به‌روز شده در: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶
تاریخ خوانی مرحوم حبیب الله عسگراولادی:
امام خمینی تجربیات قیام 30 تیر را در رهبری خویش در نظر داشت
حضرت امام از تجربياتي كه از جريان ملي شدن صنعت نفت و حكومت ملي دكتر مصدق و دوران‌ آيت‌الله كاشاني داشتند، براي سامان دادن تشكيلات مؤتلفه مي‌فرمودند شما به دنبال عضوگيري نباشيد، به دنبال برادريابي باشيد. هر كس سابقه احزاب سياسي در گذشته را دارد، نبايد به عضويت بپذيريد و فرق هم نمي‌كند كه اين عضويت در بخش مذهبي، جبهه ملي باشد و يا چپي باشد. كسي كه در احزاب سياسي سابقه دارد، شما نبايد بپذيريد.
لاله افتخاری:
عدم اجرای قانون حجاب جای شاکي و متشاکي را عوض می کند
حجاب، هم يک حرام شرعي و قانون الهي است و هم قانون رسمي کشور ماست و رعايت آن مانند تمام قوانين رسمي ديگر الزامي است. . وقتي دستگاه هاي رسمي و مسئولين کشور در اين زمينه کوتاهی مي کنند، نتيجه اين مي شود که قلب واقعيت اتفاق مي افتد و برنامه ريزي دشمن به اين سمت مي رود که جاي شاکي و متشاکي را در مسئله حجاب عوض کنند
سیدمصطفی میرسلیم:
هدف سند 2030 معنويت گريزى، قبح زدايى و ترویج ناهنجاری است/ ترویج فرهنگ غرب در ایران همچون سم مهلك است
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: فرهنگ عمومى غرب منحط است و ترويج آن در بين ما همچون سم مهلك است.
علاء میرمحمدصادقی:
استفاده از ظرفیت نیروی انسانی مشکلات تحریم را حل می کند
کشور ما یک کشور غنی بوده هست و امکانات فراوانی در بخش‌های مختلف دارد و نیروی انسانی هم زیاد داریم اینکه منتظر باشیم حتما از خارج برای ما وسیله‌ای برسد و ما حتما باید با خارج ارتباط داشته‌ باشیم وگرنه هلاک می‌شویم این موضوع را باید از مغزمان خارج کنیم بلکه در همین حدود که هستیم اگر قانع باشیم می‌توانیم تحریم را بشکنیم یا دور بزنیم و حتی زیان آن را کم کنیم.
یکشنبه ۳۰تیر ماه ۱۳۹۸ -روزنامه شماره ۱۵۴۳
یکشنبه 30تیر ماه 1398 -روزنامه شماره 1543
دو شنبه ۳۱تیر ماه ۱۳۹۸ -هفته نامه شماره ۱۰۷۵
دو شنبه 31تیر ماه 1398 -هفته نامه شماره 1075
گفته می‌شود که...