به‌روز شده در: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴
logo
کد خبر: ۲۱۲۰۳
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۲
یادداشت شفاهی
عربستان مدل‌های مختلف مواجهه با ایران را تمرین و استفاده کرده است، احتمالا عربستان می‌خواهد از سخت‌ترین ابزار علیه ایران استفاده کند. در این سال‌ها شاهد بی‌تحرکی گروهک منافقین بودیم اما ممکن است که آنها با حمایت همه جانبه به ویژه حمایت مالی عربستان از این فرصت استفاده کنند و تحرکاتی را انجام دهند یا یک تجمع برگزار کند.
دکتر حسن لاسجردی- سازمان منافقین تلاش کرد خبر مرگ رجوی را پنهان و با این شیوه خودش را بازسازی و حفظ کند؛ چون بخش مهمی از تلاشهای سه دهه گذشته این گروه مانند ترورها، خرابکاریها، ارتباطات آنها و بحث جمعآوری کمک در سطح اروپا و آمریکا طرح‌‌هایی بود که مسعود رجوی دنبال میکرد؛ بخش مهمی از این ایدئولوژی، ارتباطات و برنامههای آنها در سایه تفکرات رجوی شکل گرفته بود، برهم میریزد و احتمالا سازمان منافقین دچار گسست ورشکستگی جایگاه شود.

موضوع مرگ مسعود رجوی خیلی مهم است و باید توجه کنیم که در کجا بیان میشود. دیدیم که این خبر در پاریس اعلام میشود و این شهر به دلایل مختلف محل تجمع افراد منافقین بوده است؛ اما در این شب تجمعی در خصوص سرنگونی حکومت ایران یا به نوعی ارتقای جایگاه خودشان برگزار کردند. این در حالی است که بزرگترین نیروی خودشان را ندارند چون به طور حتم او میتوانست در آینده تشکیلات منافقین موثر عمل کند.

تکیهگاه عربستان گروههای تروریستی است و ترکی الفصیل(یک فرد امنیتی عربستان) کسی نیست که بخواهد واکنشهای شخصی داشته باشد. حضور، حمایت و سخنرانی او نشان میدهد که وقتی عربستان نتوانسته از عناصر مختلف هماوردی با ایران در منطقه استفاده کند و همچنین نتوانسته از قابلیت گروههای تروریستی برای برهمزدن امنیت ایران و منطقه استفاده کند، بنابراین در حال حاضر میخواهد از گروهک منافقین که فعالیتهای تاریک ضد بشری در نقاط مختلف جهان دارد، برای تخریب ثبات منطقه استفاده کند. میتوانیم بگوییم که تکیهگاه عربستان در زمانهای مختلف گروههای تروریستی بودند.به مرور زمان این تکیهگاه میتواند به یک تفکر هم تبدیل شود بنابراین به نظر میرسد که ما باید بعد از این عربستان را نهتنها خاستگاه تروریست خود ساخته بدانیم بلکه باید خاستگاه تروریستهای حمایتی و نیابتی نیز بدانیم. درست است که سازمان منافقین با گذر زمان ریزش داشته اما در حال حاضر هم عدهای از اعضای این گروه در نقاط مختلف با همان علاقمندی به این گروه زندگی میکنند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. همان طوری که در قرارگاه لیبرتی در عراق نگهداری میشوند یا در اروپا برخی از گروههایی که با جمهوری اسلامی مخالفت دارند به حیات سیاسی خودشان ادامه میدهند.

عربستان مدلهای مختلف مواجهه با ایران را تمرین و استفاده کرده است، احتمالا عربستان میخواهد از سختترین ابزار علیه ایران استفاده کند. در این سالها شاهد بیتحرکی گروهک منافقین بودیم اما ممکن است که آنها با حمایت همه جانبه به ویژه حمایت مالی عربستان از این فرصت استفاده کنند و تحرکاتی را انجام دهند یا یک تجمع برگزار کند.

برخی از افراد منافقین پراکنده هستند و به طور حتم با مشکلات مالی و هویتی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند و این موضوع میتواند کمک کند تا افراد سازمان مجاهدین را به میدان بیاورد. حمایتهای عربستان میتواند منشاء بحران یا بی ثباتی تازهای در منطقه باشد؛ حمایت عربستان میتواند انگیزهای برای تحرکات دوباره برخی از افراد این گروه باشد، برای مثال مجموعه عملکردهای سازمان منافقین مانند عملیات «فروغ جاویدان» یا مجموعه ترورها و بمبگذاریها و را نمیتوان نادیده گرفت.عربستان برای حمایت علنی گروهی دست به کار شده است که سابقه تاریکی دارد و از اعتبار ساقط شدند. مردم ایران و خاورمیانه هم دل خوشی از آنها ندارند؛ بنابراین عربستان روی بازندهها و بدنامها دست گذاشته است. این امکان وجود دارد که ایران پرونده تروریستی مجاهدین را با شکایت به نهادهای بینالمللی مفتوح کند. این رفتارهای اخیر هم بهانه خوبی است برای اینکه ما این پرونده را زنده کنیم و در این مورد با سازمانهای بینالمللی گفتگو کنیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: