logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۲۲۸
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
به هر ترتیب این گونه تحرکات پایان‌پذیر نیست و تا وقتی نظام اسلامی به شکلی پیش رونده در مسیر رشد حرکت می‌کند چنین اموری طبیعی است اما هوشیاری و لزوم شناخت این جریانات به مردم بخش مهمی از خطرات احتمالی را کاهش داده و جامعه را در برابر توطئه‌ها واکسینه خواهد کرد.
رضوانه باهری- پیش از تحویل سال جدید و در بحبوحه آخرین نفسهای سال کهنه ناگهان فضای توئیتر که بستر اولیه ایجاد ناآرامیهای مدنی در چند ماه گذشته بود شاهد افشاگری از جنس دیگر بودیم.

باتوجه به مفهوم و کاربرد افشاگری در جامعه ایرانی به ویژه از منظر سیاسی عموما اینطور انتظار میرود که افشاگری با هدف تخریب سیاسی افراد غیر همسو صورت میگیرد اما اینبار اعطای یک عیدی ویژه آن هم از سوی یکی از همراهان سران فتنه 88 منجر به توئیت نگاریهای پی درپی شد و از یک سو دروغ اصلاحطلبان نسبت به سختی و رنج محصورین را افشا کرد و از سوی دیگر برگی تازه از ماجرایی را افشا نمود که نوعی کشف حجاب سیستماتیک و شبکه¬ای را در ایران در سایه تغافل و تجاهل مسئولین امر دنبال میکرد.

این موضوع در حقیقت بخشی از پروژه استحاله نظام است که از چندی قبل رقم خورد و حالا ژنرالهای استحالهگر نگران و مضطرب از خوانده شدن دستهایشان سعی میکنند با توئیتهای مکرر به اصل نظام خدشه وارد کنند.

ماجرای دختری که خود را بازی خورده یک جریان سیاسی یافته بود خیلی راحت مورد عبور روزنامههای زنجیرهای قرار گرفت همانهایی که تا پیش از این مسئله دختر خیابان انقلاب را نوعی ناامنی مدنی میدانستند اکنون در قبال عیدی نامتعارف زهرا رهنورد به مریم شریعتمدار سکوت اختیار کردهاند تا شاید در فرصتی دیگر که لیدرهای آنها موضوع زنانه تازهای را پیدا کنند به قوانین اسلام و دیانت به بهانه مقابله با نظام اسلامی حمله کنند و از این طریق بر طبل دروغینی که در پی نقض حقوق زنان سالهاست در ایران است بکوبند. تلاشهای مجازی افرادی نظیر مصطفی تاجزاده را میتوان از این دست دانست و تقریبا در سالی که گذشت وی یکی از اصلیترین پیشتازان تهاجم به حجاب و عفاف به بهانه ایجاد آزادی برای زنان بود. البته حتما این فتنهگر دیروز به خوبی به یاد دارد که القای آنچه غرب روزی در عصر اصلاحات به متولیان سیاسی کشور دیکته کرد چه آثار و تبعات منفی دربر خواهد داشت و لختی لبخند غرب را خریدن میتواند بعدها حوزه زن و خانواده را در کشور حیا مدار ایران با چلش مواجه سازد.

به هر ترتیب این گونه تحرکات پایانپذیر نیست و تا وقتی نظام اسلامی به شکلی پیش رونده در مسیر رشد حرکت میکند چنین اموری طبیعی است اما هوشیاری و لزوم شناخت این جریانات به مردم بخش مهمی از خطرات احتمالی را کاهش داده و جامعه را در برابر توطئهها واکسینه خواهد کرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: