به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۳۸۰
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴
اکنون چهار سال دوم خدمت آقاي روحاني فرارسيده است. چهار سال ديگر، او ديگر نمي تواند رئيس‌جمهور باشد. لذا بحث حضور در ستاد تبليغاتي انتخابات آينده منتفي است. سؤال كليدي اين است كه آيا رئيس‌جمهور منتخب نمي خواهد در چهار سال دوم به 10 وظيفه كليدي خود در مفاد سوگندنامه رياست جمهوري كه اشاره شد، براي تضمين حيثيت خود در دنيا و آخرت عمل كند؟
محمدکاظم انبارلویی- رئيس جمهور پس از مقام رهبري، عالي‌ترين مقام رسمي كشور است. رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است. فصل نهم قانون اساسي اختصاص به جايگاه، وظايف و مسئوليت‌هاي كليدي رئيس‌جمهور دارد. اين فصل داراي 29 اصل است. در اين اصول به عنوان يك ميثاق ملي دقيقاً گفته شده است رئيس‌جمهور كيست، مردم چه انتظاراتي بايد از او داشته باشند و وظايف كليدي او چيست؟

بنابر اين رئيس جمهور، يله و رها نيست كه هر كاري خواست بكند و هر چه نخواست نكند. او در برابر ملت، پاسخگوست و در تعامل با ديگر قوا مشخص شده است چه مسيري را بايد طي كند. اينكه رئيس‌جمهور محترم در مراسم تحليف گفته است؛ «مردم با خلق حماسه ارديبهشت بار ديگر به روشني سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام كردند و با زبان رأي خود گفتند چه مي‌خواهند و چه نمي‌خواهند و با رأي اعتماد مجدد و معنادار خود رويكرد و راهي را انتخاب كردند كه 4 سال در معرض آزمون و نقد و ارزيابي همگان قرار داشت»، حرف دقيق و شفافي نيست. براي اينكه بفهميم مردم چه گفتند و چه مي خواهند، نمي توانيم 29 اصل از قانون اساسي و اصول مرتبط با ‌آن را در ارتباط با وظايف رئيس جمهور ناديده بگيريم. مردم در هر انتخاباتي سه قِسم مي‌شوند؛ 1- كساني كه به فرد منتخب رأي مي دهند 2- كساني كه به ديگر نامزدها رأي مي دهند 3- كساني كه اصلاً پاي صندوق‌ رأي نمي‌آيند و به آنچه اتفاق مي افتد گردن مي‌نهند. هر سه اين جماعت مردم هستند و رئيس جمهور منتخب، رئيس جمهور اكثريت، اقليت و کساني که اصلاً رأي نداده اند نيز هست.

مردم چون از قبل به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي رأي داده ‌اند دوست دارند منتخب آنها به اين ميثاق عمل كند. اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي مي گويد: «رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس‌ قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود، به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد.» مراسم تحليف كه در هر دوره برگزار مي شود يك مراسم تشريفاتي نيست، يك عهد و پيمان با مردم در مورد كليدي ترين وظايف رئيس جمهور است كه رئيس جمهور به خداوند متعال سوگند مي‌خورد به آن عمل كند. حلف يعني سوگند، قسم، عهد و پيمان. تحليف يعني سوگند دادن. سرنوشت رئيس‌جمهور در دنيا و آخرت ربط مستقيم به اين سوگند دارد.

حد اقل 10 وظيفه كليدي در سوگند رياست جمهوري براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است. پاسداري از مذهب رسمي ، نظام اسلامي و قانون اساسي سه وظيفه كليدي رئيس جمهور است كه در صدر اين سوگندنامه آمده است . لذا رئيس جمهور بايد در صف اول مقابله با كساني قرار بگيرد كه نسبت به مذهب رسمي، نظام و قانون اساسي، خداي ناكرده بخواهند تعرض كنند.

ملت، او را به عنوان رئيس دولت با امكانات وسيع و گسترده انتخاب مي كند كه او اين سه وظيفه را انجام دهد. لذا دستور كار روزانه رئيس‌جمهور در درجه اول صيانت از اين سه مفهوم اصلي است. وظيفه چهارم و پنجم رئيس جمهور در اين سوگندنامه آن است كه خود را وقف خدمت به مردم و وقف اعتلاي كشور كند. رئيس جمهور بايد خود را خدمتگزار بداند و هيچ ‌گاه اين مسند مردمي را ترك نكند. او پس از يك دوره يا دو دوره بايد معلوم کند چه چيزي را تحويل گرفته و چه چيزي را مي‌خواهد به منتخب بعدي تحويل دهد و در اين تحويل و تحول آيا اعتلاي كشور لحاظ شده است؟

ششمين وظيفه رئيس جمهور، ترويج دين، اخلاق و گسترش عدالت است. چه خوب بود رئيس جمهور در ايام تبليغات رياست جمهوري به مردم توضيح مي داد براي ترويج دين، اخلاق و گسترش عدالت چه كرده است؟ هفتمين وظيفه رئيس جمهور اين است كه از خودكامگي بپرهيزد. هشتمين وظيفه اش اين است كه از آزادي و حرمت مردم دفاع كند.

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفيذ خطاب به روحاني فرمودند؛ «اجازه دهيد منتقدين ديدگاه ‌هاي خود را بيان كنند، از انتقاد آشفته نشويد.» متأسفانه آقاي رئيس جمهور در دوره اول خدمت خود از ممشاي سوگند خويش خارج شد و آزمون خوبي در ترويج اخلاق و پرهيز از خودكامگي و حرمت نهادن به ‌آزادي ‌هاي مردم نداد و منتقدين را با عباراتي نواخت که شايسته نبود. رئيس جمهور، منتقدين را زير بار اهانت بارترين عبارات گرفت، در حالي كه منتقدين، مشفقانه به او مطالبي را مي‌گفتند كه خود او امروز صدايش در برابر بدعهدي‌ هاي آمريكا بلندتر از آنان است.

منتقدين در حوزه اجتماعي و اقتصادي مطالبي را مي گفتند كه رئيس جمهور با بي‌مهري با ‌آن برخورد مي‌كرد، به چشم خريداري به آن نگاه نمي كرد. لذا اكنون كشور در ركود و بيكاري و گراني دست و پا مي‌زند و آسيب‌هاي اجتماعي روز به روز افزايش مي يابد.

رئيس جمهور در چهار سال گذشته خود را در اتاق تبليغات انتخابات مي‌ديد و براي عبور از نقد منتقدين به دوگانه ‌سازي ‌هاي كاذب روي مي آورد . اين رويكرد براي كشور، خسارت بار بود.

نهمين و دهمين وظيفه رئيس جمهور در مفاد سوگندنامه، حراست از مرزها و تماميت ارضي و پاسداري از استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.

اينكه در چهار سال گذشته عمل به اين وظيفه چگونه گذشت، به پاسداران مرزهاي كشور به ويژه سپاه پاسداران چه بي‌مهري‌ها شد، بماند. اينكه به وظيفه پاسداري از استقلال سياسي و فرهنگي و اقتصادي چگونه عمل شد كه نوعي همگرايي بين رسانه‌هاي دولتي با رسانه‌ هاي اجانب برقرار شد و پاسداري در حوزه فرهنگ، سر از سند 2030 برآورد هم بماند.

اکنون چهار سال دوم خدمت آقاي روحاني فرارسيده است. چهار سال ديگر، او ديگر نمي تواند رئيس‌جمهور باشد. لذا بحث حضور در ستاد تبليغاتي انتخابات آينده منتفي است. سؤال كليدي اين است كه آيا رئيس‌جمهور منتخب نمي خواهد در چهار سال دوم به 10 وظيفه كليدي خود در مفاد سوگندنامه رياست جمهوري كه اشاره شد، براي تضمين حيثيت خود در دنيا و آخرت عمل كند؟

آنچه مردم بايد ببينند در چهار سال گذشته ديدند و در چهار سال آينده هم خواهند ديد. اما چون يك طرف اين سوگند، خداوند تبارك تعالي است، آيا آقاي روحاني نمي خواهد به اين مهم بينديشد كه خداوند، او را در عرصه عمل به اين 10 وظيفه كليدي چگونه مي بيند؟ به عقيده نگارنده اين دومي به مراتب مهم تر از اولي است. اين روزگار مي‌گذرد، همه ما دير يا زود اين جهان را ترك مي‌كنيم. بايد ببينيم در محضر خداي بزرگ چه مي بريم؟ به ويژه آنكه آنچه مي بريم ممهور به مهر سوگندي است كه در اندازه مراسم تحليف است كه روز شنبه 14 مرداد 96 در تاريخ ايران ثبت شده است.

نمي شود از سنگيني بار مسئوليت سوگند رياست جمهوري كه كوه ‌ها از پذيرش آن معذورند، با اين جمله كه «مردم در انتخابات نشان دادند چه مي خواهند و چه نمي خواهند»، به راحتي عبور كرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: