به‌روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
logo
کد خبر: ۲۴۹۳۵
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸
دکترخزعلی رئیس اسبق شورای فرهنگی اجتماعی زنان:
این سند را باید موبه‌مو بخوانید تا کاملاً متوجه موضوعات خلاف شرع در آن و خطری که کشور را تهدید می‌کرد بشوید در بحث برابری جنسیتی، در موضوع رفع خشونت و ... همه این امور موضوعات پرخطری بود که سبب شد رهبر انقلاب، از لفظ آتش به اختیار استفاده کنند.
نفیسه زارعی- سند 2030 یکی از پر حاشیهترین فعالیتهای دولت یازدهم بود که با نهی جدی رهبر انقلاب و سپس عکسالعمل بهنگام مراجع تقلید و فعالین فرهنگی و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی گردید؛ لزوم آگاهی و بصیرت نسبت به این سند موجب شد واحد بانوان حزب مؤتلفه اسلامی در تهران در ضیافت افطاری که در ایام ماه مبارک رمضان برگزار کرد با دعوت از دکتر مریم خزعلی رئیس اسبق شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به تبیین این سند که بخشهایی از آن به حوزه زنان اختصاص دارد؛ به این مهم پرداخت که بخشهایی از آن را در این شماره میخوانیم؛

هشدارهای رهبر انقلاب در حوزه زنان از سالها قبل تاکنون

دو سال قبل در زمان دولت یازدهم در جلسهای که با محوریت زنان در محضر رهبر انقلاب برگزار شد؛ برخلاف همیشه که چند سخنران در جلسه صحبت میکردند تنها معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری صحبت کرد در همان جلسه آقا برخورد جدی با موضوع برابری جنسیتی مطرحشده کردند و فرمودند: این موضوع بازی خوردن در زمین غرب است، ایشان اشاره کردند غرب در موضوع زن و خانواده شکستخورده است و تبعیت از آنها نباید کرد و نهیهای دیگری نیز مکرر داشتند که مطالبشان موجود است؛ اما رهبر انقلاب در دیدار با معلمین که صاحباختیار این مسئله هستند و بزرگترین اهانت به آنها شده است، این سند را زیر سؤال بردند و مجدداً فرمودند که این سند اگر هم بد نباشد که هست برای چه دشمن باید برای ما برنامه بنویسد؛ مسئله استقلالمان چه میشود؟

لغو 2030، جلوگیری از خطر واسپاری استقلال کشور

این شبها در حکم شبهای قدر شماست، باید آگاهیبخشی و اطلاعرسانی کنید؛ حضرت آقا فرمودند شما آتش به اختیارید، روز قیامت با همین موضوع با شما رفتار خواهند کرد و میگویند برای یاری حجت خدا و نایب امام زمان چه کردهاید؟ بر اساس اصل 170 قانون اساسی شما بهعنوان یک ایرانی مسلمان میتوانید از باب نهی از منکر نسبت به سند 2030 اقدام کنید اما این سند نباید متوقف و سپس بعد از مدتی مجدد با شتاب بیشتر پی گرفته شود؛ بلکه باید بهصورت کامل ملغی شود؛ تغییر اسم سند موضوعی بود که میخواست آن را از طی روند قانونیاش منصرف کند اما محتوای آن تعهدنامهای است که دولت آن را امضاء کرده و بالغبر 150 بار از لفظ تضمین برای اجرایی سازی آن استفادهشده و تغییر نام آن نمیتواند محتوایش را دچار تغییر کند، این سند بدون در نظر گرفتن مجلس بهعنوان نمایندگان خانه ملت به امضاء رسیده است.

تهدید و تطمیع حربه دشمن برای پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و 2030

متن سند 2030 یک متن مرکب است و بخشی از آن مرتبط با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است، این موضوع پیش از انقلاب در قالب بیانیه مطرح و با موضع انقلابی امام مواجه شد که درنهایت شاه منکر آن گردید و اشرف را مقصر دانست و حتی ناگزیر شد او را از کشور بیرون کند و قائله این مطلب باتدبیر انقلابی امام پایان پیدا کند بعد از انقلاب این موضوع تبدیل به معاهده شد و در سال 78 از نزدیکان رئیسجمهور وقت در شورای عالی مطرح کرد که رئیس جمهور موافق پیوستن ایران به آن است و سعی کرد اعمال فشار کند و درنهایت با مشاهده مواضع ما و پاسخهایمان استدلال کرد رئیس جمهور گفته است میخواهیم به این وسیله از بانک جهانی پول بگیریم باید به این معاهده ملحق شویم از آن سال تاکنون یا تهدید از سوی غرب بوده و یا تطمیع و ما در مقابل آن 116 بند آوردهایم و آن را به سازمان ملل ارائه کردیم و تا الآن هم بدون ضرر جلو رفتهایم در حوزه زنان و آن را ادامه میدهیم.

کنار گذاشتن اسناد بالادستی نظام و اولویت دولت نسبت به اجرای سند 2030

در حوزه آموزشوپرورش هم ما حرف برای گفتن و عمل بر اساس دستور اسلام و انقلاب داریم؛ سند تحول بنیادین تحول آموزشوپرورش، سند مهندسی فرهنگی کشور و... بخشهایی است که حتی گاهی ابلاغ نشده است. چرا این اسناد باید کنار گذاشته شود و سند بینالمللی در دستور کار قرار بگیرد؟ این سند قرار بود با الگوی لیبرال دموکراسی و سکولار غربی جوان آینده را تربیت کند و شاکله نسل آینده را بر اساس آنچه غرب تعریف میکند تغییر دهد، در اجلاس مهرماه این موضوعات مطرحشده و مسئول دولتی که در آنجا حاضر بوده میگوید در این اجلاس سند تصویب شد اما امضاء نشد مگر میشود؟ چرا باشعور مردم بازی میکنید؟ مردم میفهمند مشخص است که وقتی همه به یک اجماعی در اجلاس برسند به معنی امضاء شدن آن است، این موضوع بر سر برجام نیز پیاده شد. توافق کردید بنابراین امضایی لازم نیست نه این سند بلکه مجموع اسناد دیگر هم نیازی به امضاء ندارد؟ یکی در نیویورک، دیگری در پاریس و بعدی در کره تصویبشده است، سند کره در شهریور 95 تصویب و در همان موقع در هیئت دولت مطرح شد؛ بلافاصله معاون اول دولت آن را ابلاغ کرده است و بهنوعی محکمکاری شده است مسئول آموزش یونسکو تأکید بر اجرایی سازی این سند دارد.

2030 خطری که استقلال کشور را واگذارمیکرد

آموزش جهانیسازی و جهانوطنی که از آموزههای فراماسونری است در این سند موردتوجه جدی قرارگرفته است و سایر فرهنگها و ادیان هیچ جایگاهی در این سند ندارند ایثار، جهاد برای وطن و مرزها حذفشده است این یعنی یک انسان سکولار غربی برای آینده کشور. تربیت نیرو و معلمین بر اساس استحاله و حتی نظارت بر آنها در کلاس درس یک بخش وحشتناکی از این سند است که معلمین را از بیان مسائل دینی نهی میشوند. همه نهادهای تربیتی اعم از قوه قضائیه، سازمان تبلیغات و... تحت کنترل سازمان ملل قرار میگیرند و این هشدار و خطری جدی بود که کشور را تهدید میکرد و اختیار ما را به شکل کامل به غرب میداد؛ نکته مهم این بود که تمام جلسات و کمیسیونها که مرتبط با این سند تشکیل شدند با نظارت ناظر یونسکو بوده است و سپس آن را به هیئت دولت بردهاند که پنهان از مجلس امضاءشده است.

هشدارهای رهبر انقلاب پس از رونمایی عمومی دولت از سند 2030 اتفاق افتاد

رهبر انقلاب از بعد از رونمایی و بعد از اطلاعرسانی برخلاف بسیاری از خبرپراکنیهای دروغین که مبتنی بر این بود که معظم له از ابتدا با سند موافق بودند، مخالفت جدی خود را اعلام کردند و این درحالیکه بود که بر اساس این سند اسلام کاملاً آگاهانه توسط دولت یازدهم و متولیانی که آن را امضا کرده بودند کنار زده میشد که با درایت رهبری انقلاب و هشدار ایشان نسبت به این سند هوشیاری عمومی ایجاد شد.

این سند را باید موبهمو بخوانید تا کاملاً متوجه موضوعات خلاف شرع در آن و خطری که کشور را تهدید میکرد بشوید در بحث برابری جنسیتی، در موضوع رفع خشونت و ... همه این امور موضوعات پرخطری بود که سبب شد رهبر انقلاب، از لفظ آتش به اختیار استفاده کنند.

برچسب ها: سند2030
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: