حمیدرضا ترقی:
نامزد حزبی جمع‌گرا، نظارت‌پذیر و کارآمد است
نامزد حزبی به‌طور طبیعی جمع‌گرا، خردگرا، امتحان‌داده در چالش‌ها و دارای نیروی تربیت‌شده در تراز و پاسخگو، دارای تقوای جمعی و نظارت‌پذیر و کارآمد است
قائم مقام معاونت سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی:
حضور مردم در انتخابات 1400، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به اغماء فرو خواهد برد
محمد بومیان گفت: نیروهای ارزشی باید افزایش مشارکت حداکثری مردم را در اولویت اول کار خویش قرار دهند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:
خورشید انقلاب همچنان در پنج قاره جهان پرتو افشانی می کند
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: خورشید انقلاب همچنان در ۵ قاره جهان پرتو افشانی می‌کند و گرما بخش حرکت های اسلامی و آزادیخواه در جهان است.
آیت الله محمد علی موحدی کرمانی در گفتگو با شما:
جامعه روحانیت مبارز همه را به وحدت دعوت می کند، نه به خود
جامعه روحانیت مبارز پیوسته دعوت کننده به وحدت است، دعوت به خود نمی کند اما دعوت به وحدت می کند. گروه ها، احزاب و تشکل های متعددیوجود دارند (بیش از ۳۰ تشکل هستند) جامعه روحانیت مبارز آن ها را دعوت کرده و باز هم دعوت می کند و برنامه ریزی می کند تا آن ها به سوی وحدت حرکت کنند. این وظیفه جامعه روحانیت مبارز است.
دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ -روزنامه شماره ۱۸۱۹
دوشنبه 11 اسفندماه 1399 -روزنامه شماره 1819
سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ -هفته نامه شماره ۱۱۴۷
سه شنبه 12 اسفندماه 1399 -هفته نامه شماره 1147
گفته می‌شود که...