به‌روز شده در: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
logo
کد خبر: ۲۳۳۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵
تبیین نگاه آرمانی و اقتصاد مقاومتی در ورزش
ما به شدت اعتقاد داریم اگر می‌خواهیم توسعه سالمی در نظام آرمانی ورزش ایجاد کنیم باید با استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاری علاقمندان بخش خصوصی بستر آن را برای آنان فراهم کنیم.
غلاحسین زمان آبادی- در شماره گذشته عنوان شد اقتصاد مقاومتی در ورزش را میتوان از چهار زاویه مورد بررسی قرار داد:

1- اقتصاد موازی 2- اقتصاد ترمیمی 3- اقتصاد دفاعی 4- اقتصاد الگومحور و عرض کردیم که در همه موارد از آغاز انقلاب اسلامی نمونه و مثال دارند. فرضاً در مثال اقتصاد موازی میتوان به ایجاد سپاه به موازات ارتش مثال زد و یا در اقتصاد ترمیمی جهاد را در کنار وزارت کشاورزی به یادآورد و یا آنجا که باید از موضع دفاعی برخورد کرد. باید مراقب باشیم که هجوم و شبیخون به فرهنگ ما آسیب نرساند و بحث شبیخون فرهنگی مطرح میشود، اما همواره تصمیمسازان نظام جمهوری اسلامی بدنبال ارائه الگویی جهت هدایت و تکامل انسانها بودهاند و عنوان شد که در اقتصاد مقاومتی در تربیت بدنی و ورزش بدنبال ارائه الگویی روشن با ابعاد جهانی و قابل ارائه به بشریت هستیم، لذا اعتقاد داریم که نظام تربیت بدنی ورزش در جهان به دلیل تأکید بر عنصر قهرمانی که نوعی نفسپروری و نفسپرستی است نه تنها باعث نجات انسانها نمیشود، بلکه ورزش در رده قهرمانی بیشترین آسیبهای جسمانی را به قهرمانان جهانی والمپیکی وارد میکند که آسیبها هم اثرات مخرب روحی دارد که آنها را دچار کیش شخصیت خودخواهی و خودپرستی کرده و هم آسیبهای جسمانی بر اثر فشارهای زیاد بر جسم میکند لذا پیشنهاد نظام تربیت بدنی و ورزش پهلوانی بجای نظام تربیت بدنی و ورزش قهرمانی را داریم و اعتقاد داریم ساختار ورزش فعلی با تغییراتی میتواند بار سنگین نظام تربیت بدنی ورزش پهلوانی را به دوش بکشد.

به همین دلیل برای آغاز راه پیشنهاد طرح یکپارچه ورزش و تربیت بدنی را مطرح میکنیم. اعتقاد داریم که نظام تربیت بدنی و ورزش اسلامی به شدت به نظام اخلاقی پهلوانی ایرانیان نزدیک است و تقریباً همان اهدافی را دنبال میکند که آنان در قالب پرورش انسانی، اخلاقی و سالم با روحیات مردمی دنبال میکنند. لذا به جرأت میتوان گفت؛ اگر پژوهش و تحقیقی جامع پیرامون این تفکر یعنی تربیت بدنی اسلامی و پهلوانی که منبعث از فرهنگ ایرانی است انجام شود. میتوان نظام تربیت بدنی قابل ارائهای به جهانیان هدیه کرد که هم آثار صدمات جسمانی پس از قهرمانی سنگین جهانی و المپیکی را نداشته باشد و هم آثار تخریبی روحی پس از قهرمانی را بدنبال نداشته باشد. جهانیان بسیار تلاش میکنند که این آثار زیانبار را با عناوینی چون مبارزه با دوپینگ و یا ترویج بازیهای منصفانه یا فیرپلی «fairplay» برطرف کنند، چون ذات قهرمانی با نفسپرستی و کیش شخصیت عجین شده است، تلاشها جوابگو نیست.

الگوی تربیت بدنی اسلامی:

این الگو به نظر یک مسلمان مؤمن، الگوی آرمانی است و در حقیقت محتوای آن مظروفی است که نیازمند یک ظرف تعریف شده و شناخته شده امروزی است. همانطور که نظام اسلامی نظام بندگی الهی است که در کشور ما در ظرف جمهوری اسلامی خود را به نمایش گذاشته است. پیشنهاد مشخص ما این است که بجای استفاده از نام تربیت بدنی و ورزش اسلامی «نظام آرمانی» و محتوای اخلاقی ورزشی و با ظرف طرح یکپارچه ورزشی ارائه شود. در این نظام هدف ساختن جسم سالم و رشد قابلیت جسمانی جهت انجام فرایض بندگی است و هر چه جسم سالمتر حالت «اقبال» روح فراتر و به پهلوانی نزدیکتر خواهد شد.

بدیهی است اصلل ورزش همگانی و نمک این غذا رقابتهای قهرمانی اما به قیمت رشد اخلاقی و ارزشهای متعالی است.

برای رسیدن به این مقوله هسته اولیه نظام آرمانی ورزش و تربیت بدنی ایجاد باشگاهها رشد و توسعه نظام باشگاهداری با متد پهلوانی است.

بدیهی است مسابقات جایگاه انگیزشی خواهند داشت و باعث توسعه و جذب علاقمندان شده که پیوستن آنان زمینه توسعه قابلیتهای جسمانی را فراهم میکند.

ما به شدت اعتقاد داریم اگر میخواهیم توسعه سالمی در نظام آرمانی ورزش ایجاد کنیم باید با استفاده از پتانسیل سرمایهگذاری علاقمندان بخش خصوصی بستر آن را برای آنان فراهم کنیم.

جهت تقریب به ذهن و توجه به اینکه تفکرات جهانی نیز با این نگاه نزدیک هستند نمونه پیشنهاد AFC بنام چشمانداز فوتبال آسیا یا ویژن ایشین را (vison asion) را ارائه میدهیم. بن همام رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا زمین فوتبال را طراحی میکند که 11 بازیکن دارد که این بازیکنان هر کدام سمبل رشد و توسعه یکی از فرایندهای اثرگذار فوتبال است لیکن مهمترین عنصر یک تیم فوتبال که همان دروازهبان تیم باشد را باشگاهها مینامد و اعتقاد دارد که هرگز تیمی نمیتواند بازی کند، مگر آنکه دروازهبان داشته باشد و ما هم اعتقاد داریم نظامی شکل نمیگیرد مگر آنکه صاحب یک دروازهبان مقتدر و توانا باشد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: