logo
تازه های سایت
کد خبر: ۱۶۷۹۸
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۲
انتظارات از مسئولان اقتصادي بسيار بالا رفته است که در صورت عدم موفقيت در انجام مسئوليت‌هاي خود شکست تاثيرگذار و تاريخي خواهند داشت. صنايع کوچک و متوسط در شرايط «پسا تحريم» به دليل عقب‌ماندگي ۱۰ ساله و هزينه‌هاي توليد بيشتر و کيفیت پايين‌تر در مقابل توليدات روز دنيا، درصورت عدم هدايت مناسب، از تعطيلي به‌سمت ورشکستگي مي‌روند.
سلما محمدی- بازشدن درهای اقتصاد ایران به روی کشورها و شرکتهای خارجی به معنای ازسرگیری شرایط گذشته در تحویل نفت خام برای دریافت کالا است؟

اگرچه مقامات رسمی این موضوع را رد میکنند؛ اما این دغدغه همچنان هست. گزارشهایی از کف بازار نشان میدهد که همه چیز برای تبدیلشدن ایران به بازار بزرگ مصرف برنامهریزی میشود. به تعبیر اسدالله عسکراولادی که همیشه نامش با صادرات همراه بوده است؛ همه برای فروش به ایران میآیند: «در هیچکدام از این هیئتهایی که از اروپا آمدند و رفتند خریدار کالای ایرانی دیده نشد، همه برای فروش به ایران میآیند. هیئتهایی که به ایران میآیند باید به گونهای مدیریت شوند که حداقل 30 درصد آنها خریدار باشند؛ اما هیچکس برای خرید از ما نمیآید همه میخواهند ماشینآلات خود را به ما بفروشند. همه میخواهند خودروهای خود را به ما بفروشند، ما باید سهمی از بازار را از آنها بگیریم، در هیئتها باید از هر 50 شرکت حداقل 10 شرکت خریدار کالاهای ایرانی باشد.»

تاکید مسئولان ارشد دولتی اعم از رئیسجمهوری مبنی بر اینکه درهای بازار ایران به روی کالاهای خارجی باز نمیشود و بازار ایران تنها پذیرای سرمایه و تکنولوژی آنهاست، پاسخی برای یکی از دغدغههای اساسی فعالان بخش خصوصی است؛ اما این نظر با وعدههای واردکنندگانی که به فروشندگان وعده ورود اقلام به روز میدهند و توصیه میکنند زودتر اجناستان را رد کنید؛ در تعارض است. حال اینکه مقامات رسمی درستتر میگویند یا تاجران واردات؛ زمان مشخص خواهد کرد.

تولید مشترک با هدف بهروزشدن تجهیزات داخلی باشد

اما این همه دغدغهها نیست. چگونگی حضور در بازار مونتاژ داخل کشور هم یکی از نگرانیهای بلندمدت است. یحیی آلاسحاق عضو اتاق بازرگانی با اشاره به بحثها درباره سیاستها و برنامههای دولت برای دوران پساتحریم گفت: تمایل بسیاری از کشورها و شرکتهای خارجی برای ورود به ایران و سرمایهگذاری در کشور مانند تیغ دولبهای است. اگر مدیریت درستی برای دوران پسا تحریم و افزایش سرمایهگذاریها در کشور داشته باشیم، میتوانیم از منابع استفاده بهینهای داشته باشیم.

آلاسحاق رفع عقبماندگی در حوزههای تکنولوژی و فناوری را در حال حاضر مهمترین نیاز اقتصادی نام برد و گفت: دولت هم بهدرستی اعلام کرده که همکاری با کشورهای دیگر بیشتر درجهت واردات تکنولوژی و توسعه و تجهیز واحدهای تولیدی و صنعتی و حوزههای زیرساختی مانند حمل و نقل و کشاورزی خواهد بود.وی تولید مشترک با شرکتهای خارجی را یکی از راهکارها برای ارتقای صنعت و تولید و همزمان بهروزشدن تجهیزات داخلی برشمرد و تاکید کرد: سرمایهگذاری مشترک، اعتماد و امید را در بخش خصوصی داخلی افزایش میدهد.

آلاسحاق مدیریت این دوره را استراتژیک دانسته و هشدار میدهد: انتظارات از مسئولان اقتصادي بسيار بالا رفته است که در صورت عدم موفقيت در انجام مسئوليتهاي خود شکست تاثيرگذار و تاريخي خواهند داشت. صنايع کوچک و متوسط در شرايط «پسا تحريم» به دليل عقبماندگي ۱۰ ساله و هزينههاي توليد بيشتر و کيفیت پايينتر در مقابل توليدات روز دنيا، درصورت عدم هدايت مناسب، از تعطيلي بهسمت ورشکستگي ميروند.

ایران دیگر مصرفکننده صرف نیست

همچنین علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی دوران پسا تحریم به «ایران» گفت: شرایط ایران اکنون با 15 سال پیش بسیار متفاوت است و ما دیگر مصرفکننده و واردکننده صرف نیستیم. اگر سرمایهگذاران خارجی بخواهند فقط به قصد فروش محصولات خود وارد ایران شوند شاید در مدت کوتاهی به خواست خود برسند؛ اما در بلندمدت این سیاست به نفع آنها نیز نخواهد بود.

به گفته میرمحمد صادقی اگر فضایی برای بخش خصوصی فراهم شود تا با سرمایهگذاران خارجی بهصورت مشترک کار کنند، بهتر است و به رشد بخش خصوصی کمک میکند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: