به‌روز شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۵۷۴
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱
بر‌اساس برنامه ششم توسعه حجم دولت هرساله بايد ۱۵درصد كاهش و به اين ترتيب هزينه‌هاي جاري دولت نيز بايد كاهش پيدا كند، اما نه‌تنها حجم دولت كاهش پيدا نكرده، بلكه هزينه‌هاي جاري در دومين سال كار دولت دوازدهم با ۱۱درصد افزايش روبه‌رو است. این رویه تا جایی پیش رفته است که حتی صدای قشرهای نزدیک به دولت را درآورده است
رضوانه باهری- از روزگاری که سازمانی زنانه تبدیل به معاونت شد مدت زیادی نمیگذرد. این تغییر باعث شد تا در نهایت داستان اختیارات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بیش از گذشته شود و دست معاون که عموما از میان قشر زنان انتخاب میشود برای فعالیت باز باشد این موضوع البته بهانهای مناسب برای تخصیص بودجه انبوه است، بودجهای که در این چندسال اخیر با عدم شفافسازی فعالیتها در هالهای از ابهام قرار دارد.

در دولت یازدهم با حضور شهیندخت مولاوردی و عدم اتصال معاون به رسانهها این عدم شفافیت به شدت آغاز شد و حتی وقتی مجلس وقت گزارش کار مبسوطی از فعالیت­ها و قراردادهای امضاء شده با سازمان ملل را از این معاونت مطالبه کرد پاسخی دریافت نکرد و در نهایت بر اساس شواهد موجود برخی این اقدامات مانند برجام کوچک زنانه دم خروس خود را نشان داد این معاونت پرحاشیه همچنان هم حاشیه خاص خود را دارد بودجه سال آينده معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در لايحه دولت حدود 30درصد افزايش يافته است. دولت براي سال ۹۷ معاونت امور زنان و خانواده، بودجه ۲۱ ميليارد تومان را پيشنهاد كرده و اين در حالي است كه بودجه اين معاونت در سال ۹۶ برابر با 15 ميليارد و 100 ميليون تومان بود. پيش از اين معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري در نخستين نشست خبري خود پس از تصدي اين معاونت گفته بود امكانات معاونت امور زنان و خانواده بسيار اندك و تنها در حد حوزه رياست سازمان حفاظت محيطزيست است. افزايش چشمگير بودجه معاونت زنان رياستجمهوري در حالي اتفاق افتاده كه بودجه سال 97 بسياري از نهادهاي فرهنگي-اجتماعي كاهش زيادي داشته است؛ از بودجه نهادهاي قرآني گرفته تا پژوهش و آموزشوپرورش. تنگناهاي بودجهاي نهادهاي اجتماعي، صداي بسياري را درآورده، اما ظاهراً قرار است معاونت زنان پول بيشتري براي پيادهسازي برنامههاي خاص خود در اختيار داشته باشد. بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، پيشبيني شده كه در معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور با مديريت معصومه ابتكار در مجموع ۵۰ گزارش تحليل آماري تهيه شود كه با اختصاص ۴۰ ميليون تومان بابت هر گزارش، هزينه كل آنها ۲ ميليارد تومان لحاظ شده است. بر اين اساس براي هر مورد گردآوري دادههاي آماري براي معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور نيز ۴۰ميليون تومان اعتبار درج شده است.

بررسي جداول بودجهاي سال 97 نشان ميدهد بودجهاي هم كه براي برگزاري ۶۰ نشست و نمايشگاه معاونت امور زنان و مراسم روز ملي خانواده در نظر گرفته شده 2/1 ميليارد تومان است؛ يعني هزينه هر يك از مراسم يادشده ۲۰ ميليون تومان است. براي برگزاري مراسم روز زن نيز به طور مجزا 200 ميليون تومان اعتبار درج شده است. همچنين براي هر گزارش درباره پايش، نظارت و ارزيابي عملكرد وزارتخانهها، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي فعال در حوزه زنان و خانواده 23 ميليون تومان بودجه در نظر گرفته شده است. براي هر گزارش درباره تدوين، احصا و سنجش شاخصهاي حوزه زنان و خانواده نيز ۷۰ ميليون تومان حقالزحمه پرداخت خواهد شد. مطابق لايحه بودجه، هر جلسه دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده ۸ ميليون تومان هزينه دربردارد. حقالزحمه هر تحقيق، مطالعه، مشاوره و ترجمه در خصوص مسائل زنان نيز ۲۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.اين هزينهها در معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در حالي صورت ميگيرد كه اين معاونت در دولت نخست حسن روحاني نتوانسته هيچ دستاورد خاصي براي زنان ايراني داشته باشد، بلكه حتي راپورت زنان ايراني را هم به مجامع بينالمللي داده و با واسطه موجب گزارشهاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي شده است. از سوي ديگر پژوهشهاي انجام شده در اين معاونت، مانند بسياري از ديگر پژوهشهاي صورت گرفته در سازمانها و نهادهاي جمهوري اسلامي يا سانسور ميشود يا دادهها و نتايج چندان قابل اتكا نبوده و با واقعيتهاي جاري در جامعه فاصله زيادي دارد. همه اينها درحالي است كه براساس برنامه ششم توسعه حجم دولت هرساله بايد ۱۵درصد كاهش و به اين ترتيب هزينههاي جاري دولت نيز بايد كاهش پيدا كند، اما نهتنها حجم دولت كاهش پيدا نكرده، بلكه هزينههاي جاري در دومين سال كار دولت دوازدهم با ۱۱درصد افزايش روبهرو است. این رویه تا جایی پیش رفته است که حتی صدای قشرهای نزدیک به دولت را درآورده است اینکه قرار است معاونت زنان و خانواده با این بودجه بسیار چه کند؟ همچنان مبهم است ضمن آنکه بیش از هرچیز موجسواری و موجآفرینی دولت در حوزه زنان با چنین بودجه کلانی مدنظر است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: