به‌روز شده در: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۴۰۶
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵
امین به كسی می گویند كه از امانتهایی كه پیش او به ودیعه گذاشته شده است، نگهداری نموده و سوء استفاده از آن امانات ننماید. اهل بیت در بهره برداری از تمامی شئون و جایگاهی كه خداوند برای آنها قرار داده است، كوچكترین كوتاهی ننموده و در پاسداشت این مقامات نهایت تلاش خود را مبذول داشته اند.
دعا یكی از اصلی برین آموزههای وحیانی است. در مكتب انبیا، دعا سرخط ارتباط زمین و آسمان است تا آنجا كه دعا مغز عبادت شمرده شده است:

پیامبر اکرم (ص): در حوائج تان از خدا كمك بخواهيد، در شدايد و گرفتاريها به او پناه ببريد و به سوى او تضرع كنيد،او را بخوانيد و دعا كنيد، چون دعا مغز عبادت است.» (عدة الداعي و نجاح الساعي)

کارکرد دعا در قرآن

گواه قطع آفرین این مطلب، صدها آیه قرآن است این آیات گاه فرمان به دعاست از جمله:

«پروردگار شما گفته است مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را اجابت كنم» (غافر، 60)

در قرآن کریم گاه علاوه بر فرمان به دعا،،شرایط آن را گوشزد می كند (الأعراف 29، 55 و 56)؛ گاه محتوای دعا و خواستهها را تعلیم می دهد (الإسراء: 24 و 80 و مومنون 29 و 97)؛ گاه از دعاهای انبیا سخن می گوید (آل‏عمران 38، الأعراف: 151، إبراهيم 35 و 40)؛ گاه از استجابت دعاها سخن به میان آورده (الأنبياء:76، 84 و 88) وگاه نیز به سرنوشت كسانی كه خود را بی نیاز از دعای به درگاه خدا دانسته و در برابر او استكبار می ورزند اشاره كرده است (غافر، 60). این تنها گوشهای از حجمبزرگ آیات دعا در قرآن و اشارهای كوتاه به برخی از سر فصلهای آن بود تا جایگاه دعا در كتاب آسمانی هویدا باشد.

اگر امام سجاد (ع) عمده رسالت تبلیغی خود را در قالب دعا به انجام می رساند،طریقهای است كه از متن قرآن برخاسته است، علاوه بر این كه شرایط ویژه زمان آن حضرت، زمینه توسعه این قالب را فراهم كرده است.

مهدویت در ادعیه امام زین العابدین (ع)

از جمله مواردی كه آن امام همام در ادعیه خود به آن پرداخته است موضوع امامت و پیشوایی جامعه و مسائل مختلف پیرامون آن است. در این نوشتار با استناد به دعاها و روایات رسیده از آن امام در باره این موضوع اساسی به بحث و بررسی می پردازیم.

امام سجاد علیه السلامدر بخشی از دعای عرفه چنین دعا می كند:

پروردگارابرپاكان اهل بیت پیامبر درود فرست همانانی كه برای امر خود برگزیدی و آنان را ذخیره گاه دانش خودت و حافظان دینت و جانشینانت در زمین قرار دادی و آنان را به اراده ات از پلیدیها پاكیزه كردی و انان را وسیله به سوی خود و مسیر به سوی بهشت قرار دادی. (الصحيفة السجادية/دعای47 )

در این جملات امام سجاد علیه السلام جایگاه اهل بیت را این گونه ترسیم كرده است:

1) دارای طهارت و پاكی (طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ)

انسان كامل كسی است كه در تمامی شئونات زندگی كامل باشد و از هر عیب و نقص و آلودگی ظاهری و باطنی پاك باشد. چنین شخصی الگوی انسان و كل بشریت بوده و تبعیت از او رشد و تعالی بشر را بدنبال دارد.

تضمین دهنده طهارت و پاكی تنها خداوند است كه در آیه تطهیر این تضمین را درحق اهل بیت استوار كرده است و از میان اهل بیت به فرموده پیامبر نهمین فرزند از نسل امام حسین علیهم صلوات الله، رسالت تطهیر جهان از ظلم و جور را به عهده دارد.

2) برگزیده شدنبرای امر پروردگار (الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِكَ)

3) ذخیرگاه علم الهی (جَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ)

4) حافظان دین خداوند (حَفَظَةَ دِينِكَ)

5) جانشینان خداوند بر روی زمین(خُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ)

6) حجتهای الهی بر بندگان(حُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ)

7) وسایل تقرب به خداوند(جَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ)

8) راه رسیدن به بهشت خداوند(الْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ‏)

هم چنین حضرت امام سجاد علیه السلام در جملاتی از زیارت امین الله كه از معتبرترین زیارات است ، امام را با این جملات مورد خطاب قرار می دهد:

«السلام عليك يا امين الله في ارضه» (كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص 92)

امین به كسی می گویند كه از امانتهایی كه پیش او به ودیعه گذاشته شده است، نگهداری نموده و سوء استفاده از آن امانات ننماید. اهل بیت در بهره برداری از تمامی شئون و جایگاهی كه خداوند برای آنها قرار داده است، كوچكترین كوتاهی ننموده و در پاسداشت این مقامات نهایت تلاش خود را مبذول داشته اند.

پیامد غیبت و عدم حضور امام(عج)

امام در دعایی كه در آن از كنار بودن آل محمد ص از امور دین و دنیای مردم به درگاه خداوند شكوه می كند آثار زیانبار این غیبت را تبیین می كنند:

«خدایا! زنگار فتنه ما را در بر گرفته، و تاریكی حیرت بر ما غلبه كرده، و ذلت و تحقیر مارا فرا گرفته و در بین بندگانت كسانی كه بر دین تو امین نیستند حكم می رانند، پس ناقضان حكم تو امور آل
محمد (ص) را به زور كرفتند و برای نابودی بندگان شایسته ات تلاش كردند؛ و اموال ما را غنیمت به شمار آوردند و امانت و عهد ما را میراث خود قرار دادند و با سهم بیوه زنان و یتیمان و مساكین،ابزارهای لهو و لعب خریداری شد و كسانی كه حرمتی برای تو نگاه نمی دارند در اموال تو به چریدن مشغول شدند واهل ذمه در باره مسلمانان به مسند قضاوت نشستند....» (الصحيفة السجادية الجامعه (ابطحي) - ص 139
140)

لذا پیامدهای عدم حضور امام مطابق این فرمایش چنین است: گسترش فتنه ها (قد شملنا زيغ الفتن)؛ غلبه حیرت و سر درگمی؛ (واستولت علينا عشوة الحيرة، )؛ حاكمیت نااهلان بر شئون مردم؛ (وحكم في عبادك غير المأمونين على دينك)؛ ذلت و تحقیر اهل حق؛ (وقارعنا الذل والصغار)؛ نابودی بندگان شایسته؛(وسعى في تلف عبادك المؤمنين)؛ غصب اموال عمومی؛ ( فجعل فيئنا مغنما)؛ عیش و نوش و خوشگذرانی با اموال مردم؛ (وأمانتنا وعهدنا ميراثا، واشتريت الملاهي والمعازف والكبارات بسهم الأرملة واليتيم والمسكين)؛ تغییر ساختارهای الهی حاكمیت؛ (فابتز أمور آل محمد من نقض حكمك )؛ هتك حرمتهای الهی؛(فرتعفي مالك من لا يرعى لك حرمة)؛ باز كردن راه برای نفوذ بیكانگان و غیر مسلمانان؛ (وحكم في أبشارالمسلمين أهل الذمة).

آثار حضور و حاكمیت امام معصوم

«خدایا! برای ما پرده از روز حق و عدل بردار و برای همیشه آن را برقرار ساز و بركتش را بر ما بریز و او را بر دشمنانش راهنمایی كن و به واسطه او در ظلمت شبهای تاریك و حیرتهای آن، راه را روشن ساز. خدایا! به دست او زمین مرده رازندهو خواستههای متفرق را مجتمعو حدود تعطیل شده رابرپا و احكام فراموش شده ات را جاری ساز و شكمهای گرسنه را سیر گردان و بر بدنهای خسته ترحم كن.»(الصحيفة السجادية الجامعه (ابطحي)ص141)

آثار حاکمیت امام: حاكمیت حق و عدل؛ (اللهم وأسفر لنا عن نهار الحق والعدل، وأرناه سرمدا)؛ گسترش بركت؛ (و أهطل علينا بركته،)؛ برطرف شدن ظلمتها و حیرت ها؛(وأوضح به في غسق الليل المظلم وبهيم الحيرة المدلهم)؛ احیا شدن زمین مرده؛ (اللهم وأحي به الأرض الميتة)؛ وحدت و یكپارچگی؛(واجمع به الأهواء المتفرقة)؛ اجرای حدود الهی؛ (وأقم به الحدود المعطله)؛ برقراری احكام فراموش شده؛ (وأسرب به الأحكام المهملة)؛ رفع فقر و بی نوایی؛ (اللهم وأشبع به الخماص السغبة)؛ یاری ستمدیدگان و درماندگان؛ (وارحم به الأبدان اللغبة)؛ آنچه به آن پرداخته شد همه آن چه در بیان آن امام همام آمده نیست وتنها گوشهای از آن است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: