به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۷۴۵
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
روایتی از اعضای ستاد فتنه:
غالبی در این مستند که بیشتر به یک برنامه گفتگومحور شبیه است، هرچند سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی را همچنان مانند گذشته نقد میکند با این حال ابایی ندارد که بگوید زندگی در غرب و در فرانسه بهعنوان مهد دموکراسی به او بینش جدیدی داده است
مستند «الف الف پاریس» روایت گروه رسانهای آرمانمدیا از شخصی است که در هشت سال قبل در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی، جایگاه قابل توجهی داشت. حمزه غالبی که بهطور غیرقانونی از کشور خارج شده بود این روزها در فرانسه روزگار میگذراند.

«مدتها پیش از بچههای اصول گرا به من پیشنهاد گفتگو دادن. با رفقا که مشورت کردم گفتن قابل اعتماد نیستن. من تصمیم گرفتم اعتماد کنم و این مصاحبه رو فرصت گفتوگویی ببینم با هموطنانی که همیشه جلوی ما بودن. حاصل این گفت وگو مستندی شده که از www. 1film. ir قابل دسترس است.»

اینها توضیحاتی است که زیر آخرین پست حمزه غالبی در اینستاگرام منتشر شده است.

شاخه جوانان

غالبی در انتخابات سال 88 یکی از مهرههای اصلی ستاد مرکزی میرحسین موسوی بود: مسئول ستاد جوانان،کسی که تصویرش در بسیاری از عکسهای میرحسین در قبل و بعد از انتخابات 88 دیده میشود.

تجربه بازداشت و حضور در دادگاههای بعد از انتخابات بهعنوان متهم از دیگر رویدادهایی است که غالبی آن را تجربه کرده است. با این حال او غیرقانونی از کشور خارج شد. بعد از چند سال از وقایع 88 حالا گروه مستندسازی آرمانمدیا سراغ او رفته تا قاب زندگی غالبی را در فرانسه روایت کند. همان افرادی که او در پست اخیرش در اینستاگرام از آنها بهعنوان «بچههای اصول گرا» یاد میکند. گروه آرمان مدیا چند روز با غالبی نشست و برخاست کرده و به گفتوگو نشسته است. مستندی که شاید با خلأها و جای خالیهای زیادی روبهروست با این حال، گفت وگو با کسی که زمانی در قلب ستاد نامزد معترض انتخابات بوده احتمالاً برای هر مخاطبی جذاب خواهد بود. با سانتیمانتالیسم نمیشود حقمان را از دنیا بگیریم این جذابیت وقتی مضاعف میشود که بدانیم در دیدگاههای امروزِ غالبی، تفاوت محسوس و ملموسی نسبت به حاکمیت، رهبری و جمهوری اسلامی نسبت به هشت سال گذشته دیده میشود.

واقعیتی که هست

غالبی در این مستند که بیشتر به یک برنامه گفتگومحور شبیه است، هرچند سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی را همچنان مانند گذشته نقد میکند با این حال ابایی ندارد که بگوید زندگی در غرب و در فرانسه بهعنوان مهد دموکراسی به او بینش جدیدی داده است که نگاهِ سابقِ فانتزیِ او به نظام بینالملل را تغییر داده است. به تعبیر خودش این فضا، یک فضای شبهجنگل است که هیچ کشوری نمیتواند با سانتیمانتالیسم حق خود را بگیرد. به تعبیر او در ایران و در میان سیاستمداران داخلی هیچکس مانند آیتالله خامنهای این را خوب نفهمیده است. این تجدیدنظرها البته محدود به حوزه سیاسی نیست. او معتقد است که ایران در بسیاری از شاخصهای توسعه و پیشرفت وضعیت قابل قبولی دارد. دیدگاههایی که البته به مذاق بعضی همفکران اصلاحطلب او چندان خوش نیامده و بعضاً او را با عناوینی مانند مالهکش و امثالهم خطاب میکنند. غالبی در «الف الف پاریس» این نگاه را نتیجه حضور در خارج از ایران و لمس بعضی واقعیات از نزدیک معرفی میکند.

دو ساله برای اعتماد

شنیدهها حاکی است عوامل سازنده این مستند از سال 93 با شروع ارتباط با غالبی به دنبال فرصتی برای جلب اعتماد وی و ساختن این مستند بودند. اتفاقی که نهایتاً بعد از دو سه سال به ثمر نشست و مسئول سابق ستاد انتخابات موسوی در خرداد و تیرماه 95 پذیرفت که روبهروی دوربین گروه آرمانمدیا و به تعبیر خودش «بچههای اصول گرا» بنشیند و به مرور بعضی خاطرات و وقایع سالهای 88 و 89 و دیدگاههای سابق خود بپردازد.

اعتماد

شاید بتوان طفره رفتن او از پاسخگویی به بعضی مسائل مانند چگونگی خروج غیرقانونی از کشور را هم در همین راستا تفسیر کرد. دوربین آرمانمدیا و حسین شمقدری در مقام راویِ مستند چندان به زندگی شخصی غالبی نزدیک نشده است. حسب اطلاعات «صبحنو» این عارضه که احتمالاً یکی از نقاط اصلی ضعف مستند به حساب میآید، بیش از هر چیز به دلیل حفظ فاصلهای است که توسط سوژه صورت گرفته است. سوژه از تن دادن به گفتگو درباره نوع زندگی شخصی، مشغولیت حرفهاییا حتی محل سکونت خود با احتیاط برخورد کرده و فاصله خود را با مستند و عوامل سازنده حفظ کرده است.

تقریباً تمام قرارهای گفتگوی غالبی با گروه سازنده در محافل و مکانهای عمومی تنظیم و تصویربرداری شده است. علت حضور پررنگ لوکیشنهایی مانند خیابان، دانشگاه، کتابخانه ملی و غیبت زندگی خصوصی سوژه هم به این علت است. مستند تا مرحله نهایی شدن هم چند بار توسط طرفین با اصلاحیه مواجه شده است. به نظر میرسد همزمانی رونمایی از این اثر و اعتراضات مردمی در مورد گرانی تاثیر خود را در کم دیده شدن این اثر به طور خاص گذاشته است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: