به‌روز شده در: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۳
سیدمصطفی میرسلیم:
تقویت اقتصاد مقاومتی وضعیت اشتغال را بهبود می بخشد
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: یکی از اشتباهات بزرگ دولت این بود که از ابتدای دوران دولت یازدهم مبنا را بر رسیدن به تفاهم به ویژه با آمریکا گذاشت.
محمدنبی حبیبی:
عدم کادرسازی از میان جوانان موجب بحران مدیریتی خواهد شد
حبیبی در خصوص موانعی که مدیران سالخورده بر سر جوانگرایی در ساختار مدیریتی کشور ایجاد می کنند، گفت: اگر از میان جوانان تحصیلکرده کادرسازی نکنیم در آینده با بحران مدیریتی مواجه می شویم. اصولا نباید اجازه دهیم میان نسلها دیوارکشی شود. هر نسلی را باید به جای خودش دراتاق فکر یا اجرا به کار بگیریم.
محمدکاظم انبارلویی:
مدیران پیشکسوت با هدایت مناسب باید فضا را به جوانان بدهند
امروزه مدیران ما پیر شده اند و باید فضا را به جوانان دهند و با هدایت و مدیریت شان بتوانند از این پس هم این فضای رسانه ای را حفظ کنند.
مصاحبه ای منتشر نشده از مرحوم حاج مهدی امانی:
جوانان در مؤتلفه جوري تربيت مي‌شدند كه فقط در راه خدا بروند
اينها شب و روز نداشتند و شاگردانشان هم عين خودشان تربيت مي‌شدند. مي‌خواستند كاري كنند كه مملكت اسلامي واقعي بشودبله، مؤتلفه اين‌جور شروع شد. چون صداقت و حقيقت محض داشت، جوري تربيت مي‌شدند كه مي‌گفتند فقط بايد راه خدا را برويم.
سه شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ روزنامه شماره ۱۴۳۶
سه شنبه 27 آذرماه 1397 روزنامه شماره 1436
دوشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ هفته نامه شماره ۱۰۵۵
دوشنبه 19 آذرماه 1397 هفته نامه شماره 1055
گفته می‌شود که...