به‌روز شده در: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۱۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
بیشترین توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۹۴ و ۹۵ از رده سنی ۲۰ تا ۲۴ سال در زنان و ۲۵ تا ۲۹ سال در مردان در سال ۹۰، به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال در زنان و ۳۰ تا ۳۹ سال در مردان انتقال یافته است. نرخ افزایش طلاق در طی این سال‌ها ۱۴. ۶ درصد است. میزان طلاق در میان افراد ۶۰ سال به بالا نیز در طی این دوره افزایش یافته و از ۶ هزار و ۵۲۲ در سال ۹۰، به ۷ هزار و ۳۹۸ در سال ۹۴ رسیده است که تقریباً ۱۳درصد رشد را نشان می‌دهد
محمد تاجیک- یکی از مهمترین آمارهایی که هر ساله توسط سازمان ثبت احوال کشور ارائه میشود، آمارهای مربوط به طلاق است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده در سیاستگذاریهای کشور و نیز تأثیر طلاق بر برخی آسیبهای اجتماعی، بررسی این آمارها میتواند زمینهای برای شناسایی وضع موجود باشد. ما بررسی جزء به جزء طلاقها را در سه سال گذشته برای برنامه ریزی در آینده انجام داده ایم

سال 1393

بررسی آمار سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد که در مجموع ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ مورد طلاق در کشور ثبت شده است. استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب کمترین نرخ طلاق را در ایران داشتهاند و تهران، البرز وگیلان بالاترین نرخ طلاق را در سال ۹۳ به خود اختصاص دادهاند. گفتنی است تهران با ۳۲ هزار و ۹۷۶ مورد، در صدر این آمار قرار دارد و ایلام با ۵۸۳ مورد آخرین جایگاه را به خود اختصاص داده است. بر اساس نرخ جمعیتی طلاق استانها در سال ۹۳، به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور، نزدیک به ۲۱۱ نفر طلاق میگیرند. در مجموع مقایسه تعداد طلاقهای ثبتشده نشان میدهد که به نسبت سال ۱۳۹۲، در این سال ۸ هزار و ۲۰۰ مورد طلاق بیشتر اتفاق افتاده و این روند سیر صعودی داشته است.

در اطلاعات آماری سال ۹۳ بیشترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۲۰ تا ۲۴ سال و مردان ۲۵ تا ۲۹ سال به تعداد ۱۶۹۰۹ میرسد که روندی کاهشی نسبت به سال قبل از خود دارد. اما بیشترین تعداد طلاق زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ و بیشترین تعداد طلاق در مردان ۲۵ تا ۲۹ سال است. بیشترین میزان طلاق نیز مربوط به زوجینی است که دارای اختلاف سنی صفر با یکدیگر هستند که با تعداد ۱۷ هزار و ۸۷۱ مورد، ۱۰. ۹۳ درصد تعداد کل طلاقها را در بر میگیرد که نسبت به سال قبل از خود افزایش داشته است.

بیشترین تعداد طلاقها در زندگی مشترک یک سال و کمتر اتفاق میافتد که در حدود ۳. ۷ درصد نسبت به سال ۹۲ و ۸. ۲ درصد نسبت به سال ۹۱ افزایش را نشان میدهد و میزان طلاق در روستاها نیز به نسبت سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است. میزان طلاقها در دوره زندگی مشترک بیشتر از ۲۹ سال از ۳ هزار و ۹۳۶ در سال ۹۱ به ۵ هزار و ۳۴۵ در سال ۹۳ رسیده است.

سال ۱۳۹۴

در سال ۹۴، ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ مورد طلاق ثبت شده است که ۱۴۶ هزار و ۷۱۴ مورد از آنها در نقاط شهری و ۱۷ هزار و ۵۱ مورد ازآنها در نقاط روستایی بوده است. بالاترین رقم باز هم مربوط به تهران با ۳۰هزار و ۴۵۹ مورد و خراسان رضوی با ۱۷ هزار و ۱۶۵ مورد بود. البته در بین استانها، البرز نیز جزء استانهایی بود که آمار طلاق آن با توجه به جمعیتش رقم بالایی (۶ هزار و ۸۴۴ مورد) را به خود اختصاص می‌‌داد. نسبت ازدواج به طلاقهای ثبتشده ۴. ۲ است و به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج، ۲۳ طلاق به ثبت رسیده است.

در سال ۹۴ بیشترین ترکیب طلاق ثبتشده مربوط به گروه سنی ۳۰ الی ۳۴ ساله با زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۱۶هزار و ۲۸۶ واقعه است و مردان گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال در رتبه بعدی بیشترین ترکیب سنی طلاق در این سال قرار دارند. همچنین میانگین سن طلاق مردان ۳۵ سال و زنان ۳۰ سال بوده است.

آمارها نشان میدهند که ۱۳ درصد طلاقها در کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک و ۴۷. ۳ درصد ازدواجها در ۵ سال اول زندگی مشترک رخ داده است. میانگین طول مدت ازدواجهای منجر به طلاق، ۸. ۳ سال بوده است. ۳. ۴ از طلاقها نیز در بالای ۳۰ سال زندگی مشترک رخ داده است.

سال ۱۳۹۵

با وجود آنکه آمار ۱۲ ماهه مربوط به ازدواج و طلاق سال ۹۵ هنوز توسط سازمان ثبت احوال منتشر نشده است اما آمارهای ۹ ماهه میزان طلاق در این سال نشان میدهند که ۱۳۶ هزار و ۶۵۱ مورد طلاق در کشور رخ داده است که ۱۲۷۱۵۶ در نقاط شهری و ۹۴۹۵ مورد در مناطق روستایی ثبت شده است. این در حالی است که نسبت ازدواج به طلاق در این مدت ۳. ۹ است. به عبارتی در مقابل هر ۳. ۹ ازدواج ثبتشده، یک طلاق به ثبت رسیده است و تهران نیز در رتبه اول بیشترین آمار طلاق در سطح کشور قرار دارد.

بیشترین طلاقها در ۹ ماهه سال ۹۵ مربوط به ترکیب سنی مردان ۳۰ تا ۳۴ و زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله با ۱۳ هزار و ۲۴۵ مورد بوه است. گروه بعدی ترکیب زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله و مردان ۲۵ تا ۲۹ ساله است که ۱۲هزار و ۵۴۰ مورد طلاق در این ترکیب سنی رخ داده است. نکته بعدی میزان طلاق زنان ۷۵ سال و بیشتر است که در زنان، ۹۰ مورد طلاق ثبت شده است که بیشترین تعداد آن با مردان همین رده سنی رخ داده است و مردان ۱۴۲۹ مورد طلاق به ثبت رسیده است که بیشترین آمار طلاق با رده سنی زنان ۵۹-۵۵ را دارا هستند.

۱۵ هزار و ۱۷۱ مورد طلاق در این سال مربوط به طول مدت ازدواج یک سال و کمتر است که بیشترین آمار طلاق را شامل میشود و در رتبه بعدی مربوط به ازدواجهای ۱۲ سال با ۱۴ هزار و ۶۹۱ و ۲ تا ۳ سال با ۱۲ هزار و ۱۹۳ است. کمترین میزان طلاق نیز به زوجینی اختصاص دارد که سابقه زندگی مشترک ۲۸ ساله داشتهاند و بعد از این سال برای سالهای ۲۹ سال و بیشتر، این آمار به یکباره افزایش مییابد که از ۶۲۲ به ۵ هزار و ۹۸ مورد طلاق میرسد.

نگاهی به نمودار طلاق در کل کشور نشان میدهد شیب صعودی طلاق در دو دهه اخیر اوج گرفته است و جالب اینجاست که همزمان با اوج گرفتن آمار طلاق در کل کشور، تعداد موارد ثبتشده از طلاق روستایی هم رو به فزونی گذاشته است. بهطوریکه طلاق به تازگی از شهرها به روستاها سرایت کرده است. البته نگاهی به آمار طلاق شهری و روستایی نشان میدهد شیب طلاق در ایران در نقاط شهری در طی این سالها شدت گرفته و منحنی طلاق در روستاها نیز با آهنگ رشد آهستهتری رو به افزایش گذاشته است. مقایسه آمار سال ٩۴ با سال ۱۳۹۳ نشان میدهد که آمار طلاق در روستاها ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به سال ۹۱، این آمار ۲۷ درصد افزایش را نشان میدهد. اما نسبت به آمار سال ۹۰ این تعداد طلاق چندان هم غیر قابل باور نیست. درحالیکه آمار طلاق روستایی در سال ۹۰، ۲۱ هزار و ۷۵۰ مورد بوده است اما با گذشت یکسال و در سال ۹۱ این آمار کاهشی چشمگیر داشته و از سال ۹۳ به بعد روندی افزایشی مییابد.

همچنین بیشترین توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۹۴ و ۹۵ از رده سنی ۲۰ تا ۲۴ سال در زنان و ۲۵ تا ۲۹ سال در مردان در سال ۹۰، به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال در زنان و ۳۰ تا ۳۹ سال در مردان انتقال یافته است. نرخ افزایش طلاق در طی این سالها ۱۴. ۶ درصد است. میزان طلاق در میان افراد ۶۰ سال به بالا نیز در طی این دوره افزایش یافته و از ۶ هزار و ۵۲۲ در سال ۹۰، به ۷ هزار و ۳۹۸ در سال ۹۴ رسیده است که تقریباً ۱۳درصد رشد را نشان میدهد.

علاوه بر این در طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ میزان طلاقهایی که در زوجین با فاصله سنی صفر اتفاق میافتد، از ۱۵ هزار و ۲۸۲ مورد به ۱۷ هزار و ۹۰۶ میرسد که در مجموع ۱۳. ۲ درصد افزایش را نشان میدهد. تعداد طلاقها در ۹ ماهه سال ۹۵ نیز ۱۴ هزار و ۹۲۵ است. همچنین میزان طلاق طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ در رده سنی زنان کمتر از ۱۵ سال ۲۹ درصد رشد داشته است و به رقم ۱۲۴۹ در سال ۹۴ رسیده است که در نوع خود بسیار قابل تأمل است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: