logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۱۴۸۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳
از آنجایی که صداقت و ارزشگرایی روح انتظارات جامعه انقلابی ما را تشکیل می‌دهد، چه خوب بود مشاوران محترم رئیس جمهور جدولی از میزان کمی و کیفی تحقق وعده‌های دولت را به مردم ارائه می‌دادند و موانع هر فصل را به اختصار و یا به تفصیل برای مردم بازگو می‌کردند. این رویه هم علاقه‌مندی به خدمتگزاران را افزایش می‌دهد و هم موجب همدلی و اعتماد و اطمینان بین دولت و ملت می‌شود
نصر عزیزی- گزارش سه ساله حجتالاسلام روحانی با نهایت حساسیت مردم ارائه شد. انتظار طبیعی مردم ارائه عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و معیشت بود که همه جانبه به مذاکرات و توافق برجام گره خورد. ضمن اینکه نوع موضعگیری خارجی دولت و عدم انطباق مناسب آن با مواضع عزت، حکمت و مصلحت و سایر رویدادهای فرهنگی از دغدغههای اصلی مردم است.

از منتظر کارشناسی گزارش سه ساله دولت با چارچوب و شاخصهای اقتصاد مقاومتی محک زده میشود که در حال حاضر جامعه از ارائه گزارش این گذشت و منتظر برنامههای اعلامی دولت است.

به صورت طبیعی تصویری که در چنین گزارشهایی از موضع مقام عالی دولت مورد انتظار است، وعدههای انتخاباتی ارائه شده بوده که بصورت شفاف و دستهبندی به جامعه ارائه گردید و نکته حائز اهمیت این است که جامعه با نگاه گزارش عملکرد و ارزیابی وعدهها به مصاحبه آقای دکتر روحانی نگاه مینماید نه اینکه پاسخ به سؤالات کارشناسان صدا و سیما درست شبیه پاسخهای متعلق به یک نطق انتخاباتی باشد.

در مصاحبه آقای دکتر روحانی دهها بار از واژه باید این بشود و آن بشود تکرار شد. دهها بار از واژه غیرمستقیم و پنهانتر باید، نظیر، به نظر میرسد، جهتگیری این است، انشاءالله انجام خواهد شد، کاری را شروع کردهایم و... استفاده شد. آمارهای ارائه شده حتی با معیارهای رئیس جمهور محترم که معیار تورم را وضعیت توان خرید و جیب مردم میداند، مطابقت ندارد.

از آنجایی که روح جهتگیری اقتصاد مقاومتی را شاخصها و معیارهای استقلال خواهی در روابط بینالملل و مواضع استکبارستیزانه تشکیل میدهد در موضوع برجام که از فرازهای برجسته و مورد تأکید ایشان بوده، مغایرتهای مشهود و مشخصی وجود دارد. استقلال اقتصادی در معیار اقتصاد مقاومتی با واردات بیرویه مغایرت آشکار دارد که رئیس جمهور محترم در گزارش خود دفاع مناسبی نداشتهاند و کاهش چند میلیارد دلاری واردات را به آینده ارجاع دادهاند انگیزه عدم دفاع شامل حوزه رکود، اشتغال، ناهنجاریهای اجتماعی، نابرابری ها و بی عدالتیها، فساد اداری، فیشهای نجومی، معضل مسکن و ازدواج، کاهش قدرت خرید مردم و در حوزههای سیاست خارجی و مواضع توأم با تسامح و تساهل و نادیده گرفتن عزت اسلامی ایرانی و جایگاه رفیع و مقتدرانه انقلاب اسلامی را شامل میشود.

رئیس جمهور محترم برای دفاع از مقوله فرهنگ و شیوع و بروز ولنگاریهای فرهنگی حرف جدیدی نداشتهاند و البته اداره جاری و انفعالی امور جامعه و گذران روزمرهگی در نظام اداری و سفرهای استانی و تعطیلی بخش بودجههای عمرانی از دید دولت کار مهمی است که معمولا روی آنها تأکید میشود و جامعه هم قدردان این حد از خدمات معمولی و مرسوم و سنواتی و انفعالی میباشد ولی جای تغییر و تحول و امیدآفرینی و پیشرفت و رشد کجاست و مصداق آنها چیست؟

از آنجایی که صداقت و ارزشگرایی روح انتظارات جامعه انقلابی ما را تشکیل میدهد، چه خوب بود مشاوران محترم رئیس جمهور جدولی از میزان کمی و کیفی تحقق وعدههای دولت را به مردم ارائه میدادند و موانع هر فصل را به اختصار و یا به تفصیل برای مردم بازگو میکردند. این رویه هم علاقهمندی به خدمتگزاران را افزایش میدهد و هم موجب همدلی و اعتماد و اطمینان بین دولت و ملت میشود و اصل ارتباط صادقانه با مردم، حمایت مردمی را نیز بیشتر میکند حتی اگر دولت نگاه انتخاباتی به مصاحبهها و گزارشها و مهندسی افکار عمومی داشته باشد، این نوع نگاه با گزارشهای صادقانه کاراتر و مؤثرتر میباشد. از طرف دیگر هدایتها و حمایتهای مقام معظم رهبری در همه مقاطع یار و مددکار دولت بوده است و همین عامل باعث شد تا حتی منتقدان دلسوز و خبیر و آگاه و حاضر در صحنه از حقوق اساسی انتقادی خویش برای حمایت و تقویت نهادهای نظام صرف نظر نمایند.

ولی تجاوز ازحدود و ثغور اعتدالی در حمایتها و حقوق عمومی جامعه که در انتقادهای صریح رهبری از نوع عملکردها بخصوص موضوع برجام، حدی دارد که چشمپوشی بیشتر از آن شاید به مصلحت انقلاب اسلامی و نظام نباشد.

نکته مهمتر اینکه مردم آگاه ما باید با شاخصهای قضاوت و ارزیابی به عملکرد دولتها و وعدهها نگاه کنند، همچنان که در دولتهای سابق و اسبق و سایر نهادها مصداق داشت، شامل دولت و گروه کاری آقای دکتر روحانی هم میشود و آن اینکه رئیس جمهوری که درصدها وعده انتخاباتی خود بعد از سه سال باز هم صدها «باید» چه بشود، در گزارش به ملت تحویل میدهد، یعنی بازگشت به نقطه اول و هدر رفت بسیاری از فرصتهای بدست آمده، و این نوع ادبیات بایدی، معرف خوبی برای موفقیت یک جریان موعی نیست و لازم است در وعدههای انتخاباتی سال جاری در دستور کار قضاوت جامعه قرار گیرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: