فاطمه رهبر:
برخی مسئولین به تحقق شعار سال اعتقاد نداشتند/ توجه به مشاغل خانگی منجر به صیانت از کانون خانواده می شود
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در واقع مستلزم اعتقاد و باور به توانمندی های داخلی و پیاده سازی راهبرد توسعه درون زا و برون گراست که شواهد نشان می دهد دولت چندان در پی تحقق آن نیست .
لاله افتخاری:
احیای امر به معروف مانع ارتجاع انقلاب می شود
باید توجه کنیم که ارزش ها را زیر پانگذاشته و با خود نظارتی و نظارت بر عملکرد خانواده ،نزدیکان و آحاد افراد جامعه از ارتکاب انحراف در سبک زندگی،افکار و باورها اسلامی جلوگیری نموده و همان امر به معروف ونهی منکری را احیا کنیم که جلوی آسیب به جامعه و افراد را خواهد گرفت.
حجت الاسلام محمد خرسند:
رانت در اقتصاد کشور بیداد می کند
در جامعه شاهد تبعیض فاحشی میان مردم عادی و ثروتمندان هستیم و از همه مهم تر رانت در اقتصاد کشور بیداد می کند که همگی مغایرت زیادی با بحث اقتصاد مقاومتی دارد
مهندس سیدمصطفی میرسلیم:
چشم حقیقت بین حیا مى‌کرد در ٢٢بهمن دم از همه‌پرسی بزند/ اشکال در تنگ‌نظری برخى همکاران دولت است و نه در رقبا
هرکس چشم حقیقت‌بین خود را روز ٢٢بهمن باز مى‌کرد و چهره‌های بانشاط و مصمم مردم حاضر درصحنه را در شهرها و روستاهاى کشور می‌دید، حیا مى‌کرد از این‌که در مقابل آن حضور یکپارچه و استوار دم از همه‌پرسی بزند
چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه شماره ۱۲۸۷
چهار شنبه 23 اسفند 1396 روزنامه شماره 1287
دوشنبه ۱۴اسفند ۱۳۹۶ هفته نامه شماره ۱۰۲۶
دوشنبه 14اسفند 1396 هفته نامه شماره 1026
گفته می‌شود که...