به‌روز شده در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳
فرزند شهید امانی:
جامعه برای افزایش بصیرت نیازمند توجه به راه شهدای موتلفه است
نیاز جامعه برای آن که بصیرت پیدا کند، معرفی این شهدایی است که در دوران خفقان و فشار سیاسی جامعه، از وظیفه خود غافل نمی شوند و عنوان گروهی که فریاد امام را شنیده اند، این عمل را انجام می دهند و احساس تکلیف شرعی می کنند
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:
تحول در احزاب و مدیریت کشور تهدیدات را از بین می برد
باید تفکر شهادت را در زندگی تعقیب کنیم. شهادت یعنی از مرگ نترسیدن و به سمت آن حرکت کردن چرا که شهادت به دیدار با خداوند می‌انجامد و معنایش به آینده امیدوار بودن است.
اسدالله بادامچیان:
موتلفه هیچگاه درگیر حزب بازی نشده است
امام به ما گفت که برای خدا با هم موتلف شوید و این افتخار بر سینه موتلفه کوبیده شد. موتلفه هم در این مسیر هیچگاه درگیر موضوعات سیاسی و حزب بازی نشد و تا به حال برای خدا انجام وظیفه کرده است.
شهید صفارهرندی به روایت برادر:
شهادت بی مقدمه اتفاق نمی افتد
در دادگاه از شهید محمد بخارایی می پرسند چرا به گلوی «حسنعلی منصور» تیر زدی. شهید جواب می دهد: «حنجره ای که به ما توهین می کند باید دریده شود.» می پرسند: محمد بخارایی همان روز جلوی مسجد «سپه سالار» لیز و به زمین خورد و دستگیر شد.
چهار شنبه ۲۹خرداد ماه ۱۳۹۸ - روزنامه شماره ۱۵۲۶
چهار شنبه 29خرداد ماه 1398 - روزنامه شماره 1526
دوشنبه ۲۶خرداد ماه ۱۳۹۸ - هفته نامه شماره ۱۰۷۰
دوشنبه 26خرداد ماه 1398 - هفته نامه شماره 1070
گفته می‌شود که...