به‌روز شده در: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
logo
کد خبر: ۲۷۰۵۲
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
2 نکته از 2 خبر ورزش اول:
این روزها ورزش اول کشور با چالش‌ها و فراز و فرودهایی مواجه است. عمده حرف و حدیث‌ها نیز مرتبط با ماجرای علیرضا کریمی و امتناع وی از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی است.

دکتر محمدرضا کاظمی- این روزها ورزش اول کشور با چالشها و فراز و فرودهایی مواجه است. عمده حرف و حدیثها نیز مرتبط با ماجرای علیرضا کریمی و امتناع وی از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی است.

موضوع سرمربیگری رئیس فدراسیون کشتی و عملکرد اعضای شورای فنی کشتی آزاد در موافقت بی چون و چرا با این مسئولیت نیز حواشی و پیامدهای خاص خود را داشت. ما نیز در این نشریه مکرراً گفته و تاکید کردهایم که نقد ما نسبت به عملکرد مسئولین مختلف فدراسیون کشتی از جمله شخص رسول خادم که به مناسبت بیان میکنیم به مفهوم نقد جایگاه و موقعیت حقیقی افراد نیست، بلکه خردهگیری بر عملکرد آنهاست و چه بسا در این مقالات و گفتارها خود ما نیز دچار اشتباه شده باشیم، اما بر خلاف کسانی که یک سره بر سبیل مخالفت با موافقیتها گام برمیدارند ما تلاش می کنیم، عملکردها را بر محک تجربه و تعقل بسنجیم تا سره از ناسره بازشناخته شود.

نقدی بر استعفای رسول خادم از اتحادیه کشتی

اینکه شورای فنی کشتی آزاد متشکل از جمعی برزگان و چهرههای با تجربه این ورزش بدون اگر و اما خواست و نظر رئیس فدراسیون کشتی مبنی بر سرمربیگری او را مورد تأیید قرار میدهند، موافق نظر ما و قاطبه خانواده کشتی نیست. دلیل آن را نیز بارها و به تفصیل بیان کردهایم. تعدد مسئولیت، تفاوت حوزههای اجرایی و مدیریت با حوزه فنی، الزامات متفاوت هر دو مسئولیت و شیوههای خاص مدیریت از جمله نقدهایی است که میتوان به رسول خادم وارد کرد، در مقابل قدرت تصمیمگیری، خلاقیت و جایگاه وی در عرصه کشتی از جمله فاکتورهای مثبت، رئیس فدراسیون کشتی است.

وی اخیراً با اعلام استعفای زود هنگام 8 ماه قبل از زمان مورد نظر و نامه نگاری در رابطه با تعیین تکلیف مبارزات ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی به خبرسازترین چهره ورزشی کشور تبدیل شد. چالشی که کمتر کسی به آن دسته بازیده و یا اصلاً وارد این وادی نشده است. در تایید یا رد دیدگاه و اظهارات ادم سخنی به میان نمیآوریم چرا که موضوع امتناع یا امکان رویارویی ورزشکاران ما با نمایندگان رژیم صهیونیستی امری است که قضاوت در باب آن به مسئولین کشور ارتباط پیدا میکند و از عهده ما خارج است، اما در باب کنارهگیری احتمالی خادم از عضویت در اتحادیه جهانی کشتی که قرار است 8 ماه دیگر رخ دهد و نیز پارهای چالشهای این روزهای کشتی حرف و سخن بسیار است که به وقت خود در خصوص آنها اظهارنظر خواهیم کرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: