به‌روز شده در: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۱۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان همدان:
سوء مدیریت باعث رکود در بخش صادرات منطقه‌ای است به حدی که گاهی گمان می‌کنیم کسانی هستند که می‌خواهند این کشور ضعیف شود به‌عنوان‌مثال درجایی که روسیه نیاز به محصولات ما داشت ترکیه جلو افتاد و در مورد دیگری که قطر به ما نیاز داشت بازهم کشورهای دیگر از ما پیشی گرفتند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان همدان بابیان اینکه در شرایط فعلی، همهپرسی چه لزومی دارد؟ گفت: چرا در مورد معیشت مردم، ناکارآمدی مسئولان و مشکلات عدیدهای که در کشور هست، یا اصل 44 و انجام نشدن اصولی از قانون اساسی و دروغهایی که میگویند رفراندوم برگزار نمیکنند.

محمود الفت در گفتگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: مردم همهپرسی و رفراندوم ملی را در 22 بهمن به نمایش گذاشتند و مسئولان آن را نادیده گرفتند و پسازآن هم رئیسجمهور وقت آقای روحانی و هم احمدینژاد رئیسجمهور سابق بحث رفراندوم را مطرح کردند.

وی افزود: این قبیل مواضع شاذ آب در هاون کوبیدن است چون درحالیکه مردم روبه روی آنها هستند مردم را نمیبینند و این قبیل فعلوانفعالاتی که اخیراً صورت پذیرفته از سر دلسوزی برای انقلاب نیست و منبعث از القائات خارج از مرزهاست.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان همدان بابیان اینکه در شرایط فعلی و پس از اغتشاشات، همهپرسی چه لزومی دارد و موضوع آن چیست؟ تصریح کرد: چرا در مورد معیشت مردم، ناکارآمدی مسئولان و مشکلات عدیدهای که در کشور هست، یا اصل 44 و انجام نشدن اصولی از قانون اساسی و دروغهایی که میگویند رفراندوم برگزار نمیکنند.

وی با تأکید بر اینکه اینها که چنین سخنانی را طرح میکنند خود را جای مردم و در موضوع مطالبه گر گذاشتهاند، ابراز کرد: طیف سیاسی دولت و جناب رئیسجمهور درحالیکه باید پاسخگو باشند و قوه اجرایی کشور و همه امکانات را در اختیاردارند، گویی به منتقد وضع موجود بدل شدهاند.

الفت متذکر شد: اینچنین موضعگیریهایی باعث تعجب است که اگر بنا باشد اصولی از قانون اساسی از قبیل «همهپرسی» چنانکه بعداً گفتند در مورد شبکههای خصوصی صداوسیما یا استمرار یارانه برگزار شود این مسئله باید در نهادهای تخصصی موردبحث قرار گیرد و ابعاد مختلف آن بررسی شود.

وی گفت: اما اینکه در یک مناسبت ملی و در جمع مردم بدون اشاره به مصادیق دقیق سخنی که میگوییم اذهان همگانی به ناکجاآباد ببریم نوعی حاشیهسازی و فرافکنی است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان همدانیادآور شد: سوء مدیریت باعث رکود در بخش صادرات منطقهای است به حدی که گاهی گمان میکنیم کسانی هستند که میخواهند این کشور ضعیف شود بهعنوانمثال درجایی که روسیه نیاز به محصولات ما داشت ترکیه جلو افتاد و در مورد دیگری که قطر به ما نیاز داشت بازهم کشورهای دیگر از ما پیشی گرفتند.

وی گفت: از آنسو مواردی را از خارج وارد میکنیم که هم ضروری نیست هم گاهی در داخل تولید میشود و این نحوه اقتصاد داری، تولید ما را به فلاکت دچار کرده است.

الفت با تأکید بر اینکه دولت فعلی بههیچعنوان تصدیگریها را کاهش نداده است، خاطرنشان کرد: این دولت همچنان به دلایل سیاسی بر بزرگی خود میافزاید که اگر اصل 44 را اجرا میکرد در حوزه صادرات و تولید هم شاهد رونق میبودیم و دولت تنها در بعد ستادی بر فرایند کار نظارت میکرد. وی اضافه کرد: آن زمان که منتقدان در مورد برجام فریاد میزدند آنها را بیسواد و هوچیگر خواندند و اکنون خود به بیفایده بودن برجام پی بردهاند؛ بخشی از بحران معیشتی و اقتصادی این دولت ریشه در دیپلماسی خنده دارد که البته فقط برای خارجیهاست و در برابر مردم داخل مهربانی ندارند، دستگاه دیپلماسی دولت بهعنوان پشتوانه نیرو و ظرفیت داخلی هیچگاه موفق عملنکرده است. دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان همدان ابراز داشت: در بحث برجام، همان زمان ما گفتیم که این «الف» ابتدای رفتن تا «ی» است و دیدیم که چنین شد. وی ادامه داد: اکنون در قالب برجام دو بحث توان دفاع موشکی و سپس موارد دیگر را پیش خواهند کشید که اینها همان خوی استکباری رادارند و هیچ سود و منفعتی را بر ما نمیپسندند. الفت بابیان اینکه اینگونه افعال منجر به ناامید شدن ملتهای آزادیخواه و مستضعفانی میشود که به ما چشم امید بستهاند، تأکید کرد: ما در طول تاریخ انقلاب و حتی تاریخ ایران و جهاندیدهایم که دشمن تنها هرگاه ما ایستادگی کردهایم عقب کشیده و در مذاکره و لبخند همواره به دنبال فریب رفته و حقوق ملت ما را پایمال کرده است.


برچسب ها: همدان
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: