logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۰۸۹۵
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
راهکارهای اقتصاد مقاومتی(9)
بهره‌وری در هر کاری هزینه‌های وقت، پول، سرمایه، امکانات، تجهیزات، انرژی و فضا و زمین را کاهش می‌دهد. بهره‌وری صرفه‌جویی را افزایش می‌دهد، بهره‌وری از هدر رفت ضایعات و اصولا ضایعات بیشتر جلوگیری می‌کند. بهره‌وری راندمان تولید و بازدهی آن و قدرت تولید و باروری آن را افزایش می‌دهد.
نصر عزیزی- یکی از راهکارهای مورد تأکید رهبری برای اقتصاد مقاومتی افزایش بهرهوری انرژی میباشد. شاید از مقوله بهرهوری بتوان به عنوان عامل پیوند و شیرازه اتصال و ماندگاری و موفقیت و انباشت و افزایش دوباره اقتصاد نام برد. بهرهوری در هر کاری صورتی دارد که گاهی این صورت پنهان است و با تدبر و خلاقیت آشکار میشود. همه انسانها به نوعی تلاش دارند تا در فعالیتهای کوچک و بزرگشان بهرهوری داشته باشند. در علم اقتصاد موضوع بهرهوری اولویت اول هر فعالیت تولیدی و یا خدماتی است که تجربه قرنها تلاش را از عهد کهن تا قرن صنعتی جدید به همراه دارد.

چه بسیار خسارتبار و زیانآور است که حاصل علوم و تجربه جهانی فقط در اختیار معدودی از کشورهای سلطهگر باشد و دیگر کشورها از آن محروم باشند. معنی چنین مصیبتی این است که شیرازه تولید سنتی یا تاریخی کشوری با ورود و نرسیدن به صنعت و کشاورزی علمی از هم بپاشد و چشم به راه واردات از کشورهای دیگر باشند.

بهرهوری در واقع نسبتی است بین آنچه که به کار گرفته میشود و آنچه را که بدست میآید به زبان ساده هر چه محصول بدست آمده با منابع ثابت بیشتر باشد به دلایل مختلف بهرهوری اتفاق افتاده است.

بهرهوری در هر کاری هزینههای وقت، پول، سرمایه، امکانات، تجهیزات، انرژی و فضا و زمین را کاهش میدهد. بهرهوری صرفهجویی را افزایش میدهد، بهرهوری از هدر رفت ضایعات و اصولا ضایعات بیشتر جلوگیری میکند. بهرهوری راندمان تولید و بازدهی آن و قدرت تولید و باروری آن را افزایش میدهد. یک واحد تولیدی کارآمد که با ظرفیت کامل و با هزینه کمتر و صرفهجویی بیشتر و زمان کمتر و محصولات بیشتر و نگهداری مناسبتر و عرضه سریعتر و کیفیت بستهبندی و نگهداری مناسبتر و... اقدام نماید، در واقع به دلایل مختلف از مهارت و فنون و به تعبیری جادوی بهرهوری استفاده کرده است.

بهرهوری به همان میزان در یک نیروگاه برق و یا پالایشگاه بزرگ و یا صنعت هوافضا و یا صنعت خودروسازی کاربرد دارد که در یک واحد دامداری و یا مرغداری و یا مزرعه کشاورزی و یا تأسیسات نگهداری و یا کلاس درس یک معظم و یا دانشجو، هم کاربرد دارد و هم با اهمیت است.

اگر مقایسه درستی بین آنچه از یک فعالیت بدست میآید و آنچه را که امکان بدست آمدناش هست، صورت گیرد تفاوت این دو بهرهوری است.

اگر نگاه ما از صرفهجویی انرژی از طریق بهرهوری در نفت و یا نیروگاه و یا پتروشیمی و یا خودروسازی و یا استخراج و فرآوری معادن بالاتر برود و بهرهوری را در جلسات رسمی و غیررسمی و کارشناسی دولتیها و مجلس و قضات و نیروهای امنیتی و سازمانهای خدماتی و امدادگر و درمانی و بهداشتی و آموزشی و حتی تربیتی و فرهنگی و حتی سفرهای دیپلماتیک خارجی و مذاکرات پرهزینه و پررفت و آمدو... اندازهگیری کنیم و با یک عبارت ساده و در سرجمع، چه میزان هزینه میشود و چه میزان فایده مستقیم و غیرمستقیم دارد بهشت بهرهوری هویدا خواهد شد.

اینکه پیشوایان دین هشدار دادند که دشمنان شما در عمل به قرآن و بدون اعتقاد به آن از شما پیشی نگیرند این همان فاجعهای است که در بهرهوری اتفاق افتاده است و گرنه آنها که اعتقادی به تقوا و دینداری و نماز شب و استغاثه و تهجد و نوعدوستی ندارند.

به نظر میرسد در عصر هماوردطلبی اقتصادی و نظامی و امنیتی و فرهنگی، ضعفهای ما در بحران بهرهوری در مدیریت اداری و سازمانی و اقتصادی و تقنینی و نظارتی و قضائی و تبلیغی مسئولان است. یک نمونه از این بحران پنهان مصوبات عدیده و بسیار متنوع و خیلی خوب شورایعالی انقلاب فرهنگی برای فرهنگسازی در مقوله کلیدی بهرهوری است که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد و دریغ از اجرای آنها و یا اجرای ناقص آنها.

اگر به بیان و زبان اقتصادی بهرهوری استفاده موثر و صحیح از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه، تخصص، انرژی، ماشین آلات، ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرایند تولید کالا و خدمات است، باید گفت به زبان بی زبانی در نظام مدیریتی اگر استفاده صحیح از جلسات، قوانین، مقررات، نظرات کارشناسی، انتقادها، سعه صدرها، وقت، برنامه، نظارت، تشویق، تنبیه، ارزش کار، خلاقیتها، پیشنهادات سازنده، حضور میدانی، روحیه جهادی، و سرمایه معنوی خدادادی ایمان و اعتقاد و توکل بشود، هیچ کشوری توان رقابت با بهرهوری را در ایران ندارد زیرا نمونههای تجربه شدهای در اوج سختیها بهدست آوردهایم، یعنی آن بهرهوری را که غربیها طی یک قرن به ان رسیدهاند، ما در کمتر از دو دهه در اوج تحریمها و فشارها و بحرانها و محاصرهها به آن رسیدهایم.

یک شاهد زنده از وقوع بهرهوری بالا در سازمان نیروهای مسلح میباشد که مدیریت و فرماندهی مستقیم آن توسط شخص ولی فقیه در اوج دوراندیشیها و محدودیتها اعمال میشود. این همان نیرویی است که به قول غربیها در انزوای جهانی ما و به قول خودمان توکل بر خدا و تلاش و حرکت جهادی، الگویی از بهرهوری را به سطح رقابت بینالمللی رساند.

بنابر این میشود این راه را برای اقتصاد مقاومتی باز نمود، به شرطی که مسئولانی از جنس جمهوری اسلامی و شهدا در رأس امور باشند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: