محمد بومیان:
رونق تولید و حجاب به عنوان معروف اقتصادی و فرهنگی اولویت دولت باشد
متأسفانه در اذهان عمومی، امر به معروف و نهی از منکر در موضوع حجاب و تذکر لسانی خلاصه شده. درصورتی که دایره معروف ها و منکرها به وسعت تمام خوبی ها و بدی هاست.
حمیدرضا ترقی:
احزاب می‌توانند با ورود به عرصه دیپلماسی کمک دولت باشند
دولت در حوزه دیپلماسی ملاحظات و محدودیت‌هایی دارد که احزاب می‌توانند با ورود به این عرصه کمکی برای دولت و دیپلماسی نظام باشند.
حمیدرضا ترقی در واکنش به اظهارات بهزاد نبوی:
موتلفه با افرادی که اسلام را کامل نمی دانند مشکل دارد
آقای نبوی همچنان به همان تفکرات قبل خود است البته به شکل دیگری. تفکر او کلا التقاطی است و یک تفکر ناب اسلامی نیست. چون اسلام را کامل نمی دانند ما با آنها مشکل داریم
روایت فضل‌الله فرخ از مؤتلفه دوم:
مجاهدانی که دیده نشدند
محمد منتظري از كساني بود كه داغ به ميدان مي‌آمدند و زود گير مي‌افتادند و دچار سختي و شكنجه مي‌شدند. روش شهيد بهشتي اين بود كه بيشتر كار كند و كمتر گير بيفتد، شهيد مطهري هم همين‌طور بود. شهيد اسلامي هم اين‌طور بود. ايشان خيلي كار مي‌كرد و در برگزاري مجالسي كه در مسجد ارك، سیدعزیزالله و جاهاي ديگر تشكيل مي‌شد، مؤثر بود و مي‌شود گفت نقش اساسي داشت، منتهي تظاهر به اين قضايا نمي‌كرد و افراد متوجه فعاليت‌هايش نمي‌شدند.
یکشنبه ۳۱شهریورماه ۱۳۹۸ - روزنامه شماره ۱۵۷۴
یکشنبه 31شهریورماه 1398 - روزنامه شماره 1574
دوشنبه ۲۵شهریورماه ۱۳۹۸ - هفته نامه شماره ۱۰۸۳
دوشنبه 25شهریورماه 1398 - هفته نامه شماره 1083
گفته می‌شود که...