به‌روز شده در: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
دکتر علی عباسپور:
عشق خدمت به مردم در وجود شهدای حادثه 7 تیر موج می زد/ جدایی دین از سیاست هدف دشمن است
عناصر قابل توجه ای از اعضای حزب موتلفه اسلامی در حزب جمهوری اسلامی فعالیت داشتند و تمام عزمشان بر این بود که بتوانیم قوانین اسلام را در کشور پیاده نموده و نظامی در کشور حاکمیت یافته وبرقرار شوند که شاکله ان بر احکام اسلام استوار باشد و جدایی دین از سیاست را بی معنا نماید
دکتر ساسان شاه ویسی:
شکل دهی اقتصاد مردم نهاد در کنار اقتصاد دولتی ضرورتی اساسی است
باید بتوانیم یک قابلیت بالنده یعنی ظرفیت اقتصادی مردم نهاد را در کنار اقتصاد دولتی ایجاد کنیم که امروز از ادوار بیش از70سال گذشته در اقتصاد ملی متراکم شده و دچار یک ماندگی و مرداب اقتصادی شده و ضرورت دارد با برجسته نمودن نقش و سهم و جایگاه مردم در اقتصاد ملی متحول شود.
دکتر یحیی آل اسحاق :
تجار ایرانی مراقب بازی ناخواسته در زمین دشمن باشند
بازرگانان و تجار باید مراقب باشند که در نقشه و زمین دشمن بازی نکنند چرا که در این شرایط اگر اقدامی نمایند که اقتصاد کشور دچار مشکل شود دور از انسانیت و حس ایرانی دوستی است ضمن اینکه رسیدن به منافع شخصی در راستای شکوفایی تولید ملی با مقاومت در برابر دشمن و هماهنگی با سایر رئوس اقتصاد کشور به صورت پایدار میسر خواهد شد.
سیداصغر رخ صفت:
مسئولان از پتانسیل و تجارب اقتصادی مردم بی بهره اند
مسئولان از پتانسیل و تجارب توده متن مردم بی بهره اند ، از تجارب اهل تجارت و کسب و کارهای موفق باید استفاده کرد مسئولان در امور اقتصادی فقط از معدود افرادی که در ارتباط نزدیک با آنها هستند و از رفقا و آشنایان و دوستانشان می باشند بدون اینکه توجه به کیفیت کار و توانمندی این افراد داشته باشند بهره می می جویند
یکشنبه ۳تیر ۱۳۹۷ روزنامه شماره ۱۳۴۰
یکشنبه 3تیر 1397 روزنامه شماره 1340
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ هفته نامه شماره ۱۰۳۷
دوشنبه 4 تیر 1397 هفته نامه شماره 1037
گفته می‌شود که...