به‌روز شده در: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹
logo
کد خبر: ۲۲۰۰۷
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹
موضوعی که البسه زنانه و دخترانه ما به آن نیاز دارد، حمایت از طراحی و تولیداتی است که با فاکتورهای اسلامی و بومی ما منطبق است در سوی دیگر نیز با شناخت صحیح از نیاز بازار و استفاده از ابزار مهم رسانه برای معرفی مدهای صحیح می‌توان قسمت دیگری از این ماجرا را مدیریت نمود؛ این مدیریت البته باید با ویژگی به‌روز بودن و کارآمدی همراه باشد تا به دل مخاطب جوان و نوجوان نیز بنشیند.
مریم عاصفی- برخی معتقدند وضعیت تهران انگار با بقیه جاها فرق میکند؛ از حوالی میدان هفتتیر و راسته مانتوفروشها گرفته تا خیابان جمهوری و بسیاری از مناطقی که مرکز تولید و پخش پوشاک هستند در سایهنوعی بیتوجهی عجیب و غریب به موضوع مدهای نامتعارف و البته اباحهگری که در حاشیهاش به همراه میآید دامن میزند و در این اثنا اگر کسی هم به دنبال پوشاک متعارف باشد آنقدر باید در پیچ و خم مغازهها و پاساژها بگردد تا شاید بتواند آن چیزی را که مدنظرش است پیدا کند.فاطمه سهرابی دانشجوی رشته تربیت بدنی یکی از دانشگاههای تهران است، او که در حالا آستانه سال تحصیلی جدید به دنبال مانتو مناسب برای این فصل است وقتی در مقابل این سؤال که وضعیت بازار پوشاک زنانه را چگونه میبیند؛ قرار میگیرد با کمی عصبانیت که آن را میشود به حساب خستگی گشتوگذار خرید گذاشت، میگوید: «بازار لباس آن هم لباسی که به درد من و شمایی که مقید به این مهم هستیم که به همان اندازهای که خانه و محیطش حرمت دارد آدمهای جامعه هم محترم هستند و هر لباسی نباید بر قامت آنها بنشیند، حسابی خراب است، من برای خرید مانتوشلواری که به درد کلاس درس و دانشگاه بخورد و مؤلفههای لازم مثل سادگی و پوشیدگی را به همراه داشته باشد حدود چندین ساعت است که گرفتار مغازهها و پاساژها هستم اما هرچه بیشتر جستجو میکنم کمتر به نتیجه میرسم؛ اصلا گاهی با دیدن این لباسهایی که پشت ویترین مغازهها جا خوش کردهاند احساس میکنم دستی برای ورود مدولباس نامتعارف برای حیازدایی از دختران و زنان درکار است که نمیخواهد وضعیت حجاب و عفاف در جامعه و در محیطهای اجتماعی سامان پیدا کند.»

از این دانشجوی جوان که جدا میشوم برای ادامه جستجو به سراغ یکی از تولیدکنندگان مانتوهای زنانه و دخترانه میروم؛ کسی که چندین سال است در این کار فعالیت میکند؛ اما او هم مثل خریداری که با او گفتگو کردم ناراضی از وضع موجود است و با پیشکشیدن مانتوهایی که بعضا با نوشتههای غربی همین چند وقت پیش به صورت قاچاق وارد شبکه توزیع کشور شد صحبتش را شروع میکند: «تولید پوشاک زنانه بهخصوص در این چند مدت به دلیل ورود کالای کم کیفیت و بهویژه قاچاق برای بسیاری از تولیدکنندگان ضرر و زیانهایی را به همراه داشتهاست، اما بخش دیگری که تولیدکنندگان را بیشتر به سوی تولید لباس نامتعارف میبرد بازاری است کهبه وسیله واسطهها مدها و لباسهای گوناگون به آن تزریق میشود؛ به طور مثال تا همین چندسال پیش از منطق به دور بود که کسی پولی برای خرید لباس پاره بدهد اما این روزها میبینم که جوانها به سادگی مبالغ هنگفتی را صرف میکنند تا فلان لباسی را که چندین جای آن پاره شده است به اسم مد بخرند و به تن کنند؛ کنترل این مهم و نظارت بر تولیدیها موضوعی است که باعث شده پوشاک بهویژه لباس زنانه به سمت و سوی شکل فعلی کشیده شود و تولیدکننده هم که نمیخواهد متضرر شود در جریان مسیر این رودخانه حرکت میکند.»

به هرترتیب وضع قوانین در زمینه پوشاک یا برخورد با پدیده مزونهایی که در زیرپوست شهر به صورت پنهانی و بدون نظارت مراجع فرهنگی و قضائی شکل گرفتهاند؛ نیازمند حسن اجرا است چنانچه در هفتهای که گذشت خبری مبنی بر شناسایی 400 مزون فعال غیرقانونی در تهران باعث شد تا مراجع ذیصلاح درصدد برخورد با آنها قرار بگیرند؛ شناسایی این واحدهای تولیدی زیرزمینی که به پدیده مدها و پوششهای نامتعارف دامن میزند بدون تردید بیفایده نخواهد بود اما موضوعی که البسه زنانه و دخترانه ما به آن نیاز دارد، حمایت از طراحی و تولیداتی است که با فاکتورهای اسلامی و بومی ما منطبق است در سوی دیگر نیز با شناخت صحیح از نیاز بازار و استفاده از ابزار مهم رسانه برای معرفی مدهای صحیح میتوان قسمت دیگری از این ماجرا را مدیریت نمود؛ این مدیریت البته باید با ویژگی بهروز بودن و کارآمدی همراه باشد تا به دل مخاطب جوان و نوجوان نیز بنشیند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: