به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۲۳۲
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵
در گفتگو با روانشناس اجتماعی مطرح شد:
کشورهایی که آموزش 2030 را سالهاست در روند آموزشی خود قرار داده اند به طور نمونه آمار تجاوز جنسی در هر دو دقیقه به یک فرد آمریکایی ثبت شده و یا در سال 2013 در انگلستان فقط 18915 نفر کودک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ند در کانادا، هندوستان و کنگو نیز وضع به همین روال است، با توجه به این آمار و ارقام، این روشنفکران و وابستگان فرهنگ غرب را به واقع بینی و درک مفاهیم و اهداف قرار گرفته در پس این اسناد جلب میکنم و اینکه راهکار حل این معضلات اجتماعی و اخلاقی نه ترویج بیبندوباری بلکه ترویج و آموزش اخلاق به همگان و تربیت کودکان بر حسب تعالیم آموزشی دین اسلام است که الگوی کامل و مدونی را ارائه میکند
جنجالهای رسانهای در حوزه زنان با یک جرقه روشن میشود، در هفته گذشته خبر قتل دختربچه پارس آبادی بازتابهای رسانهای زیادی داشت، در حاشیه این ماجرا و به بهانه آزار جنسی ، عده زیادی از داخل و خارج کشور در رسانه های داخلی و خارجی غربی و فضای مجازی نسبت به این ماجرا

موضع گیری نموده و عنوان کردند که آموزش جنسی برای کودکان ضروری است که اگر این آموزشها می بود این کودک به قتل نمیرسید. به همین دلیل سند 2030 نیز که بر این نوع آموزشها تاکید دارد از اسناد مهم و ضروری آموزشی است که باید در دستور کار نظام آموزشی قرار گیرد، بررسی ضرورت این مهم و ماهیگیری عدهای از آب گلآلود موضوعی است که ما را به سراغ دکتر زهرا عامریها روانشناس و مددکار اجتماعی برد و با او گپوگفت کوتاهی در این زمینه داشتیم:

به نظر شما آیا موضوعی که با عنوان آموزش جنسی به کودکان در هفته اخیر و به خاطر انتشار یک خبر مطرح شد تا چه اندازه ضروری است؟

طبیعی است که ما منکر مقوله آموزش به کودکان نبوده و نیستیم، اما آموزش مستقیم و آنچه در اسناد بینالمللی مانند سند2030 میآید علاوه بر تضاد با فرهنگ دینی ما موجب بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان میشود؛ بنابراین بهترین شیوه آموزش غیرمستقیم و در مراحل ابتدایی با اتکا به مادر میتواند رخ دهد، مراقبت اجتماعی از دختران و کودکان، برخورد صمیمانه با آنها و دوستی با فرزندان در کنار یاد دادن عدم اعتماد به غریبهها و اموری از این دست در قالبهایی مثل داستان، انیمیشن، فیلم و... میتواند فرایند یک آموزش کم خطر و یا بیخطر را فراهم کند، نه اینکه ما ساعتهای درسی مدارس را به صورت گروهی به آموزش این مقوله اختصاص دهیم، این راه غلطی است که یکبار در غرب تجربه شد و عواقب آن هنوز دامنگیر آنها است.

از منظر یک کارشناس آیا آموزشهای جنسی که در سند 2030 عنوان شده، با عدم توجه به اشکالات آن و فرض محال پذیرش این سند، باتوجه به تجربه کشورهای مورد آزمون این سند تا چه اندازه میتواند مقابل ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی ما را واکسینه کند؟

در پاسخ به این سؤال و سؤالات مشابهی که در هفته گذشته در فضای مجازی و حتی مکتوب مطرح شد باید بر اساس آمار منتشر شده از خود کشورهای غربی درمورد تجاوز جنسی صحبت کرد، تا شاید آنهایی که مدعی هستند سند2030 میتوانست راه برونرفت از مشکلات باشد به خودشان بیایند، کشورهایی که این آموزشها را سالهاست در روند آموزشی خود قرار دادهاند به طور نمونه آمار تجاوز جنسی در هر دو دقیقه به یک فرد آمریکایی ثبت شده و یا در سال 2013 در انگلستان فقط 18915 نفر کودک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ند در کانادا، هندوستان و کنگو نیز وضع به همین روال است، با توجه به این آمار و ارقام، این روشنفکران و وابستگان فرهنگ غرب را به واقع بینی و درک مفاهیم و اهداف قرار گرفته در پس این اسناد جلب میکنم و اینکه راهکار حل این معضلات اجتماعی و اخلاقی نه ترویج بیبندوباری بلکه ترویج و آموزش اخلاق به همگان و تربیت کودکان بر حسب تعالیم آموزشی دین اسلام است که الگوی کامل و مدونی را ارائه میکند.

آموزشهای اخلاقی اسلامی چگونه میتواند مقابل آسیبهای اجتماعی ایستادگی کند؟

تأکید بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی یکی از مهمترین مقولاتی که ما را از آسیب اجتماعی در امان میدارد و امروز اگر گرفتار آسیبهایی نظیر آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد هستیم ناشی از گرایش به سبک زندگی غربی است، سبکی که الان هم غرب را درگیر خودش کرده است و گرفتاریهای گوناگونی نه تنها برای زنان و کودکان بلکه برای تمام اجتماع آنها ایجاد کرده است، در آموزشهای اخلاقی اسلامی حریم عمومی و فردی است که در عین حفظ کرامت انسان‌‌ها آنها را از خطرات احتمالی مصون نگاه میدارد، تأکید بر نقش حمایتی زن و مرد و بهویژه نقش سازنده مادر در هفت سال اول زندگی، آموزههای مرتبط با زندگی سالم و الهی را میتواند به فرزندان آموزش دهد، در حقیقت قوام خانواده یکی از مهمترین مسائل در دین مبین اسلام است، وقتی نهاد خانواده سست شد باقی آسیبهای اجتماعی نیز به فرد تحمیل میشود، اسنادی مانند 2030 این مهم را نشانه رفته است و کسانی که الان با این اتفاق درپی توجیه اشتباه صورت گرفته از جانب دولت هستند به نوعی خواسته یا ناخواسته در زمین دشمنان خانواده بازی میکنند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: