به‌روز شده در: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۹۰۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳
پس از تغییر دولت در سال 92 و روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از مباحثی که مطرح شد و نیاز بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن موضع خود را اتخاذ کند، اجرای بیمه زنان خانه‌دار بود. اما این مسئله آن‌چنان‌که بایدوشاید از سوی این وزارتخانه موردتوجه قرار نگرفت؛ به‌طوری‌که ربیعی؛ وزیر کار، برای پاسخ‌گویی در خصوص عدم اجرای این طرح به مجلس فراخوانده شد. او در آن جلسه قول داد که 30 درصد اعتبار بیمه زنان خانه‌دار در سال 92 را تأمین کند که البته این موضوع نیز تا پایان آن سال محقق نشد، این عدم تحقق وعده اما همچنان هم به قوت خود باقی است گویا زنان خانه‌دار که نسبت 80 درصدی جامعه را به خودشان اختصاص داده‌اند کاملاً از قلم ‌افتاده‌اند
مریم مقدسی- موضوع بیمه زنان خانهدار از سالهای گذشته تا به امروز تبدیل به رؤیایی غیرقابل تحقق شده است این امر زمانی خودش را بیش از بیش به رخ جامعه زنان کشید که طیبه سیاووشی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویر مصاحبهاش با یکی از جراید در صفحه توئیتر نوشت: "تاکنون برای اجرای قانون برنامه ششم، (بیمه زنان خانهدار با بیش از 3 فرزند) حتی قدمی برداشته نشده؛ حال طرح افزایش باروری را در دستکار دارند!»

خبر بیمه شدن زنان خانهدار در سال 81 موجی از امیدواری در میان زنانی ایجاد کرد که نگران گذران زندگی خود در دوره پیری و ازکارافتادگی و در زمان فقدان همسر بودند، اما چیزی که مشخص است این است که این طرح هنوز که هنوز است پس از 15 سال راه بهجایی نبرده و محل مناقشه دستگاههای مختلف قانونگذاری و اجرایی است.

اجرای مصوبه بیمه زنان خانهدار در سال 81 با بودجه 200 میلیون تومانی آغاز شد و طی سالهای 83 تا 85 میزان این بودجه به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. در ابتدا قرار بود با استفاده از اعتبارات مصوب سالانه، یکمیلیون زن خانهدار در کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اما اجرای این مصوبه به دلیل برخی نواقص و عدم تأمین اعتبارات مالی هرسال به سال بعد موکول شد.

هنوز 2 سال از آغاز اجرای طرح نگذشته بود که سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان سازمان بیمهگری که مسؤولیت انجام این طرح را برعهدهگرفته بود، از کمبود بودجه سخن گفت و اعلام کرد تا هنگامیکه ردیف بودجه جداگانهای برای این طرح اختصاص داده نشود، این طرح اجرا نخواهد شد. در سال 1390 صادق محصولی؛ وزیر رفاه وقت، اعلام کرد که زنان خانهدار میتوانند از طرح جایگزین برای بیمه کردن خود استفاده کنند. بر اساس این طرح، زنان میبایست خود را بهصورت خویشفرما بیمه میکردند. بر این اساس، زنان میتوانستند با انتخاب ارقام 14 درصد، 18 درصد و 27 درصد بهعنوان سهم حق بیمه از مزایای بیمههای اجتماعی و درمانی بهرهمند شوند. درواقع، با این رویه کمک دولت در پرداخت حق بیمه به زنان خانهدار تقریباً حذفشده بود.

این فراز و نشیبها ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشتماه سال 1392 ستاد ملی زن و خانواده وقت، بیمه زنان خانهدار را تصویب و رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز اعتبار 100 میلیارد تومانی این طرح را در گروه تلفیق تصویب کرد تا این طرح به مرحله اجرا نزدیک شود.
بر اساس این طرح، قرار بود تا پایان سال 92، دویست هزار زن سرپرست خانوار در مناطق محروم بیمه شوند و تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز یک
میلیون زن خانهدار از خدمات بیمه زنان خانهدار بهرهمند شوند. مجلس نهم در لایحه بودجه سال 92 برای بیمه زنان خانهدار 100 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت تا به این وسیله 200 هزار نفر از زنان خانهدار تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

پس از تغییر دولت در سال 92 و روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از مباحثی که مطرح شد و نیاز بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن موضع خود را اتخاذ کند، اجرای بیمه زنان خانهدار بود. اما این مسئله آنچنانکه بایدوشاید از سوی این وزارتخانه موردتوجه قرار نگرفت؛ بهطوریکه ربیعی؛ وزیر کار، برای پاسخگویی در خصوص عدم اجرای این طرح به مجلس فراخوانده شد. او در آن جلسه قول داد که 30 درصد اعتبار بیمه زنان خانهدار در سال 92 را تأمین کند که البته این موضوع نیز تا پایان آن سال محقق نشد، این عدم تحقق وعده اما همچنان هم به قوت خود باقی است گویا زنان خانهدار که نسبت 80 درصدی جامعه را به خودشان اختصاص دادهاند کاملاً از قلم افتادهاند و به نظر میرسد در خصوص بیمه زنان خانهدار که حدود 15 سال از زمان تصویب آن میگذرد و علیرغم نیاز جامعه زنان خانهدار به آن، هنوز رنگ اجرا به خود ندیده است. لازم است نمایندگان زن مجلس از شأن نظارتی خود وارد شده و خواستار پاسخگویی دولت در زمینه بیمه زنان خانهدار باشند تا گامی مؤثر باشد در راستای احقاق حقوق زنان و توجه بیشتر به این قشر پرشمار زنان کشور که در سیاستها و قوانین بسیار مورد بیمهری قرارگرفتهاند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: