به‌روز شده در: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۱
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۸۰۹
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲
شاید خیلی‌ها سالمندی را آخرین فصل کتاب زندگی بدانند و به همین علت رسیدن به این مرحله را به عنوان پایان تلقی می‌کنند درست است که بالا رفتن سن، محدودیت‌هایی را به همراه می‌آورد و هرکسی با روش خود با این چالش‌ها روبه‌رو می‌شود.
شاید خیلیها سالمندی را آخرین فصل کتاب زندگی بدانند و به همین علت رسیدن به این مرحله را به عنوان پایان تلقی میکنند درست است که بالا رفتن سن، محدودیتهایی را به همراه میآورد و هرکسی با روش خود با این چالشها روبهرو میشود. اما نباید فراموش کرد که سالخوردگی موضوعی جدا از جامعه، جنسیت یا پیشرفتهای اقتصادی نیست ولی با این وجود اغلب با پدیده سالمندی به عنوان موضوع منفی برخورد میشود؛ درحالیکه سالمندان در فعالیتهای داوطلبانه، انتقال تجربه و اطلاعات، تعاملات اجتماعی به عنوان یک عضو جامعه نقش مهمی دارند.

درخصوص سالمندی و جنسیت باید گفت که سن سالمندی در زنان بیشتر است و از همین جهت توجه به موضوع کهنسالی در این قشر در برنامهریزیهای کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است در یک نگاه کلی میتوان گفت؛ اصولاً میانگین نرخ رسیدن به سالهای سالمندی در زنان بیشتر است و زنان بیشتر از مردان، به سن سه رقمی میرسند. در آمریکا متوسط عمر زنان 81 سال و متوسط عمر مردان 76 سال است، اما از نظر کیفیت زندگی، وضعیت مردان بهتر است: 32 درصد مردانی که به صد سالگی میرسند، مشکل بزرگی در سلامت خود ندارند و این وضعیت در زنان،
15 درصد است این موضوع نسبت به کشورهای جهان سوم هم صادق است؛ زیرا زنان باتوجه به مولفههای فیزیکی و شرایطی نظیر باروری زودتر در معرض آسیبهای سالمندی قرار میگیرند.

اما در یک پژوهش علمی که در آمریکا صورت گرفته است نشانههای بارزی از رواج افسردگی در میان زنان سالمند میتوان پیدا کرد در این پژوهش از تغییرات فیزیکی چهره تا ناتوانیهای جسمی را عاملی برای افسردگی زنان میداند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست البته در نقاط مختلف اقلیم ایران سالمندی و مواجه با آن متفاوت است به طور مثال در شهرهای بزرگ این معیار متفاوت از روستاهاست و طبیعتا به واسطه شرایط محیطی روستا بنا به اقلیم آنها میزان سن سالمندی نیز در زنان متفاوت است.

اما نکتهای که در سالمندی زنان کمتر مورد توجه قرار میگیرد عدم توجه به باورداشتهای زنانه است به عبارت بهتر زنان در سن سالمندی برخلاف تصور بسیاری از افراد با مشکلات و دغدغههای این سن بیشتر کنار میآیند به عبارت بهتر زنان با افزایش سن، مهارتهایی برای مقابله با آن را میآموزند؛ مهارتهایی مانند همدردی، صبوری، گوشدادن و شجاعت پیگیری کارهای تازه و همین موضوع بر روی امید به زندگی آنها تأثیر مثبتی دارد.

اما اهمیت برنامهریزی برای سالمندان در سیاستهای کشور مهم و تعیینکننده است؛ زیرا بخشی از بدنه جامعه زنان ما به سمت طی کردن سن سالمندی در حرکت هستند در این بین توجه به بهداشت و سلامت زنان از طریق پایشهای پزشکی، ارائه خدمات مشاوره، خدمات تأمین اجتماعی و اموری از این دست یکی از ضروریات سپری کردن دوران سالمندی است و این مقوله برای زنان که درصد بالایی از بیوگی سالمندی را طی میکنند مهم است زیرا دولت و نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی باید از طریق شناسایی و نیازسنجی به برنامهریزی صحیح دست پیدا کند.

به هرحال سن کهنسالی مانند دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی یک مقطع اساسی از زندگی است مقطعی که میتواند بهویژه برای زنان که قشر آسیبپذیرتری هستند زمانی شیرین و درعین حال در سلامت جسمی و روحی باشند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: