به‌روز شده در: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۷۲۳
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۲
محمد نبی حبیبی:
برقی که از شلیک گلوله به گلوی حسنعلی منصور در شب ظلمانی استبداد و اختناق جهید، چراغی روشن برای ادامه راه همه مبارزان راه مقاومت علیه نفوذ صهیونیسم و استکبار در کشورهای اسلامی شد. حبیبی افزود: یاد حاج صادق امانی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفار هرندی و محمد بخارایی را گرامی میداریم و به روح پرفتوح آنها درود میفرستیم.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به وسعت ابعاد راهپیمایی قدس در ایران و سراسر جهان گفت: راهپیمایی امسال قدس، نه بزرگ به مستکبران قرن بود.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، حبیبی در پایان نشست دبیران حزب اظهار کرد: ملت بزرگ ایران و ملتهای جهان با داشتن روزه و با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مهر باطل بر نقشههای شوم استکبار غربی، ارتجاع عربی و درنده خویی عبری زدند.

وی با تقدیر از حضور نسل سوم انقلاب در راهپیمایی قدس گفت: رهایی قدس مسئله اول جهان اسلام است. ملت ایران پیشتاز مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. امروز ملتهای جهان فهمیدهاند همه مصیبتها از توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی است لذا با قدرت در برابر آن ایستادهاند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تحلیل وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی در درون سرزمینهای اشغالی گفت: رژیم صهیونیستی در درون با مشکل فساد مواجه است و در بیرون مرزهای سرزمینهای اشغالی با مقاومت اسلامی مسلمانان روبهروست و سفرهای نخستوزیر این رژیم به روسیه و اروپا برای گدایی امنیتِ به خطر افتاده این رژیم است.

حبیبی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد مبنی بر اینکه دشمن اگر یکی بزند 10 تا میخورد، گفت: امروز منطق مقابله به مثل و نیز سپری شدن منطق بزن و در رو، به تبادل آتش در دو سوی مرزهای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. هم حماس و هم حزبالله این منطق را به رژیم صهیونیستی تحمیل کردهاند و در مرز سوریه با رژیم اشغالگر قدس هم همین منطق حاکم است. اگر صهیونیستها شرارت کنند آتش مقابله به مثل بر سر شهر و شهرک نشینان در مناطق اشغالی فرو خواهد ریخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمان رهبرمعظم انقلاب به سازمان انرژی اتمی در تمهید 190 هزار سو گفت: پس از بدعهدیهای آمریکا وتعلل اروپا در عمل به تعهدات برجام معلوم نیست چرا دولت حتی اقدامات هستهای خود را در چارچوب برجام تعطیل کرده است. این برخورد سخاوتمندانه چه منطقی دارد؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: بارها گفتهایم پس از بدعهدی آمریکا دلیلی بر ماندن بر تعهدات وجود ندارد. حداقل رئیس جمهور باید اعلام کند تا رسیدن به توافق عملی تعهدات برجامی به حالت تعلیق درآید.

حبیبی گفتگو با اروپا را بی فایده دانست و گفت: بیش از یک ماه است اروپاییها فقط وعده میدهند اما حاضر نیستند تضمینی بدهند.

وی گفت: شرکتهای اروپایی در حال نقض تعهدات خود و نیز خروج از ایران هستند اما هنوز برخی از دولتمردان امید دارند روح تازهای به این جسد نیمه جان بدمد. آمریکاییها و اروپاییها خودشان درگیر منازعه تعرفهها هستند و اصلاً گوششان به حرف های ما بدهکار نیست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: اروپا به هیچ وجه حاضر نیست هزینههای برجام را بپردازد و فقط به درآمد برجام میاندیشد.

حبیبی با بیان اینکه حرف اروپاییها در مورد مهار نفوذ منطقهای ایران و نیز اعتراض آنها به پیشرفتهای موشکی ایران تندتر از آمریکاییهاست، گفت: برخی از آنها با گروهکهای مفلوک برانداز گفتگو میکنند تا بتوانند راه تنفسی برای گفتگوها پیدا کنند. دولت یک راه بیشتر ندارد و آن بازگشت به نقطه صفر و مطالبه جبران خسارتهای برجام است و این راه باعث میشود طرف غربی بحث نفوذ منطقهای ایران و نیز بحث موشکی را فعلاً کنار بگذارد.

وی تاکید کرد: دولت باید بگونهای با بدعهدیها برخورد کند که هم آمریکا و هم اروپا به این درک برسند که این خواب که ایران هم تحریم را بپذیرد و هم از فعالیت هستهای دست بکشد هرگز تعبیر نخواهد شد، چه برسد به اینکه در مورد نفوذ منطقهای و مسایل موشکی با آنها به گفتگو بپردازد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به توطئههای غرب علیه ملت ایران گفت: یکی از هشدارهای رهبرانقلاب در سخنان 14 خرداد این بود که دشمن میخواهد کشور را به آشوب بکشد تا در این آشوب سیاستهای تجاوزکارانه خود را تحمیل کند.

حبیبی با اشاره به فتنه 88 گفت: عدهای غافل و عدهای خائن در سال 88 دست به دست هم دادند و فتنهای را برپا کردند که هنوز آتش آن زیر خاکستر مانده است. بی بصیرتی و خیانت آشکار به ملت باعث شد اقتدار و امنیت ملی به مخاطره بیفتد.

وی اظهار کرد: نباید فراموش کنیم نمایندگان همین فتنهگران به اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا رفتند و بی شرمانه از دشمن خواستند شدیدترین تحریمها را اعمال کنند تا ملت به زانو در آید. اما آنها کور خواندند چراکه ملت ایستاد و توطئه آنها را خنثی کرد. امروز ملت ایران بیش از هر زمان آماده مقابله با توطئههای دشمن است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: وادادگی در عرصه سیاسی، لاابالیگری در عرصه فرهنگی بیتفاوتی در برابر دشمن سه مقولهای است که رسانههای شیطان مدام روی آن کار میکنند تا زمینههای یک آشوب دیگر را فراهم کنند. دولت و دستگاههای امنیتی و انتظامی و قضائی باید هوشیار باشند و وقتی مردم در برابر این پدیده موضع میگیرند در دفاع از مردم کوتاهی نکنند. مردم سر قاسطین و مارقین و ناکثین را به سنگ میکوبند.

حبیبی با اشاره به سفر رئیس جمهور به چین گفت: با بدعهدی آمریکا و غرب ارتباطات با شرق به ویژه چین و روسیه با حفظ منافع مشترک باید تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: پیوستن به پیمان شانگهای و اوراسیا این امکان را به ایران میدهد که بسیاری از مراودات اقتصادی خودرا با اروپا قطع کند و پیوندهای خود را در زمینه تجارت جهانی تقویت نماید. تهدیدهای اقتصادی پیش رو را میتواند با این رویکرد رفع کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان با گرامی داشت یاد شهدای 26 خرداد حزب موتلفه اسلامی گفت: برقی که از شلیک گلوله به گلوی حسنعلی منصور در شب ظلمانی استبداد و اختناق جهید، چراغی روشن برای ادامه راه همه مبارزان راه مقاومت علیه نفوذ صهیونیسم و استکبار در کشورهای اسلامی شد. حبیبی افزود: یاد حاج صادق امانی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفار هرندی و محمد بخارایی را گرامی میداریم و به روح پرفتوح آنها درود میفرستیم.

برچسب ها: محمد نبی حبیبی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: