حسین انواری با اشاره به سند الگوی پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده:
مقدمات ظهور تمدن نوین اسلامی در زیست بوم ایران کلید خورد
آنچه در این سند الگوی پایه اسلامی ایرانی دنبال می شود ایجاد مقدمات ظهور تمدن نوین اسلامی ایرانی متناسب با زیست بوم کشور است که ویژگی و مزایایی مختلفی دارد، این سند مستلزم یک تحول عظیم در حوزه منابع انسانی و هنجارها و ساز و کارهای اجتماعی است که البته بروز آن تدریجی و زمان بر است و به ثمر رسیدن هر چه سریع تر آن وابسته به میزان ایمان و تلاش ملی، صبر و مداومت همگانی و عنایات الهی است
دکتر علیرضا اسلامی:
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مسئولین برنامه و هدف می دهد/ سند چشم انداز 50 ساله پیشرفت، نوید بخش احیای تمدن نوین اسلامی است
قانون اساسی مسیر را مشخص کرده لیکن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چگونگی حرکت در این مسیر را مشخص می کند که بودجه بندی ها در برنامه های 5 ساله برای 50 سال شکل یابد و هر دولت و مجلسی که بیاید در مسیر این ایستگاه ها طی طریق کند.
مهندس سیدمصطفی میرسلیم:
بسته های حمایتی از جیب خود مردم است نه دولت
اقدام دولت به مفهوم دست در جیب مردم کردن برای تأدیه بدهی های دولت است! جالب این است که با این درآمدهای جدید، دولت بسته‌های به اصطلاح حمایتی از مردم و گروه های آسیب پذیر تعریف کرده است!
محمد کرمی راد:
اربعین عظیم ترین پشتوانه جبهه مقاومت است
یکی از عظیم ترین پشتوانه های جبهه مقاومت همین حرکت اربعین حسینی است چون دلباختگان اباعبدالله الحسین (ع) درون جبهه مقاومت حضور دارند و وقتی شما می بینید از افغانستان و هندوستان و پاکستان و چین و کشورهای مسلمان اقصی نقاط جهان و مهم تر از همه از کشور لبنان و سوریه و کویت و عراق و حتی از شیعیان عربستان در این همایش یا رزمایش مسلمانان به شکل نرم حضور می یابند این خود یک نقش آفرینی مثبت برای حرکت کاملا"استراتژِیک در اتحاد بین مسلمان ها در مقابله با دشمنان مقاومت است
یکشنبه ۲۹مهرماه ۱۳۹۷ روزنامه شماره ۱۴۱۰
یکشنبه 29مهرماه 1397 روزنامه شماره 1410
دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ هفته نامه شماره ۱۰۵۲
دوشنبه 30 مهرماه 1397 هفته نامه شماره 1052
گفته می‌شود که...