به‌روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۲۱۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶
واقعیت‌ها رکود، بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها، قاچاق کالا، واردات بی رویه، فیش‌های نجومی، دزدی‌های بیت‌المال، سفرهای توخالی به استانها، اشرافیگری، شکل‌گیری قطب سرمایه‌داری، وزرای از کار افتاده میلیاردی، تعطیلی قانون از کجا آورده‌ای، سوء استفاده اطرافیان، نفوذی‌های اقتصادی و سیاسی، عملی ننمودن به قانون برنامه، فرصت دادن به فتنه‌گران، حاشیه‌سازیها، ولنگاری فرهنگی، ابتذال در عرصه هنر، پرداخت یارانه به میلیاردرها، تعطیلی طرحهای عمرانی، گرانی‌های افسارگسیخته، گسترش حجم دولت، تعطیلی بخش خصوصی و دهها فهرست دیگر است که مردم در متن آن هستند چه کسانی و چه چیزی را به مردم بگویند.
نصر عزیزی- گروه روانیسازی فضای افکار عمومی با هدف مهیاسازی شرایط برای انتخابات چند رویکرد را در دستور کار دارد:

1- خواستهها و مطالبات مردم را منحرف سازد و مشغولسازی رسانهها و بگو مگوها و تحرک بخشیدن به شبکههای مجازی در این انحراف مهم هستند. این رویکرد به سمتی میرود تا نه تنها حقایق جامعه مطرح نشود، بلکه وارونه جلوه داده شده و فراموشی مطالبات حاصل آن باشد.

2- از روزی که اصطلاحات فریب دهنده دلواپسان و کاسبان تحریم به کمک مذاکرات برجام آمده و بیش از سه سال جامعه را معطل و در انتظار قرار دادند، وظیفه گروه روانیسازی یا جنگ روانی مشغولسازی بود تا وعدههای صد روزه و چند ماهه و یکساله و امروز هم وعده سه ساله فراموش شود.

3- در باره واقعیتها، فرض گروه جنگ روانی بر این است که مردم ناآگاهند و نمیدانند و نباید بدانند. در فضاسازی روانی عنوان میشود واقعیتها را به مردم بگویید. گروه پشتیبان هم میگویند ایران در آستانه جنگ بود و آمریکا دست به ماشه بود ودولت آقای روحانی از آن پیشگیری کرد. در حالی که خود را به تجاهل زده و درک این نکته را ندارند که رهبری این نظام فرمود؛ در طول سی و چند سال گذشته آمریکا اگر توان و امکان یک روز حمله به ایران را داشت، آن یک روز را هم از دست نمیداد و بسترسازیهای تبلیغاتی دیگر برای توجیه واقعیتهای مبهم.

4- در عملکرد جاری و پایان دوره اول دولت فعلی ضمن توجه به اینکه 95 درصد اعتبارات دولت صرف هزینههای جاری میشود، یک واقعیت عیان است و آن اینکه این گروه بهرغم ادعاها و وعدهها و توهینها به دیگران، نشان دادند که نمیتوانند پاسخگوی مردم باشند.

کافی است که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و دستگاههای اجرایی، پس از دست کاری شدن مبنای قضاوت واقعیتها باشد، صدها واقعیت دیگر پیشکش مدعیانی که نه تنها نقاط ضعف دولتهای گذشته را نپوشاندند و نقاط قوت خود را افزایش ندادند، بلکه ضعفهای کلان مضاعفی را برای اقتصاد و فرهنگ و روابط بینالمللی بوجود آوردند.

5- رئیس جمهور محترم در اجرای برجام گفته بود همین امروز یک هزار LC بانکی با خارجیها گشایش یافت. ای کاش نه در ظرف یک روز، بلکه در ظرف 5/1 سال حداقل 5 درصد آن عملی میشد، این واقعیت مبین بقیه عملکرد و مواضع دولت است که هنوز یکسال مانده به حاشیهسازی پرداخته و با خیز انتخاباتی بهدنبال حفظ و تداوم قدرت و پست است. از دعاهای شهید رجایی این بود که خدایا پستام پَستام نکند، پَستی تعریف و تفسیر و تحلیل دارد. قلب حقایق و واقعیتها از نشانههای پستی است با مردم روراست. نبودن و لگد به ولینعمتان زدن از مصادیق پستی است. جنگ روانی برای فریب مردم پستی است، دروغ گفتن به مردم و تلاش برای پوشش ضعفها از مصادیق پستی است.

اینکه دستور کارجلسات مهم از سالی به سال دیگر و از دورهای به دوره دیگر منتقل شود، و مشکلات یکی بعد از دیگری انباشته شوند، از نشانههای ناتوانی در عین ادعا و پستی است.

6- مردم یک واقعیت را میدانند و آن اینکه ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، کرنش و تواضع و مماشات و روزگذراندن با جنایتکاری که خون این ملت و خون جهان اسلام و خون کشورهای مستضعف را مکیده است، واقعیتی تلخ است که به حیثیت و اعتبار و آبروی این مردم لطمه زد. شأن این مردم خون داده و تا پای جان ایستاده این نیست که مسئولانشان نگاه رعیتی به کدخدای جهان داشته باشد.

7- مردم واقعیت تلخ مماشات با مزدور آمریکا در کشتار حجاج و فاجعه منا را فراموش نمیکنند که با یأس و ناامیدی از موضعگیری مسئولان با دلی پرخون و چشمی اشکآلود به رهبرشان خیره شدند تا فریاد و غریو علیوار او آن مزدوران پست را ظرف دو ساعت به کرنش وادار ساخت.

8- مردم میدانند وحشت توأم با ذلت بعضی مسئولان را در ماجرای بازداشت تفنگداران دریایی که آمریکاییها التماس میکردند و اینها التماس بیشتر برای ختم ماجرا و این سپاه عزیز بودکه عزت را حفظ کرد.

9- واقعیتها رکود، بیکاری، تعطیلی کارخانهها، قاچاق کالا، واردات بی رویه، فیشهای نجومی، دزدیهای بیتالمال، سفرهای توخالی به استانها، اشرافیگری، شکلگیری قطب سرمایهداری، وزرای از کار افتاده میلیاردی، تعطیلی قانون از کجا آوردهای، سوء استفاده اطرافیان، نفوذیهای اقتصادی و سیاسی، عملی ننمودن به قانون برنامه، فرصت دادن به فتنهگران، حاشیهسازیها، ولنگاری فرهنگی، ابتذال در عرصه هنر، پرداخت یارانه به میلیاردرها، تعطیلی طرحهای عمرانی، گرانیهای افسارگسیخته، گسترش حجم دولت، تعطیلی بخش خصوصی و دهها فهرست دیگر است که مردم در متن آن هستند چه کسانی و چه چیزی را به مردم بگویند.

10- خصلت زیادهطلبی این است که رسانه ملی که متعلق به بیتالمال است و زیر نظر رهبری بخشی از حقایق را با مردم در میان میگذارد یا تحت فشار قرار گیرد و یا مطابق میل دولت عمل کند واین زیادهطلبی به تریبونهای نماز جمعه هم رسیده است.

نکته اول و نه آخر این است که کار کردن و کار درست کردن توسط دولت بهترین تبلیغ و بهترین شیوه برای بیان واقعیتها است نه جنگ روانی و فریب افکار عمومی.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: