به‌روز شده در: ۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۰۳۹
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵
اسرائیل و تفکر اسرائیلی معتقد است اندلسیزه کردن تنها باید سهم جوامع اسلامی عفیف باشد تا آن‌ها بتوانند به‌سادگی و با استفاده از جهالت مسلمین و در سایه خاموشی فروغ دین اسلام به کشورهای آن‌ها دست‌اندازی کنند.
رضوانه باهری- سالهاست که در قالب مقاله، گزارش، فیلم، مستند و سایر محصولات رسانهای تلاش کردهایم تا از نقشههای دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی پرده برداریم، بخشی از این نقشهها که با بودجه هنگفتی طراحی میشود به شکلی کاملاً مستقیم حوزه زن و خانواده را مورد هدف قرار داده است و عمدتاً در پس این اهداف دست صهیونیسم جهانی و پروتکلهای الحاقی یهود نمایان است، اما در هفتههای گذشته بیبیسی فارسی با انتشار خبری از سرزمینهای اشغالی دانسته یا نادانسته از هویت برنامههای رژیم اشغالگر قدس برای زنان سایر سرزمینها و بهویژه کشورهای اسلامی پرده برداشت و نشان داد تنها سایر ملتها باید تابع نسخههای آنها باشند تا اندلسیزه کردن کشورهای اسلامی تمام و کمال اتفاق بیافتد.

مطابق خبری از سرزمینهای اشغالی اسرائیل طرح نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه را لغو کرد، تصمیم دولت اسرائیل برای لغو طرح مربوط به نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه با اعتراض و انتقادهای شدیدی مواجه شده است، دولت بنیامین نتانیاهو روز 25 ژوئن مطابق 4 تیرماه رأی به لغو این طرح داد. این طرح البته موردنقد بسیاری از فعالین زنان اسرائیلی قرار گرفت.

نکته قابلتوجه این است که اداره امور این دیوار به دست یکی از مراجع سنتی و مذهبی اسرائیل است که عبادت زنان و مردان را در کنار هم ممنوع میداند و فقط بخش کوچکی از دیوار را به زنان اختصاص داده است و علت اصلی این اقدام را حفظ حرمت آیین یهودیت صهیونیستی میداند، اما سؤالی که دراینبین مطرح میشود این است که رژیم اشغالگر قدس که بر اساس تعالیم یهودیت صهیونیستی پنجه در خاک فلسطین افکنده است به چه علت چیزی در حدود بیستوهفت سال برای مقابله با عبادت ساکنان این سرزمین عم از زن و مرد در کنار دیوار ندبه تلاش کرده است؟ آیا این حرکت مصداق تفکیک جنسیت بهحساب نمیآید و چرا فعالین حقوق زنان که با تفکرات صهیونیزه شده سعی میکنند آزادیهای زنان در ایران را محدود و اسیر دست دیانت نشان دهند در برابر این بهاصطلاح دگماندیشی دینی سکوت کردهاند، حقیقت ماجرا این است که از منظر این تفکرات مرگ تنها برای سایرین خوب است و بهتر است آنها به زندگی خود ادامه دهند.

اما دم خروس این موضوع آنجا خودش را نشان میدهد که متوجه فعالیت فعالینی میشویم که با این اقدام اسرائیل بهشدت مقابله میکنند اما گویا بنیاد دین این فعالیتها را نامشروع اعلام کرده و سرکوب میکند البته این انتقادها تنها به همینجا منحصر نمیشود این زنان بیستوهفت سال است که ماهانه بهعنوان اعتراض در مقابل دیوار تجمع کرده و گاهی کارشان به درگیری با پلیس یا بازداشت کشیده میشود، آنها همچنین خواهان لغو ممنوعیت دعا خواندن زنان با صدای بلند، ممنوعیت قرائت تورات و همچنین اجبار به پوشیدن شال سنتی به نام تالیت هستند. نگاه به این فهرست ممنوعیتها نکاتی جالبتوجه را برای ما افشا میکند نکاتی که مدتی است غرب آنها را تحت عنوان نه بهاجبار و یا حتی نه به حجاب اجباری، نه به ممنوعیت خوانندگی زنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح میکند و تلاش دارد تا کشور ما را بهعنوان کشور ناقض حقوق زنان در اذهان عمومی دنیا معرفی نماید، به هر ترتیب اسرائیل و تفکر اسرائیلی معتقد است اندلسیزه کردن تنها باید سهم جوامع اسلامی عفیف باشد تا آنها بتوانند بهسادگی و با استفاده از جهالت مسلمین و در سایه خاموشی فروغ دین اسلام به کشورهای آنها دستاندازی کنند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: