به‌روز شده در: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
گزارشی ازطرح‌درجه‌بندی‌سنی‌فیلم‌هابرای مخاطبان
در ایالات‌متحده فیلم‌های سینمایی را برای نمایش آثار درجه‌بندی می‌کنند. این که چه مخاطبی با چه رده بندی سنییک فیلم را ببیند و یا این‌که نیاز به همراهی والدین دارد یا نه و....
سیدحسین قائمی- موضوع محتوای سینما و فیلمهایی که در آن اکران میشودیکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز است. این که مخاطبان از چه سنی میتوانند چه آثاری را ببینند و یا احیانا نبینند نیاز به یک نظام و بررسی قانونی و قطعا درست دارد. این بحث یکی از امور مهم در کشورهای صاحب سینماست. تمام کشورهای مطرح در این حوزه با تدوین قانونی در این زمینه، فیلمهای متقاضی اکران را پوشش میدهند.

در ایالاتمتحده فیلمهای سینمایی را برای نمایش آثار درجهبندی میکنند. این که چه مخاطبی با چه رده بندی سنییک فیلم را ببیند و یا اینکه نیاز به همراهی والدین دارد یا نه و....

به دستهبندی آثار در ایالات متحده توجه کنید:

گروهG : همه سنین قادر به تماشای این فیلمها هستند و هیچ محدودیتی برای تماشای این فیلمها وجود ندارد.

گروهPG :فیلمهای این گروه هم مناسب همه سنین است اما به خانوادهها هشدار داده میشود که بهتر است آنها نیز همراه کودکان حضور داشته باشند.

گروه13-PG : کودکان زیر سن 13سال اجازه ندارند برای تماشای فیلم بدون حضور بزرگتر به سینما بیایند.

گروهR : افراد پایینتر از 17سال میبایست برای تماشای فیلمهای این گروه تحت نظارت بزرگترها به سینما بیایند.

گروه 17-NC: هیچ فرد 17ساله یا پایینتری حق دیدن این رده فیلمها را ندارد.

گروه بدون رده یاNR : فیلمهایی که درجهبندی نشده باشند در این رده قرار میگیرند. معمولاً خانوادهها از این فیلمها استقبال نمیکنند و اگر شکایتی علیه این فیلمها بشود، MPAA دست به اقدام قانونی علیه فیلم خواهد زد.

اما در کشور ما از سالها پیش بحث لزوم اعمال درجهبندی سنی در سینمای ایران بارها مطرح شده بود. برخی از فیلمها در تبلیغات اکرانشان، درجهبندی سنی را عنوان میکردند که به عقیده بسیاری، همین مورد خودش تبلیغی برای فیلم و بیشتریک ترفند رسانهای بود، اما اخیراً بهطور جدی خبر عملیاتی شدن این طرح منتشر شد. طرحی که در عین درست و بجا بودن، سوالاتی درباره کم و کیفش وجود دارد. اصولاً متولی و مجری این طرح کجاست؟ استاندارد و مولفههای مورد توجه در درجهبندی چه خواهد بود؟ این محدودیت مشورتی است یا الزامی؟ سازوکار اجراییاش چیست؟

هدف چیست؟

در این گزارش به صحبتهای سیدضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان درباره این طرح میپردازیم. هاشمی در خصوص این طرح گفته است: اصولاً ماجرای اکران یک بسته کاملی است که باید به محض ورود به آن، قاعده درجهبندی سنی هم اعمال شود. این موضوع باید همزمان با تبلیغات، پخش و دیگر موارد صورت بگیرد که متولی آن مجموعه اکران است. در شورای عالی اکران این طرح و سازوکارهای اجراییاش طراحی میشود. این طرح برای تمام فیلمها باید اعمال شود. این طرح برای تمام فیلمهاست و به این معنا نیست که صرفاً برای برخی از آثار اجرا شود.

وی درباره درجهبندی این طرح ادامه داد: باید مشخص شود که هرفیلمی چه مخاطب سنی دارد. کدام فیلم را بالای 13سال و دیگری را تمام سنین میتوانند ببینند؛ باید این مشخص شود. در خارج هم با عنوان NC این مورد رعایت میشود و رویهای استاندارد است. درجههای مورد نظر هنوز مصوب نشدهاند و به همین دلیل فعلاً آنها را بیان نمیکنم.

با نظر کارشناسی

وی ادامه داد: سه تا پنج درجه خواهیم داشت که براساس آنها علائم داده میشود. این درجهبندی باید اعلام شود و در تمام مواد تبلیغاتی باید قید شود. مثلاً فیلمی عنوان خانواده دارد که به معنای بدون محدودیت بودن است. این تهیهکننده با اشاره به نحوه اعمال این درجهبندی گفت: مولفههای درجهبندی براساس آییننامه خواهندبود.کارشناسان گوناگونی در این زمینه مشغول خواهند بود. روانشناس، پزشک، جامعهشناس، سینماگر و یک نماینده از دولت دراین شورا خواهند بود. این مجموعه در قالب کار صنفی خواهد بود. ما معتقدیم این کار ارتباطی به دولت ندارد، چرا که دولت نظارتهایش را جداگانه انجام داده و در نمایش اجرا میشود. صاحبان آثار فیلمشان را طبق نظرشان ساختهاند و دیگر دراین بخش امکان نظری نخواهند داشت. البته اسامی کارشناسان را هم اعلام نمیکنیم که صاحبان آثار نتوانند با آنها لابی کنند! رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان با اشاره به تفاوت این طرح با ممیزی عنوان کرد: وقتی تمام فیلمها درجهبندی الزامی شوند، اعتماد عمومی جلب خواهد شد و دیگر استفاده تبلیغاتی مطرح نخواهد شد. رسماً اعلام میشود که فیلم بهدلیل فلان سکانس، درجهبندی خاصی دریافت میکند و اگر بخواهند میتوانند آن سکانس را حذف کنند تا درجهبندی عمومی دریافت کنند.

این کار ممیزی نیست

این اتفاق در تمام دنیا رخ میدهد و اصلاً به معنای ممیزی نیست. وی افزود: محدودیت فیلمهای خارجی عمدتاً اقتصادی است و محدودیت دولتی ندارند. فیلمهایی که مثلاً درجهبندی بالا کسب کنند نهایتاً 17سال بیشتر نخواهند داشت. به این دلیل که مخاطب از آن استقبال نمیکند و علتش هم اعتماد تماشاگر به درجهبندی است.

هاشمی با اشاره به مشخص بودن استاندارد این محدودیتها گفت: اصول کلی وجود دارد که صرفاً به فیلمساز مربوط نیست. به نظرم مثل دادگاه میماند که قوانین مشخص دارد ولی یک موضوع ثابت را اگر به 10 دادگاه بدهی، 10نظر گوناگون دریافت میکنی. تردیدی در تفسیربردار بودن نیست ولی قطعاً اختلافش زیاد نخواهد بود. چیزی که ما میخواهیم انجام دهیم این است که دیدن فلان فیلم، مستحب است یا مکروه؛ در کار ما حرامی وجود ندارد! فعلاً نظرمان برای مردم مشورتی است ولی در آینده طراحی خواهیم کرد که این روند قانونمند شود.

به نظر میرسد اگر این طرح به درستی و همانطور که رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان در مصاحبههایش گفته است با وضعیت بهتری در اکرانها به خصوص برای خانوادهها مواجه شویم. این روزها خانوادههایی هستند که تمایل دارند برای دیدن فیلمها به سینما بروند ولی نمیدانند که موضوع فیلم تا چه حد حریمهای اخلاقی، عرف و دینی را رعایت کرده است.

آن هم در روزگاری که به اسم طنز با فیلمهایی مواجه میشویم که پر است از شوخیهای نادرست و بعضا جنسی و در فیلمهایی به بهانههای مختلف همه ارزشهای دینی را نادیده و ضد آن حرف به میان میآید.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: