به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۳۳۰
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱
محمدکاظم انبارلویی عنوان کرد:
جریان اصلاحطلب نشان داده است در همگرایی و وحدت و تنظیم زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطیش در داخل و خارج از کشور توفیق بیشتری داشته است. ما در انتخابات سال 1396 و 1392 متکثر بودیم و نتوانستیم به همگرایی برسیم. در انتخابات امسال برای اینکه مردم یک بار دیگر به دولت مستقر فرصت بدهند تا وعدههایش را عملیاتی کند، به روحانی رأی دادند. بایستی به داوری مردم احترام بگذاریم و رأی مردم را محترم بشماریم.
گفتمان اصولگرایی آنطور که باید و شاید در فضای عمومی کشور تبیین نشده و بیشتر دستاویزی برای جریانهای مختلف سیاسی در رسیدن به اهدافی غیر از اهداف و آرمانهای تعریفشده برای اصولگرایی بوده و همین بهتدریج از اقبال جامعه بدان کاسته است. در حالی که چنانچه ماهیت مردمی و واقعی اصولگرایی که همسو با دغدغههای مردم است شفاف و صریح در جامعه بیان شوند، چه بسا خود مردم مطالبهکنندگان اصلی این گفتمان از دولتمردان و مسئولان کشور باشند. خبرنگار هفتهنامه شما با محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در خصوص اهمیت تبیین این گفتمان در فضای عمومی کشور و عملکرد اصولگرایان به گفتگو نشسته است که در ادامه میخوانید.

از ضرورت تبیین گفتمان اصولگرایی بگویید.

گفتمان اصولگرایی فراحزبی، فراگروهی و فراجناحی است. همه کسانی را که به ولایت فقیه به عنوان اصل نظام و اسلام به عنوان یک دین حیاتبخش اعتقاد و به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه التزام عملی و واقعی دارند، میتوان اصولگرا نامید. چنین اصولگراییای مختص جریان و گروه خاصی نیست و گستره عظیمی را در برمیگیرد. آثار اعتقاد به این مبانی باید در کارآمدی حرکت اصولگرایی خودش را نشان بدهد. یعنی فلسفه وجودی این گفتمان این است که جریانی که مدعی این اعتقادات است کارآمدیش را در عملیاتی کردن در حوزههای مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نشان بدهد.

برای اقبال مردم بدان چه باید کرد؟

اساساً این گفتمان جزء مطالبات مردم است، زیرا آنها میخواهند قانون اساسی اجرا شود، دولتمردان از ولیفقیه اطاعت کنند، خط امام توسط مسئولان نظام دنبال شود و اصلاً جزو اعتقاداتشان باشد. در صورتی که مسئولین به گفتمان اصولگرایی عمل کنند و بدان پایبند باشند در واقع پاسخ مثبت به مطالبات مردم دادهاند. ضمن اینکههنر یک سیاستمدار این است که اعتقاداتش را در عمل نشان بدهد و مواضع شفاف و صریح بگیرد.

برای مقابله با بدبینیها چطور؟

نوعی تلقی در جامعه وجود دارد که از اصولگرایی ترجمه دیگری دارند، در حالی که اصولگرای واقعی کسی است که مبتنی بر این اصول بتواند تصویر مثبت و زیبا از حرکت سیاسی را نشان بدهد. البته اصولگرایان تا حدودی موفق در ارائه این تصویر هستند، چون در کارآمدی که بخشی از این زیبایی را تشکیل میدهد، معمولاً اصولگرایان با مسئولیتهایی که در دولت، مجلس و حوزه تقنین و قضائی داشتند کارنامه مثبتی از خودشان ارائه دادهاند.

به واقعبینی اصولگرایی هم اشاره کنید.

اصولگرایان واقعیتهای جامعه را درک میکنند. در حوزه اقتصاد خروج از رکود، مبارزه با گرانی و تورم و ایجاد اشتغال را جزء وظایف کلیدی دولت و مسئولان میدانند و همواره به آن تأکید کردهاند. در زمینه فرهنگی اصولگرایان به عنوان یک جریان واقعبین به کلیه قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اسلام و پیاده کردن ارزشهای اسلامی است اهتمام میورزند و توجه و دقت میکنند و همواره خودشان را مسئول میدانند و دعوتکننده به اجرای این قوانین در حوزه اجتماعی و مسائل فرهنگی هستند.

آیا اصولگرایان در رویدادهای روز جامعه فعالانه عمل میکنند؟

به عنوان نمونه دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی موضعگیری هفتگی دارد و در آن مهمترین مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز کشور بحث و نقد میشود و متناسب با آن دیدگاههای انتقادی و پیشنهادهایشان را برای رفع آن معضل بیان میکنند. کارنامه اصولگرایان در دولت و مجلس نشان میدهد، در رفع مهمترین مسائل مردم که مسائل اقتصادی است در صدد اقدام و عمل برآمدهاند و رکوردی از خدمت و کارکرد مثبت را در سابقهشان دارند.

چرا با وجود اینها بدنه جامعه بدانها اقبال نمیکند؟

این تابع زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی جریانهای موجود است. جریان اصلاحطلب نشان داده است در همگرایی و وحدت و تنظیم زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطیش در داخل و خارج از کشور توفیق بیشتری داشته است. ما در انتخابات سال 1396 و 1392 متکثر بودیم و نتوانستیم به همگرایی برسیم. در انتخابات امسال برای اینکه مردم یک بار دیگر به دولت مستقر فرصت بدهند تا وعدههایش را عملیاتی کند، به روحانی رأی دادند. بایستی به داوری مردم احترام بگذاریم و رأی مردم را محترم بشماریم.

یعنی به نظر شما بین اصولگراها کانالکشی لازم انجام نشده است تا بدنه جامعه از گفتمان اصلی اصولگرایی مطلع و جذب آن شود؟

همینطور است. ما ضعفهای ساختاری و ارتباطی داریم و امیدواریم آنها را در انتخابات بعدی برطرف کنیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: