به‌روز شده در: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۲۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹
نهادهای متولی و به ویژه معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم که به تعبیر شهین‌دخت مولاوردی فعالانه در حوزه زنان ورود پیدا کرده است نسبت به ارائه آمار شفاف برای نقض حقیقی گزارش وزارت خارجه آمریکا اقدام کند، تا از این طریق شدت دروغگویی آمریکا در خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران آشکار شود و درعین حال افکار عمومی داخلی نیز در جریان این آگاهی قرار بگیرند.
زهرا اشرفی- درست یک هفته تمام و در میان هیاهوهای رسانهای که سعی در پررنگ کردن حواشی کم اهمیت و به فراموشی سپردن مطالبات مردمی پساانتخابات داشت انتشار یک گزارش از سوی بیبیسی فارسی کاملا از دیدهها پنهان ماند و تنها سخنگوی وزارت امورخارجه در موضعگیری این گزارش را تا حدودی رد کرد.

بررسی متن این گزارش نکاتی را به ذهن نزدیک میکند، نکاتی که البته یک سر آن را باید در خارج و در گرو برجامهای سریالی و به ویژه برجام حقوق بشری است که بخش گستردهای از آن مرتبط با حقوق زنان است و سر دیگر آن را شاید میبایست در داخل دنبال کرد.

همزمان با مراسمی در وزارت خارجه آمریکا با حضور رکس تیلرسون و ایوانکا ترامپ دختر و مشاور رئیسجمهوری آمریکا، گزارش یک ساله قاچاق انسان از سوی این وزارتخانه منتشر شد و بخش عمدهای از آن به قاچاق انسان در ایران اختصاص یافت و ایران را در سطح سوم معضل قاچاق قرار داد، در این گزارش چندسطحی، سطح اول کشورهایی هستند که وجود مشکل قاچاق انسان را پذیرفتهاند و برای رفع آن تلاش میکنند. سطح دوم و سوم این مشکل را به رسمیت شناختهاند و تلاشی ندارند یا به رسمیت نمیشناسند که ایران در این سطح قرار دارد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، این وزارتخانه به بعضی گامهای دولت ایران برای رسیدگی به این مشکل از جمله موافقت با بهبود همکاری با شمار کوچکی از کشورهای همسایه اشاره کرد. در این گزارش مدعی شده است که دولت ایران تلاش قابل توجهی برای افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با قاچاق انسان انجام نداده است.

این گزارش میگوید که بنا به گزارشها گروههای سازمان یافته زنان، پسران و دختران ایرانی را در معرض قاچاق جنسی در ایران، افغانستان، ناحیه کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا قرار میدهند و به موضوع خودفروشی زنان در کشورهای همسایه اشاره میکند و مجموعهای از آمارهایی را ارائه میدهد که مبین اتفاقات ناگواری در حوزه زنان است؛ اتفاقاتی که مشخص نیست آمار آنها از کدام منبع دریافت و یا حتی ساخته شده است. اما ابعاد این گزارش آنجا قابل توجه میشود که میگوید: «حلقههای قاچاق از شیراز به عنوان یک نقطه ترانزیت برای قاچاق دختران و زنان استفاده میکنند.»

اما نقطه تلاقی این موضوع زمانی است که ادعا می شود سپاه پاسداران از مهاجران افغان برای نبرد در سوریه استفاده میکند و از راه این بازوی مقتدر نظامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم میسازد.

در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است: "در سال ۲۰۱۶ یک سازمان بینالمللی و رسانهها گزارش دادند.

این گزارش شاید به دلیل موضع آمریکا نسبت به ایدئولوژی انقلاب اسلامی بسیار مغرضانه باشد، همچنان که سخنگوی وزارت خارجه نظام اسلامی آن را رد و تکذیب نمود و قاچاق انسان را ناشی از سیاستهای منفی آمریکا برشمرد اما به نظر میرسد در کنار این تکذیب میبایست نهادهای متولی و به ویژه معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم که به تعبیر شهیندخت مولاوردی فعالانه در حوزه زنان ورود پیدا کرده است نسبت به ارائه آمار شفاف برای نقض حقیقی گزارش وزارت خارجه آمریکا اقدام کند، تا از این طریق شدت دروغگویی آمریکا در خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران آشکار شود و درعین حال افکار عمومی داخلی نیز در جریان این آگاهی قرار بگیرند.

البته در روزهای انتخابات نیز موضوعاتی از این دست مطرح شد که بازهم در کشاکش ضدونقیضها به شکایتی منتهی شد که البته هنوز از کیفیت آن اطلاعی در دست نیست؛ اما باتوجه به اهمیت حوزه زن و خانواده که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب به عنوان یک موضوع راهبردی است، موضوعی نباید با دید سیاسی و جناحی به آن نگریست و با سلیقههای خاص برای آن برنامهریزی نمود؛ ضمن آنکه زنان ما به عنوان نیمه فعال جمعیتی خواستار شفافیت در سیاستهای فرهنگی هستند که به شکلی مستقیم به آنها باز میگردد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: