به‌روز شده در: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۲۸۵
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
این نخستین‌بار نیست که سیستم مدیریتی کشور در سال‌های اخیر شاهد حذف پست‌های مدیریت میانی زنان در بخش‌های مختلف با رویکرد و نگاه سیاسی است. برای نمونه ابتدای دولت یازدهم بود که بنا براعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور پست مشاور امور زنان دستگاه‌ها کنار گذاشته شد؛ هرچند که این تصمیم، پس از اعتراض‌های فراوان فعالان حوزه زنان تغییر کرد و این پست‌ها مجدد در برخی دستگاه‌ها احیا شدند.
احسانه ربیعی- تجربه سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه زنان در کشور نشان میدهد که به دلیل عدم توجه به پیوستهای جنسیتی و نیز خانوادگی در برنامهریزیها، مردان مدیر در ردههای مختلف مدیریتی، مسائل مربوط به حوزه زنان را ندیده و کمتر پیش آمده است که این مسائل را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند. به همین دلیل حضور زنان در عرصههای مدیریتی و برنامهریزی از حیث توجه دادن به امور و مسائل زنانه میتواند برای زنان مفید و مؤثر باشد. طراحی فضاهای شهری براساس نیازهای زنان، توجه به خدمات مورد نیاز مادران مکانهایی برای شیردهی، مراقبت از نوزاد، بهینهسازی مسیر عبور و مرور برای مادرها و نوزادان و...-، توجه به آسیبهای فضاهای شهری مانند سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای فرسوده شهری، پلها و پیادهروهای پوشیده و دور از دید، نوپردازیهای محدود شهری و... ازجمله اموری است که در حوزه مدیریت شهری متناسب با وضعیت زنان است و باید در برنامهریزیها لحاظ شود. همچنین با توجه به بخش اجتماعی شهر، توجه به بعد زنانه آسیبهای اجتماعی شهری، مانند زنان کارتنخواب، زنان ویژه، زنان دستفروش، معتادان زن متجاهر و... نیز بایستی در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد. از سویی یکی از عرصههای جدی که حضور زنان در ردههای مدیریتی میتواند کمککننده وضعیت زنان باشد و تا به اکنون نیز توانسته اثر مثبت خود را نشان دهد، عرصه مدیریت شهری است. امری که سالها در قالب پستهای مشاور شهرداران مناطق 22گانه تهران در امور زنان، مشاور امور زنان سازمان شهرداری تهران، ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مشاور شهردار تهران در امور زنان مورد پیگیری بوده و نتایج مثبت خود را نیز نشان داده است. توانمندسازی حدود 10هزار زن سرپرست خانوار تهرانی، راهاندازی بخشهای ویژه مادر و کودک در ایستگاههای مترو و میادین میوه و ترهبار، راهاندازی پایگاههای خدمات اجتماعی در پایانهها، ساماندهی و توجه به مسائل زنان ویژه، زنان معتاد، کودکان کار، راهاندازی پارکهای بانوان، تأسیس مراکز شهربانو و شهردخت در سطح شهر تهران و... ازجمله فعالیتهایی است که توسط شهرداری تهران در سالهای گذشته و با پیگیری این ساختارهای زنانه انجام شده است. هجدهم فروردین ماه، چند روز پس از پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت شاغلان به محل کار، مشخص شد که براساس صورتجلسه 23 اسفند 96 شورای اداری شهرداری تهران، 22 سمت مدیریتی رتبه 5 مشاور شهرداران مناطق تهران در امور زنان حذف و به بانک پست اداره تشکیلات منتقل شدهاند. همچنین پستهای مدیریتی رتبه 6 مشاور شهردار تهران در امور زنان و رییس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز بهطور کامل حذف شده است. پس از این اتفاق و اطلاعرسانی رسانهها، پروانه مافی، نماینده مجلس شورای اسلامی به حذف مشاوران امور بانوان از سطح مناطق 22 گانه پایتخت اعتراض کرد و خواستار شفافسازی و ارائه توضیحات کافی در این خصوص شد.

این نخستینبار نیست که سیستم مدیریتی کشور در سالهای اخیر شاهد حذف پستهای مدیریت میانی زنان در بخشهای مختلف با رویکرد و نگاه سیاسی است. برای نمونه ابتدای دولت یازدهم بود که بنا براعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور پست مشاور امور زنان دستگاهها کنار گذاشته شد؛ هرچند که این تصمیم، پس از اعتراضهای فراوان فعالان حوزه زنان تغییر کرد و این پستها مجدد در برخی دستگاهها احیا شدند.

حال این سؤال پیش می­ آید که، کسانی که خودشان با شعارهای زنانه وارد عرصه سیاست شدند با چه استدلالی این پست­ها را حذف کرده و آن را به کدام بخش­ها واگذار نموده­ اند؟ آیا این حذف نسبتی با ضعیف شدن بدنه مدیریتی زنان و سیاست­گذاری آنها و ایجاد ضعف کلی در سیاست­گذاری و اجرای سیاست­ها ندارد مقوله ­ای که البته با شعارهای اصلاح ­طلبانه برخی­ ها کاملا در تضاد است. اما نکته آخر و مهمترین نکته که نباید از منظر حامیان حضور زنان در عرصه­های گوناگون دور بماند این است که با توجه به اینکه پستهای مدیریتی محذوف، در رده 5 و 6 قرار داشته و جزو پستهای مدیریت میانی محسوب میشوند، این وضعیت آیا سبب افت آمار حضور زنان در مناصب مدیریتی نخواهد شد؛ بهویژه آنکه یکی از اهداف برنامه ششم توسعه و نیز از شعارهای دولت دوازدهم دستیابی به 30 درصد مناصب مدیریتی توسط زنان است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: