوز خیلی زود است که تأثیر کمپین ارتباطات دولتی را تعیین کنیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: