به‌روز شده در: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۸۵۹
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰
دبیر حزب مؤتلفه استان زنجان تشریح کرد:
دبیر حزب مؤتلفه استان زنجان ضمن انتقاد از به حاشیه رفتن جلسه برگزار شده در استانداری با حضور استاندار و احزاب استان گفت: طرح برخی مسائل حاشیه‌ای و خارج از جلسه در جمعی که برای طرح مشکلات استان تشکیل شده بود، محلی از اعراب نداشت و به نظر می‌رسد مدیریت استان چندان تمایلی برای حل مشکلات ندارد و جلسه فقط به صرف برگزاری تشکیل شده بود.

دبیر حزب مؤتلفه استان زنجان ضمن انتقاد از به حاشیه رفتن جلسه برگزار شده در استانداری با حضور استاندار و احزاب استان گفت: طرح برخی مسائل حاشیهای و خارج از جلسه در جمعی که برای طرح مشکلات استان تشکیل شده بود، محلی از اعراب نداشت و به نظر میرسد مدیریت استان چندان تمایلی برای حل مشکلات ندارد و جلسه فقط به صرف برگزاری تشکیل شده بود.

روحاله صمدی در گفتگوبا خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به جلسه استاندار با احزاب استان و با تاکید بر اینکه نفس عمل و جمع شدن احزاب در یک جا و حضور استاندار به عنوان مقام ارشد استان برای بررسی مشکلات و تعامل و همفکری کار ارزشمند و بسیار خوبی است، اظهار داشت: احزاب برخواسته از مردم هستند و دغدغهها و مشکلات و خواستههای مردم را پیگیری و دنبال میکنند و برای مشکلات مردم هم برنامه دارند و اگر این برنامهها از سویمسئولاندر کشور و به تبع آن در استان پیگیری شود بسیار خوب و عالی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امروز مسئله مهم و اساسی کشور بنا به فرموده مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی و تامین معیشت مردم است، افزود: دولت قول داده است تا مشکلات را رفع کند و امروز پول هم برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور در دست دولت است و اگر در این زمینه مشکلات قانونی وجود دارد باید با ارائه لایحه در مجلس نسبت به رفع آن اقدام و در راستای حل مشکلات مردم و کشور گام بردارد.

دبیر حزب مؤتلفه استان زنجان با اشاره به اینکه وقتی از احزاب برای بررسی مشکلات جامعه دعوت میشود احزاب نیز باید مسائل و مشکلات را بیان کنند و برای آنها راهکار لازم را هم ارائه دهند، تصریح کرد: مقام عالی استان نیز باید با این افق دید احزاب را دعوت کند و از آنها برای حل مشکلات راهنمایی و کمک بخواهد و هدف اصلی جلسه نیز باید بر روی مشکلات و رفع آنها تمرکز کند.

صمدی با اشاره به اینکه با آغاز جلسه چند نفر از حاضران در جلسه اقدام به سخنرانی و طرح برخی مسائل کردند، ادامه داد: در جلسه از داروین سخن و از محکوم کردن دستگیری برخی اغتشاشگران سخن به میان آمد اما از مسائل و مشکلات استان سخنی به میان نیامد و مقام عالی استان نیز در مورد خط سیر جلسه سخنی نگفت و حرفی نزد.

وی در ادامه ضمن تمجید از جلسه برگزار شده توسط مدیرکل اطلاعات استان زنجان با احزاب در راستای بررسی مشکلات استان اظهار کرد: جلسهای که از سوی اداره کل اطلاعات استان برگزار شد بسیار سودمند و موفق بود چرا که مدیرکل دلسوزانه با اداره صحیح جلسه سعی داشت تا مشکلات را یک به یک بشنود.

دبیر حزب مؤتلفه استان زنجانضمن انتقاد از به حاشیه رفتن جلسه برگزار شده در استانداری با حضور استاندار و احزاب استان تصریح کرد: طرح برخی مسائل حاشیهای و خارج از جلسه در جمعی که برای طرح مشکلات استان تشکیل شد بود، محلی از اعراب نداشت و به نظر میرسد مدیریت استان چندان تمایلی برای حل مشکلات نداشت و جلسه فقط به صرف برگزاری تشکیل شده بود.

وی با بیان اینکه فتنهگران در سال 88 لطمهای به نظام زدند که مشخص نیست این خسارت کی و چگونه جبران خواهد شد، افزود: چرا باید در جلسهای که در استانداری برای بررسی مشکلات برگزار شده برای فتنهگران سوت و کف زده شود.

صمدی با بیان اینکه استاندار بدون در نظر گرفتن موارد و در حمایت از کسانی که جلسه را به حاشیه کشاندند دیگران را مقصر معرفی میکند، ادامه داد: من سرباز نظام هستم و از تشکیلاتی در جلسه حاضر شده بودم که برای نظام و انقلاب خون داده است و اگر در جلسهای بر خلاف منویات مقام معظم رهبری حرکتی شود و به مقدسات توهین شود، اعتراض میکنم.

وی با بیان اینکه استاندار باید به عنوان نماینده قانون در استان به برخیاظهاراتپاسخ میداد و به کسانی که چنین اظهار نظرهای هنجارشکنی داشتند، اعتراض میکرد، افزود: استاندار نباید در مقابل هنجارشکنیها و کسانی که به آرمانهای نظام و انقلاب دهنکجی کردند، سکوت میکرد.

دبیر حزب مؤتلفه استان زنجانبا بیان اینکه ساختمان استانداری متعلق به نظام، انقلاب و خون شهداست و هزینهاش از بیتالمال و نظام تامین و افطاری داده شده از برکت خون شهدا و بیتالمال است، تاکید کرد: آیا این درست است که عدهای بیایند در این مکان به آرمانها و ارزشهای نظام و انقلاب دهنکجی کنند و ما بگوییم که عیبی ندارد و باید تحمل کنیم.

وی ضمن اظهار تاسف برای وقوع چنین اتفاقاتی در استان افزود: اگر نبود رسالت الهی و تشکیلاتی هرگز در این جلسات حاضر نمیشدم.

صمدی با بیان اینکه جلسه برای بررسی مشکلات استان برگزار شده بود، اما این در حالی بود که جلسه به هیچ وجه رنگ و بوی بررسی مشکلات را نداشت، گفت: جلسه، دستور جلسه مشخص و معینی نداشت و برای آن برنامه مشخصی در نظر گرفته نشده بود.

وی با بیان اینکه تریبون در دست افرادی قرار گرفته بود که هر چه دل تنگشان میخواست به زبان میآوردند و آدرس غلط به مردم میدادند، ادامه داد: نباید در این مقطع زمانی که کشور با مشکلات فراوان و این همه هجمه روبهروست به مردم آدرس غلط بدهیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: