به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۹۴۷
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸
زنانی که در هر برهه حساس به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این نظام به ایفای نقش پرداختند و خود را عنصری منفعل در جریان انقلاب اسلامی احساس نکردند. اکنون بعد از گذشت سی و نه سال از پیروزی انقلاب آنها همچنان در صحنه­های گوناگون حاضرند هرچند مشکلات فراوانی اعم از معیشت و مانند آن را تجربه میکنند اما هرگز از مسیری که پیمودهاند کوتاه نمیآیند.
زهرا روزبهانی- شاید به زعم برخی از افراد و جریانات گفتن از مواهب انقلاب اسلامی و تأثیر آن در پیشرفت کشور یکی از کلیشههای عمده مطبوعاتی در روزهای دهه فجر باشد، کلیشهای که البته چندان هم کلیشه نیست، بلکه با مرور آمار و ارقام مختلف میتوان نوشدن و تازگی آن را دریافت اما به جرأت میتوان گفت یکی از حوزههای مهمی که انقلاب بر آن تأثیر شگرفی گذاشت حوزه زنان و خانواده بود. این حوزه بیش از هر حوزه دیگری طی چهار دهه اخیر مورد هجمه دشمن قرار گرفته است. درعین حال با وجود این هجوم نرم و خاموش که گاهی در قالب رسانهها و گاهی در قالب تعهدات برخی دولتها به طرفهای غربی و مانند آن، گفتمان زن در انقلاب اسلامی اکنون در آستانه فجر چهلم به یک گفتمان مترقی بدل شده است. تا جایی که میتوان با قدرت آن را در مقابل گفتمان غرب نسبت به زن قرار داد و در این مواجه شاهد پیروزی گفتمان زن مسلمان ایرانی در مقابل زن سلب هویت شده غربی باشیم از همین جهت است که رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان فرهیخته در سال 92 پس از توصیف گفتمان غرب در مورد زن، به طرح تهاجمی و طلبکارانه گفتمان اسلام در برابر گفتمان غرب اشاره کرده و هدف از این مسئله را قرار نگرفتن گفتمان اسلام در موضع دفاعی عنوان و شرط آن را بیتوجهی به تهدیدها و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی بیان کردند. ایشان مصداق ساده این مسئله را طرح پرسش از آزادی مضر و دهشتناک در غرب در برابر پرسش آنها از حجاب دانسته و بر تبیین خصوصیات گفتمان اسلام و تقویت آن در مسئله زن تأکید داشتند. البته ترسیم چگونگی جبهه داخلی نیز بسیار مهم است این موضوع بارها و به شیوههای مختلف و باتوجه به اهمیت و ضرورت مسئله زن در نظام اسلامی توسط امام خامنهای مطرح شده است. ایشان فعالیتهای مهم در حوزه زن و خانواده را به دو دسته اهمیت و اعتبار خانه و خانواده و جلوگیری از ضعف و ستمزدگی زن تقسیم کردند. در نگاه ایشان مسئله خانه و خانواده از فورتیترین مسائل فعلی زنان است که لازمه آن شأن قائل شدن برای خانه و خانواده و تأمل و تدبر در مسئله خانواده است؛ چراکه انسان نیازمند خانه و خانواده است و بدون این دو قابل تصور نیست. دیگر موضوع مهم در نگاه رهبری جلوگیری از ضعف و ستمدیدگی زنان در مسائل شخصی و خصوصی و مسائل عمومی است که لازمه آن را ایجاد قوانین لازم، تحقق خلقیات لازم و ایجاد آداب سنن در عرصههای مختلف معاشرتی، جنسی، خانوادگی و فکر و ذهنی بیان کردهاند. ایشان مصداق این مسئله را محترم و مکرم شمردن زن در محیط خانواده دانسته و نقطه مقابل آن را انواع توهینهای رفتاری و زبانی مرد نسبت به همسر خود عنوان کردند. رهبر معظم انقلاب در ادامه به مواردی مانند ازدواج و نجات از تجرد، پوشش و معاشرت، حمایت مالی و حقوقی از زنان محروم یا مظلوم و اشتغال و حدود آن عنوان کردند.شکل گرفتن و نزج گفتمان زن انقلاب در طی دهههای گذشته با وجود مسائل و مشکلات فراوانی که در این عرصه به سبب سیاستورزیهای نادرست داخلی و هجمههای خارجی صورت گرفته است، بیانگر هدف مقدس انقلاب از پای کار آوردن زنان است، زنانی که در هر برهه حساس به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این نظام به ایفای نقش پرداختند و خود را عنصری منفعل در جریان انقلاب اسلامی احساس نکردند. اکنون بعد از گذشت سی و نه سال از پیروزی انقلاب آنها همچنان در صحنه­های گوناگون حاضرند هرچند مشکلات فراوانی اعم از معیشت و مانند آن را تجربه میکنند اما هرگز از مسیری که پیمودهاند کوتاه نمیآیند. مسئله زن در نظام اسلامی مسئلهای مهم و ضروری است مسئله­ای که اگر دچار بدفهمی شود ممکن است ما را به ورطه غربیزاسیون در این حوزه سوق دهد در مجموع نگاه انقلاب به زن نگاهی وارسته است چنانچه در نگاه رهبری، مسئله زن در دنیای امروز به جهات مختلف درخور پیگیری و تأمل و کار و فکر است؛ چراکه جمعیت زنان نیمی از جمعیت کشور است و لازمه این مسئله ارائه راهکاری برای استفاده از امکان و استعداد جمعیت آنها به شکل لازم است. از طرفی مسئله جنسیت به عنوان یکی از حساسترین و ظریفترین مسائل آفرینش مطرح است و نکته دیگر در بیان مقام معظم رهبری توجه به تفاوتهای طبیعی موجود بین جنس زن و جنس مرد است که لازمه توجه به این مسئله ارائه راهکاری برای نهادیه کردن رفتاری در محیط اجتماعی و خانواده برای جلوگیری از ظلم علیه زنان است.
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: