logo
تازه های سایت
کد خبر: ۱۸۰۶۴
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۲
علاء میرمحمد صادقی:
پیشکسوتان به واسطه تلاش فراوانی که در تسلط بر حوزه کاری و اندوختن دانش و تجربه داشته‌اند، می‌توانند راهگشای حل مشکلات و موجب پرهیز از آزمون و خطای دوباره در موضوعات تجربه شده شوند.
عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی گفت: یکی از خلاهای جدی کنونی کشور نبود جانشینان لایق برای اداره و مدیریت اقتصاد است؛ ازاینرو موضوع جانشین پروری موضوع توجه جدی در اتاق بازرگانی دوره هشتم قرار گرفته تا با کمک سرمایه عظیم پیشکسوتان بتواند جانشینان لایقی برای اداره اقتصاد کشور تربیت کند.

علاء میرمحمد صادقی در نخستین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران با بیان اینکه استفاده از تجربه پیشکسوتان در کشور ما کمتر مورد توجه بوده است، افزود: پیشکسوتان به واسطه تلاش فراوانی که در تسلط بر حوزه کاری و اندوختن دانش و تجربه داشتهاند، میتوانند راهگشای حل مشکلات و موجب پرهیز از آزمون و خطای دوباره در موضوعات تجربه شده شوند.

رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصادی که انتظار افزایش تعاملات و ارتباطات اقتصادی، صنعتی و تجاری وجود دارد بخش خصوصی نقش اصلی را برعهده دارد؛ اما این بخش برای موفقیت هرچه بیشتر در این امر خطیر نیازمند استفاده از روشهای حمایتی، آموزشی و الگوهای جهانی است که یکی از مهمترین آنها توجه به خرد جمعی و استفاده از دانش و تجربه پیشکسوتان است.

وی اضافه کرد: با ایجاد شورای عالی پیشکسوتان تلاش میکند تا به نحو سازمانیافته از این سرمایه عظیم بهره ببرد. ازاینرو قرار است تجربه و دانش افراد صاحب تجربه که در حوزههای مختلف اقتصادی عملکردی و تاثیرگذار داشتهاند برای تحقق اهداف و برنامههای اتاق ایران و پیشبرد مطلوب اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

میرمحمد صادقی یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا را تمرکز بر برنامههای توسعهای از جمله احیاء روستاها و کارآفرینی در حوزه روستایی برشمرد و گفت: مدیریت بحران و ارائه مشاوره حرفهای و مشفقانه در صورت وقوع بحران از جمله محورهایی است که شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران برای مدیریت بهتر واحدها و جلوگیری از آسیب به کسب و کار و اشتغال واحدهای تولیدی در نظر گرفته است.

وی ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی، تعریف روشهای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری، اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی را از جمله محورهایی بیان کرد که شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران میتواند نظر مشورتی خود را ارائه کند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: